Annons:
Etikettinvandring-och-integration
Läst 1137 ggr
vallhund
2018-09-17, 21:03

Mentorskap för nykomna akademiker

"Rätt jobb åt utrikes födda akademiker

 • Gjord av Patrick Joyce, fil. Lic. i nationalekonomi och verksam vid näringslivets forskningsinstitut Ratio.

 • Genom en effektiv jobbkedja kan så kallade enkla jobb, utan krav på utbildning, som idag utförs av utrikes födda akademiker övertas av arbetslösa individer med endast förgymnasial utbildning – både inrikes och utrikes födda.

 • Rapporten är kalkylerad utifrån hur mycket de offentliga finanserna skulle stärkas om utrikes födda akademiker skulle ha samma ställning på svensk arbetsmarknad som inrikes födda akademiker, det vill säga samma sysselsättningsgrad, samma arbetslöshetsgrad, samma andel i kvalificerade jobb och att de ”enkla jobb” som idag bemannas av akademiker bemannas av arbetslösa med förgymnasial utbildning.

• Kalkylen visar att sysselsättningen skulle öka med 40 000 personer och 31 000 färre skulle vara arbetslösa. 34 500 fler utrikes födda akademiker skulle ha jobb i nivå med sin utbildning.

 • Statistiken kalkylen baseras på är hämtad från SCB samt löner från Saco Lönesök.

 https://www.dn.se/brandstudio/jusek/sa-fick-hon-jobb-tack-vare-succeprogrammet/

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 

Annons:
[Hayabusa]
2018-09-17, 21:23
#1

Bara för tydlighetens skull:

setfree
2018-09-19, 10:07
#2

Det finns en grundläggande negativ syn på invandrare  just i Sverige. Det finns mycket outnyttjad kompetens som inte kommer till nytta.

Jag har mött kollegor från Iran, Thailand, Indien, Syrien, Bosnien, Bulgarien bara för att nämna några.  Jag tror ändå att synen förändras sakta men säkert. 

Alla de som jag har mött har haft en vilja att jobba och att lära sig språket vilket är en förutsättning.

[Hayabusa]
2018-09-24, 10:34
#3

#2 Absolut. Problemet, eller utmaningen, är dessvärre alla de som saknar utbildning, kompetens, språkkunskaper osv. För dem är vägen in i samhället så brant att de hamnar utanför och sällan/aldrig kommer in.

[Göstage]
2018-09-24, 10:58
#4

#2 Tror inte att det är korrekt att påstå att "det finns en grundläggande negativ syn på invandrare  just i Sverige" (källor?).

 Sverige står sig mycket väl i jämförelse med andra  länder i olika undersökningar om attityden till invandrare/invandring. Däremot har vi ju sett ett ökande missnöje med svensk invandrings- och flyktingpolitikpolitik, vilket är något helt annat.

http://www.abcnyheter.se/81-procent-av-svenskarna-bekvama-med-invandring/

[Hayabusa]
2018-09-24, 11:11
#5

#4 Instämmer - man ska inte förväxla "invandring" med "invandrare". De senare är dessutom INTE en homogen grupp individer utan människor med vitt skilda bakgrund, förutsättningar, kultur, religion etc. 

Det finns mig veterligen en rad undersökningar som visar att Sverige & svenskarna (vilka de nu än är…) är toleranta. Väldigt toleranta t om. 

Johan Hakelius:

"Har vi hetsat oss till att bli så dumma nu, att vi inte alls tål resonemang, argument och berättelser?"

Dvs vi måste kunna resonera kring baksidorna av en expansiv invandring.

setfree
2018-09-25, 15:20
#6

#3 Du har helt rätt. De jag har arbetat med är alla högutbildade med perfekta språkkunskaper. De skriver till och med bättre än jag på Engelska.

De som kommer från Afghanistan, Norra Afrika eller Somalia utan utbildning har stora problem att komma in på arbetsmarknaden. Jag har pratat med de som är lärare för dem och det är ett mycket stort steg för dem att integreras. De är förstås ett problem.

Variationen är stor mellan de som är äldre utan utbildning och de som tillhör den välutbildade eliten. Vi kan inte se dem som en homogen massa.

Att vi är toleranta är ju bra. Min bild är nog lite gammal.

Annons:
Upp till toppen
Annons: