Politiska partier

Antisemitisk riksdagsledamot (SD)

2016-10-07 11:46 #0 av: eskils

En av SD:s riksdagsledamöter har lagt fram en motion om att minska Bonnierkoncernens ägarandel av media, med hänvisning till bl a etnicitet. Detta är klart oroande och upprörande! Sveriges Riksdag borde hållas fri från rasister och diktaturförespråkare, såväl av nazistisk som kommunistisk art.

”Att en antisemitisk konspirationsteori från Zions vises protokoll sprids i en riksdagsmotion är något som borde vara förpassat till historien. Men det är just vad Sverigedemokraternas Anna Hagwall, tidigare andre vice partiordförande, har gjort. I ett mejl till Aftonbladet (5/10) förklarar hon sin uppmärksammade motion med att det är Bonnierkoncernen hon vill stoppa för att ”ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media”. Tydligare kan tankefiguren knappast bli – Hagwall ansluter sig till en sekellång tradition av antisemitisk propaganda om att ”judarna styr medierna”.

Hagwall visar sig flagrant okunnig när hon hävdar att ”hela 80 procent av medierna ägs av en och samma ägare” och därför vill slopa presstödet. För det första ligger Bonniers andel runt 20-25 procent av mediemarknaden, och för det andra får inte Bonnier tidningarna och Dagens Nyheter (som Hagwall särskilt pekar ut) driftsstöd via presstödet. (…)

Talande är också att Mattias Karlsson endast kritiserar Hagwall för att hennes utspel skiljer sig från partiets mediepolitik, men inte tar avstånd från hennes antisemitism. Partiets policy om nolltolerans mot rasism visar sig – ännu en gång – inte vara värd papperet den tryckts på.”

Ledare i SvD


Anmäl
2016-10-07 12:42 #1 av: Sommarek

"Partiets policy om nolltolerans mot rasism visar sig – ännu en gång – inte vara värd papperet den tryckts på.”

Eller, som i alla fall 75% av befolkningen fortfarande fattar, rent hittepå.  Skrattar

Anmäl
2016-10-07 18:00 #2 av: [helga21]

Och Kent Ekeroth är fortfarande jude?

Anmäl
2016-10-08 17:01 #3 av: eskils

"Efter kritiken – Anna Hagwall (SD) avgår
Anna Hagwall (SD) anklagades för antisemitism efter en motion om att minska presstödet. Nu avgår hon från sina förtroendeuppdrag, enligt ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna.
Hon lämnar sina förtroendeuppdrag i riksdagen och kommer inte att ställa upp till omval 2018. Enligt pressmeddelandet har hon uppmanats av partiledningen att avgår."

SvD

Bra så, men man borde väl ha upptäckt hennes sympatier tidigare.


Anmäl
2016-10-08 17:10 #4 av: [helga21]

# 3 Det är inte så lätt att upptäcka när det kommer in en massa som är nya. Hon kanske aldrig har sagt något av detta tidigare?

Anmäl
2016-10-08 19:25 #5 av: [Kullblom]

Aftonbladet 2010:

Åsa Linderborg: Bonniers monopol hotar mångfalden

"Det som intresserar oss är vad Bonniers ägande betyder ur ett demokratiskt perspektiv"

Läs mer: http://www.aftonbladet.se/kultur/article12656263.ab

Anmäl
2016-10-08 19:45 #6 av: [Kullblom]

Så här står det bland annat i hennes text: 

"Sverige saknar lagstiftning mot mediekoncentration, och enligt en rapport från Europeiska kommissionen, ”Media pluralism in the Member States of the European Union”, kan det strida mot EU:s rättighetsstadgar."

Men visst. Det här chockerande lagförslaget från världens värsta fascist-nazist-rasister kommer ju som hämtat rakt ur Hitlers 30-tal. Ändå. 

Tänk att Aftonbladet också anammade dessa antisemitiska konspirationsteorier för bara 6 år sedan. Men då var de väl endast anti-rasist-fascist-nazistiska. Förstås.

Anmäl
2016-10-08 19:58 #7 av: [Kullblom]

Här är motionen.

https://data.riksdagen.se/fil/7DE50A66-6D41-4E39-BB03-D66B065C7353

Anmäl
2016-10-09 10:07 #8 av: Hayabusa

#5-7 Mycket intressant. Vad säger man? En frågeställning kan tydligen vara rumsren så länge den kommer från "rätt" håll. Dock ej förvånad.

Anmäl
2016-10-09 10:46 #9 av: [Kullblom]

Man kanske helt enkelt ska sluta leta efter undertoner och istället förstå sig på sakfrågan, ta av sig rasist-filter-glasögonen och inkludera elefanten i rummet. Men det är inte lätt, man blir ganska ensam när man gör det. Och föremål för nytt undertonsförakt. Det är en ding-ding värld.

Anmäl
2016-10-09 11:19 #10 av: Hayabusa

#9 Så är det. Jag bor i Skåne och de två stora dagstidningarna är numera ihopslagna till att bli en och samma tidning (om än i två lite olika versioner). Ägda av Bonniers.

Sydsvenskan köptes upp av Bonniers 1994 och 20 år senare förvärvade Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad. Bonniers i sin tur är en maktfaktor inom media, det går knappast att blunda för. Vilken betydelse det har går givetvis att diskutera. Eller..?

Anmäl
2016-10-09 11:40 #11 av: [Kullblom]

Det borde det förstås göra. Och man kan ju fråga sig vilka det är som har svårt att släppa konspirationsteorierna. 

Vi har ju inrättat en hel maktkarta (intersektionalism) för att på ett individuellt plan peka ut var makten ligger. Man pratar om patriarkala strukturer och inför kvotering överallt. Att peka ut makt är alltså viktigare än någonsin. Men på det här viset kan vi ju hålla på med våra små maktanalyser gentemot grannen eller våra kollegor medan den avgörande makten stärks och kopplas mer och mer ifrån vår kontroll och möjlighet till påverkan.

Denna tråd är ett lysande exempel på detta. "Bort med brunråttan". Skönt! Puh!

Anmäl
2016-10-09 12:24 #12 av: eskils

#11 "Denna tråd är ett lysande exempel på detta. "Bort med brunråttan". Skönt! Puh!"

Det viktiga var väl inte hennes felaktiga procenträkning av hur många tidningar som Bonniers har makt över, utan det viktiga var att hon ansåg att tidningsägande skulle fördelas enligt etnicitet, dvs ras/religion.

Erkänner att jag tycker det är skönt att vi slapp denna motion i Riksdagen. Jag håller med SD om att sådant är klart olämpligt:

"Men, kommenterar partiets gruppledare Mattias Karlsson, ”det är dock illa nog att hon lagt fram förslag som står i direkt strid med partiets politik och uttalat sig på ett sådant sätt att trovärdigheten i Sverigedemokraternas mångåriga kamp mot antisemitism har kunnat ifrågasättas”."

DN


Anmäl
2016-10-09 12:35 #13 av: [Kullblom]

#12 Har du läst motionen?

Anmäl
2016-10-09 12:43 #14 av: [Kullblom]

Här är annars den skandalösa och djupt antisemitiska motionen som man bör karaktärsmördas offentligt för (för de som inte orkade klicka på länken): 

"Motivering

Hela åttio procent av medierna ägs och kontrolleras av en och samma ägare.

Det är inte acceptabelt. Därför behövs en spridning i ägandet av medierna som fördelas på fler oberoende företag och människor. För att förändra detta föreslår jag ett slopat presstöd och att Sveriges Television börjar koda sina sändningar i syfte att var och en som vill abonnera på deras kanaler får göra ett eget aktivt val om detta. I detta behöver dock finnas en tv-kanal inom Sveriges Television som behålls öppen för samtliga medborgare. Vidare bör denna kanal inneha mandat att bryta samtliga övriga kanalers sändningar i händelse av att kritiskt viktig information behöver sändas nationellt på samtliga kanaler." 

Anmäl
2016-10-09 12:51 #15 av: [Kullblom]

Tänk om det var Trump Organization som ägde 80% av de svenska medierna? Hur hade vi då sett på saken?

Anmäl
2016-10-09 12:56 #16 av: eskils

#13 Erkänner att jag inte hade läst motionen, bara artiklarna. Nu har jag det, och visst, du har rätt, motionen innehåller ingenting om etnicitetsgrundat medieägande. Fel av mig. Så det var väl bara i ett mail till Aftonbladet som hon skrev så.

Men det räckte tydligen ändå för att SD skulle reagera som de gjorde. Mattias K. igen:

"– Det är inte första gången hon uttalar sig helt i motsats till partiets linje. Det gör att vi inte har förtroende för henne längre, säger Mattias Karlsson till TT.

Förutom att motionen innehåller flera direkta felaktigheter är Anna Hagwalls förslag helt i strid med den linje som partiet redan fastslagit, påpekar han:

– Sedan har hon inte på ett tillfredställande sätt kunnat förklara vad hon menar med att införa kvotering på äganderätten vissa etniska grupper ska få ha inom medierna."

Aftonbladet


Anmäl
2016-10-09 13:00 #17 av: Hayabusa

Åsa Linderborg:

"Bonniers ägande innebär också ett begränsat utbud av idéer. På fredag granskar vi banden mellan Bonniers och borgerligheten. Forskare menar att Bonniers makt över medierna bara motsvaras av Berlusconis Italien, men att Bonniers inte politiskt ”missbrukar” sin monopolliknande ställning. Frågan är om det längre stämmer. I valrörelsen propagerade Bonnierpressen ogenerat för regeringen Reinfeldt."

Anmäl
2016-10-09 13:27 #18 av: eskils

#5 Håller med dig om att monopol i mediabranschen absolut bör undvikas. Nya siffror:

 "I rapporten ”Den svenska mediemarknaden 2016”, av medieforskaren Jonas Ohlsson vid Nordicom, konstaterar han att den svenska mediebranschen är allt utom koncentrerad till en aktör:  ”En granskning av de största aktörerna på medieområdet visar dock att det rör sig om en relativt brokig skara, både vad gäller ursprung och ägarförhållanden. Här finns såväl företag ägda av gamla och väl etablerade mediesläkter som nystartade uppstickare och inhemska och utländska börsjättar. Till de allra största medieägarna hör också den förvaltningsstiftelse som äger public serviceföretagen Sveriges Radio, Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR). Inom dagspressen ägs flera av de dominerande tidningskoncernerna av ideella tidningsstiftelser.”

Även på dagspressmarknaden konstaterar Ohlsson att den största ägarens andel har minskat, till 25 procent."

DN

Svårt för en utomstående att veta vilka siffror som stämmer, men man borde väl kunna lita på en forskare?


Anmäl
2016-10-09 13:50 #19 av: [Kullblom]

#18

Jag vet inte jag. Jag känner faktiskt inte någon självklar tilltro till vare sig Aftonbladets eller forskares sanningshalt i alla lägen. Det finns många exempel på "köpta" forskare. Aftonbladet i sin tur lever på sensationsnyheter.

Men om det nu ändå vore sant att det inte finns någon grund för en motion av det här slaget. Varför ska man behöva ta till rasist eller nazist-kortet? Är det bara jag som tror att den synen snarare vidhåller retorisk makt?

Kan vi på något sätt tro att Anna Hagwall ändrar uppfattning efter detta drev - i media?

Anmäl
2016-10-09 14:16 #20 av: Bermudas

En till som sedan länge har varit på om Bonniers särställning är Johan Ehrenberg från ETC.
Jag minns att han skrev om det där för minst tio år sedan.

"Alla vet att Bonnier har makten över bokbranschen i Sverige. Inte total makt, men en dominans som betyder att man kan styra villkoren för hur konkurrens sker. Bonnier äger förlagen, distributionen, bokhandeln och självklart de stora marknadsföringskanalerna i Sverige. Väldigt få svenskar vet hur många böcker som ges ut i Sverige. Ännu färre vet att 9 av 10 böcker aldrig kommer ut i bokhandeln. De syns inte, de sprids inte, de har inte en chans att bli upplockade av nyfikna läsare."

http://bokforlaget.etc.se/radda-fria-boken.php

Snacka om att ha makt att styra utbytet.

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-10-09 15:14 #21 av: [Kullblom]

#20

Det är inte några nya efterapningar av Hitler utan helt enkelt en kamp för demokratin som pågått länge.

Jag gillar Ehrenbergs slutsats:

"Det är dags att sluta prata om mediemonopolens förstörelsemakt över berättelsen om livet. 

Låt oss prata tillsammans istället om hur en annan värld blir möjlig."

Jag tror det ligger mycket i det. Sluta peka på dem som gör fel och gör istället rätt. Man kan ju inte förändra någon eller något dåligt fenomen genom att bete sig lika illa tillbaka. 

Lösningen ligger såklart inte i att utrota dem som gör fel. Men det verkar man tro på sina håll fortfarande. Man jämför till och med människor med brunråttor - en retorik vi om något känner igen från berättelserna om Hitlers tid vid makten. 

Dessutom uppmuntras rasism mot vita i ren antirasistisk anda. För är det något man utan repressalier har rätt att klaga på offentligt så är det koncentrationen eller närvaron av vita. Vad är detta om inte en upprepning av hetsen kring judar? Ovetandes tror vi att vi står upp för det goda när vi pekar på de onda. Lika ovetandes som de människor som en gång röstade fram Hitler till makten gjorde.

Anmäl
2016-10-09 16:22 #22 av: [Kullblom]

Egentligen är jag emot denna "Arnstad-retorik", men ibland tycker jag att man behöver påvisa dess allmängiltighet.

Anmäl
2016-10-09 17:50 #23 av: [helga21]

"Kolla på judarna. Dem har använt sig av sina minnen i över femtio år nu för att berättiga det dem gör. Minsta lilla kritik och dem drar igång en minnesceremoni som fpr alla att glömma vad kritiken var…"

http://fnordspotting.blogspot.se/2014/08/det-dar-ar-gammalt-sager-fadakar.html?m=1

Och det hindrade inte nyheter 24 från att anställa honom

https://web.archive.org/web/20090313012125/http://copyriot.se/2009/03/10/ehsan-fadakar-en-antisemit-pa-nyheter24/

Anmäl
2016-10-09 18:18 #24 av: [Kullblom]

"Sila mygg och svälja kameler" 

Anmäl
2016-10-09 19:13 #25 av: Aniara14

#16 Har du eller nån annan läst mailet som Aftonbladet påstår sig ha fått från Anna Hagwall, eller ska vi bara lita blint på att allt som den SD-hatande skvallerblaskan säger alltid är rena rama sanningen, och dessutom hela sanningen?Funderar

För övrigt så har jag läst och hört diverse andra personer också klaga över maktkoncentrationen inom mediebranschen ett antal gånger förut, men det har aldrig orsakat nån större uppståndelse såvitt jag vet. Det är bara när nån från SD säger exakt samma sak som det plötsligt blir så fruktansvärt rasistiskt och fasansfullt.FörskräcktFörskräcktFörskräckt

Anmäl
2016-10-10 08:47 #26 av: JonasDuregard

#25 Förnekar hon själv att hon skrivit det? Annars blir det ju lite tokigt om du gör det åt henne. 

Skickade hon det från sin riksdagsmail kan du kan också begära ut en kopia om du verkligen misstänker att det är påhittat. 

"För övrigt så har jag läst och hört diverse andra personer också klaga över maktkoncentrationen inom mediebranschen ett antal gånger förut"

Har det varit riksdagsledamöter? Länka gärna i så fall. 

.

Att säga att ingen etnisk grupp ska kontrollera mer än 5% av media är så klart helt idiotiskt, och att en politiker som säger så blir av med sitt jobb är inte särskilt förvånande. Snarare är det förvånande hur hon kunde hamna i en sådan maktposition från början. Har SDs ledning inte ens koll på vilka motioner deras riksdagsledamöter skriver och hur de motiverar dem?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-10-10 09:25 #27 av: [Kullblom]

#26 Har du läst motionen? Helt oavsett vad hon säger i ett mail vi inte sett eller vad hon luktar för läskiga undertoner - skulle hon få igenom sin motion så skulle det fortfarande inte handla om etnicitet. Så vem är det egentligen som bryr sig om det här med etnicitet?  Varför kopplas det hela ihop med antisemitism? Varför inte rasism? Och vem är egentligen fascist här?

Anmäl
2016-10-10 10:35 #28 av: Bermudas

Gammal AB -artikel från 1998:

"Carl-Johan Bonnier bemöter kritiken mot Bonniers dominans på mediemarknaden med att vilja växa ännu mer.

Dagens Nyheters chefredaktör Arne Ruth avgick i protest mot att familjen Bonniers ägande av massmedier ökar.
Nu säger Carl-Johan Bonnier, koncernchef för Bonnierföretagen, att han vill att Bonniers ska växa ännu mer."

" I dag publicerar Dagens Nyheter en artikel signerad av anställda journalister på tidningens kulturredaktion. De stöder sin tidigare chefredaktör Arne Ruth och skriver att de:
”... känner oro för den utveckling som tvingat honom att lämna sin post.”
I ett annat stycke heter det:
”Ekonomiska överväganden måste ställas mot publicistiska, omsorgen om företagets bärkraft vägas mot allmänhetens rätt till en mångfald av oberoende medier”
I artikeln skriver kulturredaktionens journalister också:
”Vi delar Arne Ruths analys av det publicistiska ansvarets gradvisa förfall.”

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9807/16/bonniers.html

Undrar om någon på DN skulle våga kritisera Bonniers makt idag?

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-10-10 10:47 #29 av: Bermudas

Begränsa Bonniers makt sa Scherman (som är jude förresten) http://www.aftonbladet.se/kultur/article17917159.ab

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-10-10 12:56 #30 av: JonasDuregard

#27 "Har du läst motionen?"

Ja. 

"Helt oavsett vad hon säger i ett mail vi inte sett eller vad hon luktar för läskiga undertoner - skulle hon få igenom sin motion så skulle det fortfarande inte handla om etnicitet."

Du menar bara för att hon inte skriver det rakt ut i motionen? Varför ska man bortse från vad hon säger till pressen?

"Så vem är det egentligen som bryr sig om det här med etnicitet?"

Anna Hagwall, tydligen. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-10-10 14:02 #31 av: [Kullblom]

#30

Nej. Visst skulle hon kunna vara antisemit, den där Anna Hagwall. Och eftersom det faktiskt är fler som tror att hon är det så finns inget förtroende för henne som riksdagsledamot. Typ så tänker nog SD.

Jag tycker för egen del att det är mer beklämmande med lösa antaganden och ryktesspridning byggd på "sanningar" ur en kvällsblaska än förnekande och relativiserande av allvarliga fenomen som faktiskt händer på riktigt. 

Det är inte antisemiter bland SD:are som hör till vårt samhälles största hot. Jag tror inte antisemiter är särskilt välkomna i det partiet - som själva profilerar sig som Israelvänner. 

Och som vi har sett exempel på i bland annat denna tråd så är det  inte en entydig antisemitisk önskan att vilja ändra på maktkoncentrationen bland mediekoncernerna.

Jag tror till och med att om vi kunde tala om detta utan att blanda in etniciteter så kanske vi någon gång kan få bukt med dessa ständiga sökanden efter dolda agendor. För det finns de som inte för fem öre döljer sina agendor - de skulle vi kunna vända blicken mot istället.

Anmäl
2016-10-10 15:13 #32 av: Bermudas

#31 Jag har inte satt mig in i vad Hagwall ev sagt i mailkorrespondens och ärligt talat så bryr jag mig inte särskilt mycket. Jag fattar att om hon sagt det minsta som kan tolkas som antisemitism så är hon rökt.
Och som du säger SD verkar vara Israelvänner och det är något de också kritiseras för. Så det är nog inte lätt att heta SD alltid "antisemiter" som är "nazister" som har judar i partiet och som "är i knät på Israel".
Nazistjudar! ( bäst att köra two in one)

Men det goda Hagwallskan gjort är att hon tagit upp problemet med Bonnier. Och det är på tiden att problemet diskuteras.
Självklart ska vi bevaka ägarstrukturer när det gäller media och självklart ska vi ta bort presstödet anser jag. Men det kanske skulle bli en egen tråd.

”Vi delar Arne Ruths analys av det publicistiska ansvarets gradvisa förfall.”
Så sa alltså DN journalisterna -98 angående Bonnier.
De flesta har väl gått i pension nu. DN har fallit bra mycket djupare sen dess, med direkta lögnartiklar. Men en för en "agendatidning" ( wolodarskis egna ord) så helgar ändamålet medlen.
Den som är intresserad av hur Wolodarski behandlade den gamla personalen kan ta och läsa om strategi frysboxen.

http://www.journalisten.se/nyheter/en-frysbox-30-miljoner
Läsvärd läskig historia!

"In Italia i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti."

Anmäl
2016-10-10 15:14 #33 av: [Kullblom]

(Insåg att jag gjorde en liten textvurpa)

Rättning av: "Jag tycker för egen del att det är mer beklämmande med lösa antaganden och ryktesspridning byggd på "sanningar" ur en kvällsblaska än förnekande och relativiserande av allvarliga fenomen som faktiskt händer på riktigt."

Borde varit:  "Jag tycker för egen del att det är beklämmande med lösa antaganden och ryktesspridning byggd på "sanningar" ur en kvällsblaska samtidigt som det pågår förnekande och relativiserande av allvarliga fenomen som faktiskt händer på riktigt."

Anmäl
2016-10-10 19:03 #34 av: JonasDuregard

#31 "Jag tycker för egen del att det är mer beklämmande med lösa antaganden och ryktesspridning byggd på "sanningar" ur en kvällsblaska [...]" 

Vad menar du med lösa antaganden? Det är ju ett exakt citat? Tror du att Aftonbladet fabricerat citatet? Det låter ganska anmärkningsvärt. 

"Det är inte antisemiter bland SD:are som hör till vårt samhälles största hot. Jag tror inte antisemiter är särskilt välkomna i det partiet - som själva profilerar sig som Israelvänner."

Det är väl bland annat det de bråkar med ungdomsförbundet om. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-10-10 19:46 #35 av: [Kullblom]

#34

Det finns exempel på telefonförsäljare som lockar fram ett "ja", spelar in det och sedan anser att man tackat ja till tjänsten de vill fakturera en för - fast man svarat ja till något annat. I det här fallet presenterar man inte hela konversationen. Som sensationssökande journalist skulle man nog absolut försöka få den här människan att nämna "the magic word". 

Men jag hävdar inte att så är fallet. För jag vet ju ingenting om det. Bara en tanke.

Ungdomsförbundet är ju uteslutet av den här anledningen. Jag tror faktiskt att det för närvarande kan finnas fler antisemiter hos de rödgröna partierna än hos SD.

Anmäl
2016-10-23 18:33 #36 av: eskils

Nu har partiledaren tagit bladet från munnen:

"I Ekots lördagsintervju fick Åkesson frågor om Hagwall, som sagt att Bonniers har för stor makt och i en motion om mediepolitik slirade i antisemitiska banor. Åkesson ”har svårt att se andra skäl” än antisemitiska åsikter bakom Hagwalls ställningstaganden och att han inte alls är bekväm med det.

– Jag tycker inte alls om det, säger han.

Åkesson pekar också på att det inte är han själv utan ett särskilt utskott i partiet som beslutar om eventuella uteslutningar. Men på frågan om Hagwall agerande teoretiskt kan vara nog för en uteslutning svarar han:

– Ja, antisemitiska strömningar vill vi inte ha i vårt parti över huvudtaget.

Hagwall har fått lämna sina uppdrag som ledamot i skatteutskottet och som intern gruppledare för Sverigedemokraternas skattepolitiska grupp. Hon ställer inte upp för omval till riksdagen 2018 på uppmaning från partiledningen, men har själv sagt till SVT Dalarna att hon ska sitta kvar i riksdagen mandatperioden ut."

DN


Anmäl
2016-10-23 23:12 #37 av: Aniara14

Anna Hagwall har ju varit i rejält blåsväder förut, och även diskuterats här på Politik iFokus, i den här tråden.

När det gäller henne så är det en sak som man bör ha klart för sig. Trots hennes svenskklingande namn, så är hon faktiskt inte alls svensk utan anhöriginvandrare från Ungern.

Jämt när det är nån som kläcker ur sig såna där kontroversiella och "färgstarka" påståenden och förslag, så undrar jag direkt om hen är svensk eller ej, och förvånansvärt ofta så är svaret "ej".

Det beror antagligen på att etniska svenskar i regel är mera försiktiga och konflikträdda av sig, och därför inte gärna gör sånt, åtminstone inte offentligt.

Vill någon kalla detta fördomsfullt, eller t.o.m. rasistiskt, så varsågod gör gärna det, men det är i alla fall min erfarenhet att det faktiskt är så i verkligheten.

Anmäl
2016-10-25 06:28 #38 av: kamera0710

Visst måste man kunna diskutera Bonniers stora inflytande i mediebranschen. Men argument om vilken etnisk grupp de tillhör anser jag vara totalt irrelevant.

Anmäl
2016-10-25 10:16 #39 av: JonasDuregard

#37 "Det beror antagligen på att etniska svenskar i regel är mera försiktiga och konflikträdda av sig"

Eller så beror det på konfirmeringsbias. För jag antar att du inte antecknat hur ofta du haft rätt/fel i din misstanke. 

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism

Anmäl
2016-10-25 10:51 #40 av: [Nomen Nescio]

Bra att den svenska antisemitismen uppmärksammas oavsett var den uppträder! Det finns nog fler vrår dit kvasten borde söka sig - en aktuell ledare i Expressen påminner om det. Utdrag:

"Det finns ett återkommande mönster när det gäller antisemitismen inom vänstern. Om och när antijudiska uttalanden uppmärksammas räcker det ofta med att den skyldige säger sig vara missförstådd eller att vederbörande uttryckte sig beklagligt. Sedan är det glömt, eller åtminstone förlåtet.

Till skillnad från extremhögerns antisemitiska retorik är den från vänstern ofta betydligt mer sofistikerad och subtil. Det gör den enklare att avfärda. Men antisemitism från vänsterhåll förtjänar också att tas på allvar."

http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/abramowicz-ursakta-inte-judehat-vanstern/


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.