Annons:
Etikettideologi
Läst 723 ggr
Tottenypan
2020-03-07, 21:41

Yttrandefriheten. Har den några gränser?

Yttrandefriheten. Har den några gränser?  

Likväl som yttrandefrihet är en oumbärlig grundsten i en demokrati, så måste demokrati vara en nödvändig förutsättning för yttrandefrihet. Kan man ens föreställa sig en diktatur med full och oinskränkt yttrandefrihet? Det räcker men en analys av begreppet “diktatur”, för att förstå att demokrati måste vara en nödvändig förutsättning för yttrandefrihet. Vad innebär då “full och oinskränkt yttrandefrihet”. Skall antidemokratiska krafter ha full rätt att propagera mot demokratin och demokratiska värderingar? Skall fascister och kommunister samt radikala religiösa grupperingar, vilka kämpar mot demokrati och yttrandefrihet, till fullo omfattas av en oinskränkt yttrandefrihet? Svaret måste paradoxalt nog och tveklöst bli JA! Hur olustigt det än kan kännas, så måste även antidemokratisk krafter ha rätt att fritt yttra sig i en demokrati. Om inte, så har vi “de facto” ingen full och oinskränkt yttrandefrihet och därmed ingen reell demokrati. Då har vi bara en låtsasdemokrati, där de med de för tillfället politiskt korrekta åsikterna, får komma till tals. I en verklig demokrati, med full och oinskränkt yttrandefrihet så måste alla, hur “udda, skrämmande eller osmakliga” åsikter de än har, få komma till tals. Finns det då inga gränser för yttrandefriheten? Det fria ordet begränsas idag av lagstiftning emot förtal och hets mot folkgrupp. Detta för att yttrandefriheten inte skall stå i konflikt med en annan av demokratins grundstenar, nämligen “mänskliga rättigheter”.  Det finns också vissa verksamheter, som kräver att de som skall involveras, skriver på avtal om tystnadsplikt. Här handlar det främst om offentliga verksamheter som försvar, polis och sjukvård, men även om större företag som vill skydda sig mot industrispionage mm. Dessa avtal om tystnadsplikt, är i sammanhanget att betrakta som särfall, dels då de är av enskilda, “frivilligt påtagna inskränkningar”, och dels då de syftar till att skydda känsliga verksamheter mot spionage samt enskilda individers personlig integritet. Då dessa lagar och inskränkningar, ytterst handlar om att skydda mänskliga rättigheter, så kan de inte sägas stå i strid med en full och oinskränkt yttrandefrihet.  

Att vi skall ha ett demokratiskt styrelseskick är inte av naturen givet. Ett demokratiskt styrelseskick, vilar ytterst på att konsensus råder inom en majoriteten av ett samhälles medborgarna, om att ett sådant styrelseskick är det för tillfället bästa, eller åtminstone det minst dåliga styrelseskicket. Alltså, ett demokratiskt styrelseskick är inte statiskt och kan därför heller inte tas för givet. Vill vi leva i en demokrati, med alla dess rättigheter men även skyldigheter, så måste vi alltid vara beredda att försvara den. 

Hur skall då vi som är demokrater, skydda vår yttrandefrihet från antidemokratiska krafter? Självklart genom att låta alla komma till tals. Hur skall vi annars kunna veta vad dessa krafter egentligen vill? Det är först när vi får höra vad de antidemokratiska krafterna vill, som vi kan gå i polemik dom emot. “Det är först när vi lyfter på stenarna som vi faktiskt kan se vad som egentligen krälar fram”. Historien har visat att människan har en inneboende längtan efter frihet och framförallt efter rätten att kunna uttrycka sig fritt. Att förbjuda, censurera eller trycka ner åsikter, skapar bara martyrer och en fertil grogrund för fördomar och osaklig retorik. I en fri och öppen debatt kan alla åsikter belysas, skärskådas och bemötas av alla och envar. Slutsatsen här måste bli att demokratin och det fria ordet, endast kan försvaras av det fria ordet. 

Thomas Nygren 

Fårösund

Annons:
kamera0710
2020-03-09, 11:58
#1

Ett tips i all välmening är att göra styckeindelning i så här långa inlägg, då blir det lite "luftigare" och mer lättläst.

Tottenypan
2020-03-09, 12:51
#2

Sorry för detta.

Texten var styckeindelad när jag "klistrade in den". Av någon outgrundlig anledning drogs styckena ihop till en enda lång textmassa när jag publicerade inlägget. 

Det faktumet att jag passerat 50 år i ålder och därför är lite fumlig med elektroniken, kanske kan vara en förklaring. Jag hoppas dock att du inte är lika missnöjd med innehållet som med layouten.

Thomas.

koppargaller
2020-03-09, 15:14
#3

Prova att lägga in tråden på https://feminism.ifokus.se/

[Hayabusa]
2020-03-09, 17:58
#4

#0 Hej Thomas, 

intressant ämne. Välkommen in på debatt iFokus, tror att du kommer att få mer gensvar där:

https://debatt.ifokus.se

kamera0710
2020-03-11, 06:24
#5

#2 Har också passerat 50 och jag har också en hel del bekymmer med delar av den nya tekniken.

Innehållet kan jag i grunden instämma i. Yttrandefrihet är viktigt, också när det gäller yttranden som många (kanske även jag) finner motbjudande.

LBB
2020-03-11, 09:56
#6

Vi har yttrandefrihet här ilandet! Eller?  Nja det stämmer nog inte. Vi har en begränsad yttrandefrihet, som lagar o konventioner begränsar.

Och det faktumet accepterar och stöder de flesta av oss.

För hets mot folkgrupp, religiösa grupper (exklusive de kristna) är saker som lagförs i Sverige men inte i ex. USA

För min egen del anser jag att alla ska behandlas lika, med lika ansvar för sina handlingar och erhålla samma respekt oavsett om man är Muslim, Kristen eller Jude.

Annons:
[Hayabusa]
2020-03-11, 10:12
#7

"You Have The Right To Free
Speech As Long As You're Not
Dumb Enough To Actually Try It."

Källa: Välkänd brittisk rockgrupp

Tottenypan
2020-03-24, 08:57
#8

#6. "För min egen del anser jag att alla ska behandlas lika, med lika ansvar för sina handlingar och erhålla samma respekt oavsett om man är Muslim, Kristen eller Jude."

Instämmer till fullo! Detta är sann jämlikhet. 

Här gäller dock (vilket jag tror att du menar med "lika ansvar för sina handlingar") att ens religiösa utövning inte får står i strid med vår lagstiftning eller vår syn på demokrati. Könsstympning, synen att män är överordnade kvinnor, införande av kalifat och av sharialagar i Sverige, är exempel på religiösa yttringar som inte är förenliga med vare sig vår lagstiftning eller vår demokratisyn. Jag tycker att vi skall vara öppna och toleranta mot andra kulturer och livsstilar. Denna tolerans, får dock inte i sin tur, leda till att andra människor blir förtryckta.

Thomas Nygren

Fårösund

[Hayabusa]
2020-03-24, 09:32
#9

#8 Kollision mellan stat och klan - vem har tolkningsföreträde?

Tottenypan
2020-03-24, 09:57
#10

Om klanen migrerar till en annan stat, så får dom nog vara beredda på att "ta seden dit dom kommer". Här är jag benhård. Om människor flyr hit, bort från förtryck och ojämlikhet, så måste dom själva vara beredda på att omfatta våra värderingar om just demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet. Gillar man förtryck och ojämlikhet, så kan man väl fly till länder som står för just detta?

Thomas Nygren

Fårösund

Upp till toppen
Annons: