2016-05-19 14:04 #0 av: [Spiritalhost]

Info :

Om partiet stod för : Forskning / Garantier.

Ingen arbetslöshet / bostadsbrist.

Minsta boyta varje person har rätt till.

Vatten/matförsörjning.

Sjukvård och expansiv forskning.

Minska på korruption/brott.

mm.

Att göra om jordens ekonomier för vetenskapliga ändamål.

Tvinga världens ledare/företag att ingå rätt avtal för oss människor.

Systemet funkar snarlikt dagens system.

Om detta parti fanns som hade helt andra tankar om människors rättigheter hade ni då röstat?