Annons:
Etikettjämställdhet
Läst 737 ggr
Tottenypan
2020-03-09, 11:09

Jämställdhet. En överordnad norm?

Hur kan “jämställdhet” ha upphöjts till en allt annat överordnad norm?

Att begreppet “jämlikhet” är upphöjt till en allt annat överordnad norm i ett modernt demokratiskt samhälle, anser jag vara självklart. Ingen människa skall väl särbehandlas pga. kön, ras eller religion? Eller? Att feminismen och dess paradbegrepp “jämställdhet” nu verkar ha upphöjts till en allt annat överordnad norm i alla delar av samhället är både djupt oroande och står i skarp kontrast till ett jämlikt samhälle. Feminismen, som ursprungligen och med rätta kämpade för ett jämlikt samhälle, att kvinnor inte skulle särbehandlas på grund av sitt kön, verkar nu ha övergivit tanken om jämlikhet och istället anammat den socialistiska doktrinen om jämställdhet. Här verkar tanken vara att en stark statsapparat, med feminism och jämställdhet som politiska ledstjärnor, skall omfördela samhällets resurser med hjälp av skatter och subventioner, så att ingen grupp i samhället växer sig “starkare” än någon annan. Med hjälp av verktyg som Statistiska Centralbyrån, kvotering, positiv särbehandling, genusteorier mm, så försöker man genom “social ingenjörskonst” utjämna de skillnader som idag finns i olika avseenden, mellan olika grupper av människor i samhället. I feminismens fall mellan kvinnor och män. (Att pendeln sedan i verkligheten, i många avseenden, har slagit  över lite för långt, verkar man av någon anledning fullständigt ignorera). Här kan man bara konstatera att feminismen idag, har vänt ut och in på den ursprungliga tanken om jämlikhet, genom att anamma det socialistiska begreppet jämställdhet, vilket i verkligheten, i sig själv förutsätter att människor särbehandlas på grund av just kön, ras eller religion. Att man sedan har lyckats driva denna feministiska tes om jämställdhet, så långt att den upphöjts till en allt annat överordnad norm i hela det svenska samhället, kanske tyder på att den faktiska “könsmaktsordningen” är en annan än den feministerna hävdar.

Thomas Nygren 

Fårösund

Annons:
Tottenypan
2020-03-24, 10:29
#1

Var finns alla arga feminister och vänstermänniskor? Jag förväntade mig lite mer mothugg på det här inlägget. Innebär avsaknaden av svar att alla håller med, eller…?

Thomas Nygren 

Fårösund

Maria
2020-03-24, 15:19
#2

Försök inne på Feminism iFokus om det är mothugg och diskussion du är ute efter.

Du vill med andra ord bara bråka eller eftersom du eftersöker arga människor…???

/Maria

Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen"
Ur Lille Prinsen.

Tottenypan
2020-03-24, 21:11
#3

Fullträff. Jag verkar åtminstone ha hittat en människa som verkar vara arg på mig. Vill du kommentera mitt inlägg eller håller du med mig i sak? Det vore väl i sådana fall första gången det hände?

Maria
2020-03-24, 21:18
#4

Då är du en dålig människokännare😁 Arg är det minsta jag är. Jag bara rekommenderade en annan sajt.

/Maria

Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen"
Ur Lille Prinsen.

LBB
2020-03-29, 12:43
#5

Jämställdhet borde vara lika villkor. Samma lön för samma jobb. Man söker in till utbildningar med endast meriter som kriterier, inte kön, inte etnisk bakgrund.

All diskrimminering borde vara tabu, positiv såväl som negativ.

Gör den åsikten mig till en elak människa?

Att lyfta fram att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män? tja jag vet inte om en manlig undersköterska i snitt tjänar mer än en kvinnlig eller om en kvinnlig maskinförare tjänar mindre än en manlig., under förutsättning att man har samma kompetens o utbildning Är så fallet borde man naturligtvis göra något åt det hela.

Tottenypan
2020-03-29, 19:20
#6

Elak? Tvärtom, jag tycker att du verkar ha mycket sympatiska åsikter.  

#5. "Jämställdhet borde vara lika villkor. Samma lön för samma jobb. Man söker in till utbildningar med endast meriter som kriterier, inte kön, inte etnisk bakgrund."

Jämställdhet handlar inte om lika villkor. Jämlikhet däremot, handlar om att ingen skall särbehandlas på grund av kön, ras eller religion.

#5. "All diskrimminering borde vara tabu, positiv såväl som negativ." 

Jämställdhet förutsätter särbehandling (kvotering, positiv särbehandling och riktade subventioner). Begreppet jämlikhet innebär i sig själv, att ingen skall särbehandlas…

Lika lön för lika arbete borde vara en självklarhet i ett jämlikt samhälle. I ett liberalt samhälle förväntas marknaden ytterst styra lönesättning genom utbud och efterfrågan. Då kvinnor, genom graviditeter och barnafödslar, generellt sett tar längre uppehåll i sina yrkesliv än vad män gör, så kan efterfrågan på manlig arbetskraft och därmed lönenivåerna för män generellt sett bli något högre. Här spelar arbetsgivarnas förväntningar på manlig och kvinnlig arbetskraft (lika arbete), förmodligen en stor roll.

Även det faktum att många mäns identitet fortfarande förknippas med ett heltidsjobb (den huvudsakliga familjeförsörjaren), medans många kvinnor fortfarande nöjer sig med ett deltidsjobb, kan vara avgörande för faktiska löneskillnader mellan könen (lika arbete).

Thomas Nygren

Fårösund

Annons:
LBB
2020-03-29, 22:33
#7

Men du måste väl ändå inse att marknaden betalar olika för olika varor. Ja till och med för exakt samma saker men beroende på var de står. Samma sak vad det gäller arbete, den ene får 1000 för en timmes jobb, den andre 200.  Vad som är viktigt är att ingen betalas olika beroende på kön eller etnisk härkomst.

Tottenypan
2020-03-30, 11:36
#8

Håller fullständigt med. Marknaden betalar olika för olika varor. Marknaden betalar till och med olika för lika varor, beroende på var de finns. Sötvatten är förmodligen dyrare i Sahara än i Antarktis. Sand är förmodligen dyrare i Antarktis än i Sahara. En oljearbetare på Nordsjön har förmodligen högre timlön än en motsvarande kollega på land. Här handlar det om utbud och efterfrågan på lokala marknader. I sista fallet kanske även om risktillägg.

Den brännande frågan är, vilket du också påpekar, huruvida faktiska löneskillnader mellan könen existerar" ceteris paribus".  Finns det faktiska löneskillnader även efter det att vi har vägt in faktorer som arbetsgivarnas förväntningar, heltid kontra deltid, variationer pga. lokala marknader och risktillägg mm?

Skulle dessa faktiska skillnader i detta fall, då bero på kvardröjande historiska ojämlikheter eller på faktiska skillnader könen emellan? 

Om det första är fallet, så kommer sådana faktiska löneskillnader att utjämnas i takt med att samhället blir allt mer jämlikt och att allt fler kvinnor (och även män), i allt högre grad, själva kan välja sina avvägningar emellan familj och karriär. 

Om det andra är fallet, så kommer löneskillnader, vilka beror på att vi faktiskt är olika alltid att finnas. I detta fall borde dock löneskillnader mellan könen, på lång sikt slå åt bägge hållen och inte ensidigt gynna det ena könet. 

Thomas Nygren

Fårösund

LBB
2020-03-30, 13:12
#9

Nu är det några år sedan jag jobbade som anställd (processoperatör) Men vi operatörer hade exakt samma lön om vi uppnått samma kompetens. Till det kom olika bonusvarianter för om man ställde upp jobbade extra eller på annat vis bidrog till driften utöver normalt jobb.

Det fanns skillnader mellan ingenjörerna beroende , mer på universitetsutbildning än kompetens, vilket kostade företaget pengar i längden.  Kvinnor hade svårare att nå upp till  de högre lönegraderna beroende på att de dels inte ville, dels inte kunde sätta till den tid det krävdes.

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan högre tjänsteman beroende på kön kommer att försvinna, därför att fler kvinnor än män skaffar sig akademiska meriter idag. Skulle inte förvåna mig om krav  på positiv diskrimminering kommer att väckas så att fler män tar examen i framtiden

Tottenypan
2020-03-30, 15:33
#10

Jag har väl ungefär samma erfarenheter av arbetsmarknaden som du har. Jag tror dock inte på att vi kan uppnå någon 50/50 situation i allt, då vi faktiskt både är olika och prioriterar olika. Det viktigaste för mig är att de ambitiösa kvinnor som vill och kan satsa på att nå toppen, vad det än handlar om, inte skall särbehandlas bara för att de är just kvinnor. Personliga egenskaper och meriter skall vara avgörande. Inte kön, ras eller religion. Det är verklig jämlikhet.

Thomas Nygren

Fårösund

LBB
2020-04-01, 16:47
#11

Naturligtvis kan man inte få en jämlikhet då individer går in med olika kompetens, olika vilja och/eller förmåga..vilket leder till att individer får/tar olika ansvar och det avspeglar sig naturligtvis i löner o förmåner.  Grundpris´principen lika lön för lika arbete är ju den viktigaste. Och att alla som har förmågan ska ha en möjlighet till karriär/utbildning oberoende av etnisk bakgrund/kön eller religion.

Tottenypan
2020-04-02, 09:47
#12

Om jag får byta ut ordet "jämlikhet" mot ordet "jämställdhet" i ditt inlägg, så håller jag med dig. Ett "jämlikt" samhälle förutsätter inte att vi är lika, eller att vi behöver ha någon millimeterrättvisa i sig. Ett "jämlikt" samhälle  förutsätter bara att ingen exkluderas i något sammanhang, enbart pga. kön, ras eller religion. (Här kan det vara värt att notera, att det är "naturen" och inte "samhället", som exkluderar män från att föda barn och att amma.  Åtminstone än så länge) 

Jag håller även med om att grundprincipen, "lika lön för lika arbete", (ceteris paribus), skall gälla. Här gör dock en verklighet full av marknadsimperfektioner, att exempelvis en maskinförare eller undersköterska i Stockholmsområdet, har en betydligt högre månadslön, än vad dom skulle ha haft om dom jobbade på exempelvis Gotland.

Thomas Nygren

Fårösund

LBB
2020-04-02, 13:55
#13

Så fungerar ju marknadskrafterna…där det finns gott om pengar brukar priserna stiga

Annons:
Upp till toppen
Annons: