Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Invandring och integration

Missionärer på boenden vill påtvinga segration

2016-05-17 07:45 #0 av: [Carpinus]

Att flickor med muslimsk bakgrund i förorterna utsätts för"moralpoliser" och är väl övervakade i hemmet är ett omvittnat och omdiskuterat faktum. I dessa fall talas det ofta om hur flickorna hålls hårt så får pojkarna ofta större rörlighet. På dagens Aftonbladet Debatt tar socionomen Devin Rexvid som forskar om hedersrelaterat förtryck och våld upp det mindre kända förhållandet att ensamkommande pojkar, främst från Afghanistan, förhindras att bli "försvenskade" av muslimska "missionärer" på boenden för ensamkommande.  Rexvid skriver bl.a.:

 ”Radikalisering” av unga muslimer har varit föremål för många kontroverser. Bristande integration eller ”påtvingad segregation” lyfts ofta fram som huvudorsak.
Att radikala muslimer aktivt motverkar integration av individer med rötter i muslimska länder, och i synnerhet ensamkommande flyktingbarn, har däremot fått lite uppmärksamhet."---

"Det jag fått höra är att islamistisk personal lägger sig i det mesta av pojkarnas liv och leverne. Det rör sig om kommentarer om hur pojkarna klär sig, kammar sig, vilka tv-program de tittar på, om och i så fall vilken musik de lyssnar på.
En berättelse gäller några ensamkommande pojkar med afghansk bakgrund.
Dessa pojkar har vänt sig till socialtjänsten, sina gode män och till andra anställda som de haft förtroende för, för att söka skydd från islamistiska anställda vid boendet.
En av pojkarna uppges känna både obehag och rädsla då islamisterna påminner honom om de talibaner som mördat hans familjemedlemmar."---

"Integration är en tvåvägsprocess. Det betyder att den enskilde måste vilja integreras och att samhället måste skapa förutsättningar för den enskildes integration.
Berättelsen tyder på ett behov av tydliga regler för integration av nyanlända på boenden för ensamkommande."

Devin Rexvid på Aftonbladet debatt


Anmäl
2016-05-17 09:16 #1 av: eskils

"Dessa pojkar har vänt sig till socialtjänsten, sina gode män och till andra anställda som de haft förtroende för, för att söka skydd från islamistiska anställda vid boendet."

FörskräcktFörskräcktFörskräckt


Anmäl
2016-05-17 09:35 #2 av: Bermudas

Detta kan ske av en enda orsak:
Det är att man i vårt land har upphöjt mesighet, naivitet och strutsmentalitet till religion.
Den typen av "godhet" är en det som möjliggör ondskans utbredning. Den typen av "godhet" och "tolerans" är det som lämnar både snälla invandrare och snälla svenskar oskyddade för predatorerna.
Fy fan!

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-05-18 07:20 #3 av: [Carpinus]

"Vi måste ofta och överallt utmana dem som vill värna de parallella samhällen som har vuxit fram, dem som vill se olika normsystem för infödda och för invandrare, dem som inte vill se sina landsmän på riktigt bli en del av Sverige."---

Ur inlägg på Aftonbladet debatt av Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott


Anmäl
2016-05-18 11:58 #4 av: kamera0710

#3 Men moderaterna har trots detta inget emot att religiösa sekter driver religiöst indoktrinerande skolor. Kanske är det en eftergift till KD.

All heder åt Expressens ledarsida: 

"Konfessionella friskolor ska enligt skollagen uppfylla den "värdegrund" och läroplan som gäller vid kommunala skolor. Undervisningen ska visserligen vara icke-konfessionell, men själva drivkraften för de religiösa huvudmän som står bakom skolorna är givetvis att bedriva någon form av religiös indoktrinering.

Att undervisningen i religionskunskap i dessa skolor är exemplariskt opartisk faller på sin egen orimlighet. Det har också Skolinspektionen kunnat konstatera i sina granskningar. Ett problem är dock att inspektionen anmäler sina besök på skolan i förväg och därför finns det utrymme för kreativa skolledningar att sminka undervisningen inför en förestående granskning.

(…)

Några enkla motfrågor: På vilket sätt har exempelvis muslimska friskolor bidragit till integrationen? Är det verkligen önskvärt att barn i muslimska familjer bussas till särskilda friskolor och därmed isoleras? Och varför varnar politiker ofta för konsekvenserna av bostadssegregationen, men sällan om den etniska segregation som de religiösa skolorna faktiskt bidrar till?"

http://www.expressen.se/ledare/satt-stopp-for-nya-religiosa-friskolor/

Anmäl
2016-05-18 12:39 #5 av: eskils

#4 kamera0710:  Inser att du tydligen inte skäms för att du jämför KD med islamister. Gissar att du troligen aldrig kommer att se något fel eller hotfullt  med islamister. Måste ändå protestera.

Här är ett exempel på den reella verklighet som islamister idag står för:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/skrackberattelser-inifran-is-fastet/


Anmäl
2016-05-18 12:47 #6 av: kamera0710

#5 Jag har bara undrat om värnandet av religiösa friskolor är en eftergift åt KD.

Vad gäller KD: PC Jersild skrev på 90-talet en kolumn, där han menade att ett problem är att KD har inte mindre än 3 ansikten. Dels det småfolkliga, dels småföretagarens, dels den kristna fundamentalismens. (Den kan läsas i sin helhet i hans bok Hundra kolumner.)

Om det sistnämnda skriver han:

"KDS tredje ansikte är partiets mörka baksida, den kristna fundamentalismen. Den syns inte alltid men sticker fram då och då. Här finns det rabiata abortmotståndet och försöken att sabotera många av medicinens nyare landvinningar, som genteknik, fosterdiagnostik och transplantationer. (...)

På KDS baksida håller också kreationismen hus, den kristna rörelse som försöker ersätta Darwin med Första Mosebok. Det är också här man träffar på partiets ideologer och filosofer. Det 'obildade' småfolket har ofta visat en tolerans som helt tycks saknas hos dessa svaveldoftande, benhårda yngre akademiker som hämtar inspiration från den djupt reaktionära kristna högern i USA. Det är också här som förbindelserna löper till Livets Ord i Uppsala och andra organisationer, som Alf Svensson inte så gärna vill tala om. Vilket inte torde förvåna, ty KDS fundamentalister är knappast demokrater. Snarare är de teokrater, anhängare av en kristen gudsstat med Bibelns som 'koran'.

När KDS inhöstar beröm för att man skött sig i regeringen och lagt fram en ambitiös sparplan glöms partiets violetta baksida bort. Den frånsida som är lika litet demokratisk som stalinismen en gång, men som borgerliga opinionsbildare inte anser sig behöva ifrågasätta, i varje fall inte i valtider."

Förutom att partinamn och partiledare ändrats kan jag inte se annat än att denna beskrivning alltjämt står sig ganska bra. I Almedalen i var de igång igen under 2012 och ville införa skapelsetro i form av så kallad intelligent design (ID) i svenska skolor. När detta sedan uppmärksammades var det åter de vanliga tongångarna om att allt var ett missförstånd. Även om detta vill jag säga: all heder åt Expressen, se länken.

http://www.expressen.se/ledare/niklas-elmer/niklas-elmer-ointelligent-design/

Anmäl
2016-05-18 12:59 #7 av: eskils

#6 Tvivlar starkt på att du kan hänvisa till några berättelser om våldtäkter, tortyr, halshuggningar, hängningar m.m. som KD har utfört. Fattar inte hur du har mage att fortsätta jämföra KD med islamister. Tycker att du borde skämmas.

Troligen kan du inte förstå varför de ensamkommande pojkarna i #0 är livrädda för islamisterna som har anställts som personal på deras boenden. Det krävs empati för att förstå det. Om många gör som du och blundar för verkligheten, lär dessa barn och ungdomar inte få någon hjälp. Obs, då menar jag verkligheten här och nu, inte vad som ev hände för några decennier sedan...


Anmäl
2016-05-18 13:01 #8 av: kamera0710

#7 Har aldrig jämfört KD med islamister, bara undrat om det är en eftergift åt KD att alliansen vill fortsätta tillåta religiösa friskolor. 

Anmäl
2016-05-18 13:03 #9 av: [Carpinus]

#4 Nu handlar inte den här tråden specifikt om moderaternas inställning till religiösa friskolor. Alla återkommande besökare här vet säkert vid det här laget din inställning till religiösa friskolor, och få om ens någon ser något värde i sådana, ändå är det samma upprepande av ditt mantra. Om du gör dig omaket att läsa politikerns inlägg i sin helhet ser du vad det faktiskt handlar om. Läs ord för ord och se om ordet "friskolor" nämns en enda gång i den. Ändå är det den saken du vill debattera. Även här...

Ledaren från 2015 som du citerar är utmärkt, men bortsett från slutstycket irrelevant i detta sammanhang. Här är en tidigare tråd, som på känt manér snabbt sattes på annan kurs. Mönstret som påpekas där återkommer gång på gång i trådarna här. Totalt ämnesfrämmande kommentarer upprepas, ovidkommande ledare och bokrecensioner från åratal och t.o.m. decennier tillbaka googlas fram och citeras som kommentarer till dagsfärsk politik.

Jag citerar 72mm från ovannämnda tråd: "PiF skulle bli mycket bättre om uppenbara troll-inlägg och försök att spåra ur trådar med fullständigt orelaterade kommentarer rensades bort. 

Det är fullständigt uppenbart för alla att kamera0710 inte vill bidra konstruktivt på något vis." 


Anmäl
2016-05-18 13:08 #10 av: eskils

#8 Jo, i #4 talar du om religiösa sekter, KD, konfessionella friskolor, religiös indoktrinering och muslimska friskolor huller om buller, som om det vore samma sak.

Du bemöter inte den allvarliga frågeställningen i trådämnet - islamister på boendena som vill motverka integrationen av nyanlända idag. Sannolikt är de också ute efter att rekrytera nya "krigare" till terrorsekten IS.


Anmäl
2016-05-18 13:14 #11 av: Hayabusa

#9 WordTummen upp

Anmäl
2016-05-18 13:26 #12 av: Bermudas

#8
-Låt oss tala om friskolor. Låt oss byta ämne!
jag föreslår att vi talar om religiösa F R I S K O L O R, friskolor tycker jag vi talar om....jamen friskolor då, är inte det minst lika viktigt att tala om friskolor, nu talar vi om religiösa friskolor tycker jag som jag är väldigt mycket emot....
ifall ni undrar och ännu inte vet om det?

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-05-18 15:07 #13 av: kamera0710

#9 Nej, inget om friskolor i hans inlägg och det anser jag är en brist. Detta eftersom jag anser att skolfrågan är en av hörnstenarna när det gäller integration, det gör kanske inte du.

Alliansen ser uppenbarligen ett värde i att tillåta religiösa friskolor.

Vad gäller den länkade tråden är det bara att läsa och se att fler är inne på samma linje som jag. Ur inlägg #58: "Det är exakt samma problem med att ledande SD-are/vem som helst, är homofober som när nyinflyttade är det!"

Och ja, många vet säkert min inställning till religiösa friskolor, på samma sätt som de vet din inställning till SD och invandringsfrågan.

Anmäl
2016-05-18 15:12 #14 av: Hayabusa

Kan man släcka en brinnande gås genom att hälla vatten på den?

Anmäl
2016-05-18 15:22 #15 av: kamera0710

#14 Har hört ryktas att man försökte med den brinnande gås som Reinfeldt här diskuterar med, men att det misslyckades. 

Anmäl
2016-05-18 15:36 #16 av: eskils

kamera0710. Du anser uppenbarligen att Kristdemokraternas gudstro och Sverigedemokraternas politiska idéer utgör ett större hot mot Sverige idag än islamisternas välorganiserade fanatism, kvinnoförtryck, terrorhandlingar och massmord.

TystJag lämnar diskussionen.

#9  #12 #14 Tummen upp


Anmäl
2016-05-18 16:31 #17 av: Bermudas

#15 om vi nu ändå ska var OT så bjuder jag på Israels bidrag till melodifestivalen. Vet inte.... men det verkar som dom driver med oss? Vad tror ni?

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-05-18 16:34 #18 av: Hayabusa

#17 Ornitologer?

Anmäl
2016-05-18 16:34 #19 av: [Carpinus]

#16 Synd om du lämnar diskussionen. Det är väl det som är avsikten? Bara att försöka återgå till ämnet och kanske hoppas på att värden gör något åt det ständiga sabotaget av trådarna från en viss person.


Anmäl
2016-05-18 16:42 #20 av: Hayabusa

#19 Exakt. Jag tar inte kameramannen på allvar. 

För att återgå till ämnet så kan jag mycket väl tänka mig att det existerar "moralpoliser" eller liknande på boende. Hörde även berättelser, på SR. om ensamkommande pojkar från Afghanistan. Hur de som "misslyckats" med att uppnå något i Europa och tvingats åka hem igen. De kunde då mötas av misstro, att de hade "smittats" av västerländska synsätt.  

Intressant ämne.

Anmäl
2016-05-18 16:44 #21 av: Bermudas

Nej Carpinus inte hoppa av!

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-05-18 17:17 #22 av: eskils

#19 Carpinus, vad händer? Du får inte hoppa av iFokus!!Storgråter Du är bäst! PokalBlomma

Kom igen i så fall under samma eller ett annat nick så vi känner igen dig. Please!!

#17 Bermudas, skynda dig att ändra - det är inte Israels bidrag utan Isis!


Anmäl
2016-05-18 22:36 #23 av: Tjeja

Carpinus vart tog du vägen???
Här kan jag tyvärr inte göra mycket åt sidospår men på pif. Har bara inte haft ork eller möjlighet att hålla någon ordentlig koll på ett tag. :-(

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2016-05-19 08:30 #24 av: Bermudas

#22 nej det är inte ISIS bidrag. Det är israeliska komiker som driver med sverige och Eurovision- tävlingen som enligt skämtet är så öppna och inkluderande att de till och med bjuder in isis som i slutändan dansar med avhuggna huvuden som ser ut som ABBA. Symboliskt tycker jag för det som sker.

Jag såg den även som en parallell här med tråden och med Kameras ovilja att ta i de svåra frågorna för att istället systematisk flytta fokuset från dem. Det är samma ovilja svenskt etablissemang har "alla ska med" men urskilja vill man INTE och då blir det som det som beskrivs i #0
Sorry skulle förklarat videon bättre igår.

Jag är ledsen över att Carpinus hoppade av. Säger som du. Kom tillbaka med samma nick Carpinus! Det är lätt att bli förbaskad när ens trådar om och om igen hamnar OT för att en person outtröttlig vill göra så och aldrig lär sig. Men man kan väl införa en regel på det?

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.