Annons:
Etikettideologi
Läst 428 ggr
Tottenypan
2020-08-19, 19:57

Islam och integration?

Nej, Sveriges muslimer är ingen homogen grupp. Dom kommer ifrån många olika länder och kulturer. Dom kan vara sekulariserade muslimer, vilka av egen kraft och vilja integrerar sig själva i det svenska samhället. Detta både vad gäller försörjning, livsstil och demokratiska värderingar. I denna grupp återfinner vi bl.a. många muslimska flyktingar från "balkankrigen". I andra änden av spektrumet återfinner vi fundamentalistiska islamister, vars enda mål är att upprätta ett kalifat styrt av sharialagar. Huvuddelen av muslimerna i dagens Sverige, befinner sig med största sannolikhet närmare den sekulariserade än den fundamentalistiska änden av detta spektrum. Så vad är vi egentligen oroliga för? Det som komplicerar bilden här är att Islam inte gör någon större åtskillnad mellan religion och stat. Religion, kultur och politik går här ihop med varandra till olika sidor av en och samma sak. Då Islam går in i så gott som alla aspekter av muslimernas liv, så blir det i praktiken omöjligt att göra religionen till en "enskild angelägenhet". Detta i kombination med en muslimsk "tradition" av patriarkala klanrelationer och en utbredd hederskultur, lämnar ett litet eller ett obefintligt utrymme för individualism av västerländskt snitt. Att detta sammantaget ger fundamentalistiska patriarkala klanledare, möjligheter till en närmast total kontroll över över de flesta aspekter av sina "undersåtars" liv, är väl knappast ett osannolikt antagande? Att detta också leder till enklavbildningar i Sverige, där slutmålet för dessa fundamentalistiska patriarkala klanledare är ett kalifat styrt av sharialagar, är väl heller inte ett alltför långsökt antagande? Sharialagen är för muslimer i sådana enklaver, i praktiken överordnad nationell svensk lagstiftning. Här kan man väl se på utvecklingen i bl.a. Husby, Akalla, Kista och Tensta, som en slags "empirisk evidens" för dessa antaganden. Om man inte inser att en sådan utveckling på sikt, utgör ett hot mot ett öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle, är risken överhängande att man en vacker dag får ett brutalt uppvaknande. 

"Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett "svenskt" Brexit."

Annons:
Pyttelite
2020-08-19, 20:35
#1

Vad är parallellen till EU? Vi, Sverige tar emot ett antal kvotflyktingar. Antalet är bestämt av FN. För övriga flyktingar är det Sverige som bestämmer vilka som får asyl inte EU. Kan du berätta hur det hänger ihop. Hur kommer vi få färre flyktingar om vi går ur EU? EU-immigranter som är här på grund av en rörlig arbetsmarknad inom EU och som tigger gör det pga att vi i Sverige tillåter det. Hur många tiggare ser du i Tyskland tror du? På vilket sätt kommer Swexit att hindra att flyktingar med Islamsk bakgrund kommer till Sverige? Du kunde inte svara på frågan förra gången nu får du ett nytt försök. Hoppas att du lyckas bättre!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-08-19, 21:18
#2

Migrationskrisen i Europa[redigera | redigera wikitext]

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Hoppa till navigering

Hoppa till sök

Migranter stoppas av makedonsk polis vid gränsen mellan Grekland och Makedonien nära Gevgelija (24 augusti 2015).

Irländska kustbevakningen räddar migranter från en överfull båt, som del av Operation Triton (juni 2015).

"Flyktingkrisen" hänvisar hit. För musikalen med samma namn, se Grotesco (TV-serie).

Migrationskrisen i Europa,[1] även kallad europeiska flyktingkrisen,[2] är kopplad till det ökade antal flyktingar och migranter[3] som med början 2015 och topp i oktober 2015 tog sig till Europeiska unionen, via Medelhavet eller Sydösteuropa, för att ansöka om asyl. De asylsökande kommer bland annat från Mellanöstern (Syrien och Irak), Afrika (EritreaNigeriaSomaliaSudan och Gambia), Sydasien (AfghanistanPakistan och Bangladesh),[4] och västra Balkan (Kosovo och Albanien).[5]

Beteckningen kris används både om de förhållanden som antas ligga bakom migranternas resa norrut, inklusive det stora antalet dödsfall och drunkningsolyckor som skett då flyktingar ta sig över Medelhavet och in i Europa, och om de uppgifter som många europeiska länder ställs inför när de tvingas ta hand om många migranter på kort tid. Antalet asylsökande i Europeiska unionen var cirka 1,32 miljoner 2015, vilket är en fördubbling från året innan då ungefär 627 000 sökte asyl i EU. År 2016 hade antalet asylsökande sjunkit något till cirka 1,26 miljoner.[6]

En politisk och strukturell kris inom EU uppstod med kopplingar till händelseutvecklingen. Krisen startade som en följd av EU-ländernas oförmåga att hantera en så stor flyktingström internt. Då flera EU-länder på eget bevåg, och med hänvisning till artikel 25 i Schengenavtalets gränskontrollsregler (Regulation (EU) 2016/399[7]), uppförde gränskontroller bildades oenighet inom EU om fördelningen av flyktingar mellan medlemsstaterna. Därför är även statusen hos och tolkningen av de europeiska lagarna Dublinförordningen och Schengenkodexen delorsaker till krisen.[8][9]

I Sverige sökte mer än 163 000 människor asyl år 2015. Det stora antalet ledde till stora förändringar i både lagstiftning och myndighetspraxis. Sommaren 2016 stiftades en tillfällig lag om begränsning av asylrätten. De kommande åren kom flera nya lagar som framför allt rörde de många ensamkommande barn som sökt asyl. Sommaren 2019 förlängdes den tillfälliga begränsningslagen i ytterligare två år. Se vidare Sveriges asylpolitik från hösten 2015.

--------------------------------------------------------------------------------

Ovanstående text saxad ur Wikipedia. Om du fortfarande inte förstår sambanden mellan de stora globala aktörerna EU, FN och Världsbankens politik å ena sidan och Sveriges "flyktingproblem" å andra sidan, så kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer.

"Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett "svenskt" Brexit."

Pyttelite
2020-08-19, 21:27
#3

Nej, jag förstår fortfarande inte. 

Det är Sverige som beviljar asyl inte EU alltså är det den svenska politiken som avgör vilka som får asyl.

Olika stater i EU har olika grader av invandring - alltså är det de enskilda länderna som avgör hur många flyktingar som kommer in i landet så du har direkt fel att Swexit skulle förändra situationen.

Det som kan förändra den flyktingströmmen till Sverige är direkt i Sveriges egna händer. 

Att det sedan är oroligheter världen över och folk flyr från krig och förföljelser har inget med EU att göra.

Asyl söker du i första landet du kommer till enligt tidigare referenser du fått så inströmningen från Medelhavet belastar inte Sverige.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2020-08-19, 23:21
#4

#2 Hoppas att du har läst på om flyktingflödet du refererar till ovan och Wikilänken. 

Kan du redogöra för hur många asylsökanden respektive land (Storbritannien, Tyskland och Sverige) tog emot under 2015?

Tror du att Storbritannien hade högst antal asylsökande?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-08-20, 08:57
#5

Hm låt säga att Sverige genomför ett Swexit..vad skulle hända då med migrationsproblematiken? Förmodligen samma sak som sker vid kanalkusten just nu. Med det undantaget att det är betydligt lättare, att med badbåt ta sig från danmark till Sverige än vad det är att korsa kanalen. EU skulle knappast ha ngt intresse att stävja migration till ett icke eu land, så problemet skulle verkligen hamna i vårt knä då.

Migrationskrisen 15/16  kunde inte Sverige påverka, inte heller EU den till största delen orsakades av inbördeskriget i Syrien.

Senare har Afrikanska, ekonomiska och miljöflyktingar börjat flyta in i EU..vilket knappast EU önskar . Men förklara gärna hur UN och eller världsbanken kan påverka Sveriges flyktingpolitik, annat att Sverige reagerar och agerar på de flyktingströmmar som kommer.. Att ekonomiska krav ställs på låntagande länder är naturligt, även om det är några få i det aktuella landet som får pengarna och hela landets befolkning får lida för det.

Vad det gäller invandrare i UK vs Sverige så har vi ca 40% fler per capita. Statistiken avslöjar däremot inte antal legala och illegala gästarbetare. Men med tanke på hur de baltiska staterna och Polen reagerade när UK deklarerade brexit så är nog den andelen högre i UK än i Sverige. Mycket beroende på att migranter med engelska i bagaget lättare kan kommunicera och överleva svart i UK än i Sverige.

Tottenypan
2020-08-20, 12:00
#6

#3. "Asyl söker du i första landet du kommer till enligt tidigare referenser du fått så inströmningen från Medelhavet belastar inte Sverige."

Så dom snart en miljoner muslimer som lever i Sverige, kommer sålunda ifrån Norge eller andra till Sverige angränsande länder runt Östersjön? Jag har tydligen heller inte förstått att Balkan. Syrien, Afghanistan och Somalia gränsar mot Sverige?

Annons:
Pyttelite
2020-08-20, 12:07
#7

#6 Som du vet är det migrationsverket som beslutar om man får asyl. https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html Beslutet tas i Sverige inte någon annanstans. https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/vem-far-asyl-i-sverige/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-08-20, 13:26
#8

?

Pyttelite
2020-08-20, 15:02
#9

Om ditt frågetecken avser den miljon muslimer som finns i landet så har de kommit till Sverige både innan och under Sveriges medlemskap eller den stora flykting vågen 15/16 men har inget i sig med medlemskapet i EU att göra mer än att riktlinjerna blivit tydliga.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Upp till toppen
Annons: