Annons:
Etikettutrikespolitik
Läst 1776 ggr
Huygens
2016-02-13, 15:09

Chockdoktrinen

(Till Lexikon)

Chockdoktrinen = Kanadensiska journalisten Naomi Kleins bok, som täcker viktiga politiska och ekonomiska förlopp över åren 1950 - 2007.

Boken redogör för konspirationsteorier där politiska makthavare och internationella banker, ofta från USA och Västeuropa, med kriminella ekonomiska metoder skapar finansiella kriser för att manipulera och kontroll stora delar av världen.

Engelsk Wikipedia; The Shock Doctrine.

.

Det kan vara värt att notera att Klein ganska strikt höll sej till officiella myndighetsdokument i sin bok och hon undvek ofta enskilda vittnesmål om vittnesmålen inte var officiella politiska uttalanden från makthavare, t ex från USAs presidenter. Orsaken kan vara att Klein, i egenskap av journalist, kände till och ville minska risken att metoderna i Dispatch 1035 tillämpades mot henne.

Kleins strikta användanda av officiella myndighetsdokument gör också att kritiken mot Chockdoktrinen är vag, akademiskt diffus, av otydlig karaktär och sällan berör sakfrågorna. Något man även kan notera på den engelskspråkigha Wikipediasidan.

.

Se vidare längre och mer detaljerade inläggen i tråden Chockdoktrinen och Grekland.

Annons:
gruvel
2016-02-14, 10:43
#1

Engelska Wikipedia var för marig för mig att förstå helt, många okända ord, men den negativa kritiken får ju mest utrymme, den som levereras av neokonservativa kritiker, och av dem som betonar entreprenörskapitalismens enastående värde, och som ser Chicagoskolans ekonomiteser som vetenskaplig sanning. Någon påpekar hon  inte är akademisk ekonom.

Huygens
2016-02-14, 11:55
#2

Du behöver inte vara "akademisk ekonom" för att läsa dokument och göra efterforskningar. Den typen av vag kritik följer bara tillämpningen i Dispatch 1035, som avser att förflytta läsaren från sakfrågan till personkritik.

Klein själv har angett att hon är "författare", men jag tror hon har någon slags journalistbakgrund, och jag tror att hon har goda kunskaper i modern internationell historia.

Om du vill se en svensk variant, läs dom längre inläggen i tråden Chockdoktrinen och Grekland.

.

Kritiken som visas på Wikipedia verkar nästan oavsett språk följa Dispatch 1035. Kritiken är diffus och av svepande karaktär. Tyska Wikipedia skriver att Chockdoktrinen är "på flera ställen för enkel", Klein är "alltför dadaistisk", "extremt ensidig" osv. Kritik som oftast är ren polemik och som avstår från att diskutera bevisen.

.

När bevisen i Chockdoktrinen verkligen diskuteras, sker det ibland genom följande sekvens:

1. En av storbankernas "tankesmedjor" utser två personer.
2. Dom två personerna plockar några detaljer från Chockdoktrinen.
3. Dom två personerna hävdar att detaljerna inte är rätt. Det kan t ex göras genom att personerna hävdar att myndighetsdokumenten som Klein citerar inte innehåller dom avsedda citaten.

4. Dom två personerna publicerar sin "fynd" i en stor dagstidning eller bok.
5. Någon tid går och det negativa intrycket tillåts smälta in.
6. En oberoende professor reagerar och låter en dagstidning publicera fotostatkopior eller inskannade kopior av dom aktuella dokumenten från US National Archive och säger att Klein visst har rätt och att boken citerar myndighetsdokumenten korrekt.

.

Du hittar ett exempel i svenska Wikipedia om Chockdoktrinen. Boris Benulic och Johan Norberg gjorde just en sådan sak. Därefter gick en tid och professor Lars Pålsson Syll korrigerar Benulics och Norbergs felaktiga påståenden, genom att hänvisa till myndigheternas källdokument.

Upp till toppen
Annons: