Annons:
Etikettideologi
Läst 661 ggr
Tottenypan
2020-06-21, 17:51

Rättssäkerhet kontra rättstrygghet?

Skall vi acceptera att samhället sätter oskyldiga människor i fängelse, för att på så viss öka rättstryggheten? Rättsprinciperna “likhet inför lagen”, “alla och envar skall betraktas som oskyldiga, fram till dess motsatsen har bevisats”, “bortom allt rimligt tvivel” samt “hellre fria än fälla” är ovillkorliga grundstenar i ett rättssäkert samhälle. Följer man dessa principer, så kommer få oskyldiga människor att sättas i fängelse, samtidigt som ett antal “skyldiga” människor kommer att gå fria i brist på bevis.

                                                           --- 

Alternativet till ett rättssäkert samhälle är ett rättstryggt samhälle. Här kan man införa “särlagstiftning” och “omvänd bevisbörda” som rättsprinciper, i syfte att uppnå en större rättstrygghet. Följer man dessa principer, så kommer fler “skyldiga” människor att sättas i fängelse, men även fler oskyldiga.                                    

                                                            ---

Det paradoxala här är att höga krav på rättssäkerhet, kan ge upphov till en känsla av bristande rättstrygghet. Men även det omvända gäller. Höga krav på rättstrygghet kan ge upphov till en känsla av bristande rättssäkerhet. På lång sikt så tror jag dock att en bristande rättssäkerhet i sig själv, även ger upphov till en bristande rättstrygghet.

                                                             ---

Thomas Nygren 

Fårösund

Annons:
LBB
2020-06-21, 17:56
#1

Ett gammalt ordspråk säger, bättre att låta 10 skyldiga löpa än att spärra in en oskyldig.

Pyttelite
2020-06-22, 09:51
#2

Rättsväsendet ska bibehålla både rättssäkerhet och rättstrygghet. Det är inte alternativa saker. I ett rättssäkert samhälle innefattas även rättstrygghet. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-22, 10:26
#3

Man kan inte både "ha kakan och äta den". Enda sättet att komma runt "trade off" effekten, som finns mellan de de bägge begreppen, är att öka rättsväsendets kapacitet. Det kostar skattemedel. Endast så kan man öka rättstryggheten, utan att "tumma" på rättssäkerheten. Allt annat är önskedrömmar.

Pyttelite
2020-06-22, 10:37
#4

#3 Fast ekonomi är väl en annan fråga och har inte med definitionerna att göra.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-22, 11:21
#5

Tro mig. Det finns en koppling mellan politik och ekonomi. Har man inte de ekonomiska resurserna som behövs för att öka rättsväsendets kapacitet, så är det väldig lätt att vinna populistiska poäng, genom att öka rättstryggheten på rättssäkerhetens bekostnad. Exempelvis genom att införa "särlagstiftningar" och ställa krav på "omvänd bevisbörda". Och vad händer då med demokratin?

Pyttelite
2020-06-22, 11:39
#6

Det du kallar för ”särlagstiftning” har inget med ekonomi att göra och knappast heller med demokrati.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
Tottenypan
2020-06-22, 12:48
#7

Och hur tänker vi nu?

Pyttelite
2020-06-22, 12:52
#8

Jag syftar på tidigare diskussioner där du t ex hävdar att istanbulkonventionen är en särlagstiftning och som sådan odemokratisk.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2020-06-22, 15:05
#9

Jag tycker att du ska fördjupa dina kunskaper genom att följa denna föreläsning av Göran Lambertz tidigare Justitiekanslern i Sverige. https://www.kau.se/nyheter/goran-lambertz-om-balansen-mellan-rattssakerhet-och-rattstrygghet


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2020-06-22, 16:28
#10

#3 Det kommer nog ändå alltid att finnas fall där stor osäkerhet råder. Eller fall där det finns flera gärningsmän och samtliga får frias i brist på säkra bevis mot var och en.

Har en bekant som gjorde lumpen med ett par tvillingar, där en av dem gav en yrkesofficer en käftsmäll så han for i golvet. De skulle straffa den skyldige, men de kunde inte veta vem av tvillingarna som gjort det när båda nekade. Så båda gick fria…

LBB
2020-06-22, 17:47
#11

#5  Vi har redan omvänd bevisföring i vissa typer av mål. Där den anklagade måste bevisa sin oskuld

Och att ett lands ekonomi är avgörande för dess rättssäkerhet och i förlängningen demokrati förstår nog var och som sett verkligheten runt om i världen. Polis ska avlönas, rättsapparat ska betalas och sist men inte minst så ska de advokater som försvarar betalas av samhället.

Att sedan tidningar och mediamakare går ut med att vi har ett dåligt system här , därför att den eller den går fri för att man inte lyckas bevisa hans skuld är rätt intressant, ty bara det faktum att han/hon går fri pga bristande bevis, bevisar ju att systemet fungerar som det ska. …oskyldig tills motsatsen bevisats.

Pyttelite
2020-06-22, 18:01
#12

#11 Omvänd bevisbörda brukar gynna den svaga parten. Är båda jämbördiga så brukar inte det vara omvänd bevisning.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-06-22, 18:10
#13

#12 omvänd bevisföring gäller i de flesta skattetvister.  Och där kan man knappast kalla individen som stark part, utan storebror staten är den starka och den som gynnas av omvänd bevisföring…

Annons:
Pyttelite
2020-06-22, 18:13
#14

#13 Det är en sanning med modifikation, till och med ibland mytisk: https://nordbro.com/omvand-bevisborda-skattemal/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-06-22, 19:11
#15

Det är då undantaget som bekräftar regeln..

Tottenypan
2020-06-22, 23:42
#16

Jag vill som många andra leva i ett rättstryggt samhälle. Jag är fullt beredd att betala mer i skatt, för ett väl fungerande rättssystem med fler poliser på gator och torg. Jag är dock inte beredd på att göra inskränkningar i rättssäkerheten, för att få en ökad rättstrygghet.

Rättssäkerhet är en grundförutsättning för demokrati och därför okränkbar. Sålunda är rättsprinciperna “likhet inför lagen”, “oskyldig tills dess motsatsen har bevisats”, “bortom allt rimligt tvivel” samt “hellre fria än fälla”, också okränkbara i ett demokratiskt rättssamhälle. 

Att särlagar, oavsett om de gäller kön, ras eller religion, strider mot rättsprincipen "likhet inför lagen", torde väl vara uppenbart. Jag trodde i min enfald att vi var vaccinerade mot särlagstiftning efter både "Nurnberglagar" och "apartheidlagar". 

Att "omvänd bevisbörda", står i strid med rättsprinciperna “oskyldig tills dess motsatsen har bevisats”, “bortom allt rimligt tvivel” samt “hellre fria än fälla”, råder det väl heller inget tvivel om. Vad ligger bakom dessa propåer om "särlagstiftningar" och krav på "omvänd bevisbörda"? En naiv historielöshet eller en antidemokratisk agenda?

Pyttelite
2020-06-22, 23:55
#17

#16 Jag skulle rekommendera dig en grundkurs i juridik. Jag rekommenderar Görans föreläsning i #9 som en bra start. Omvänd bevisbörda är många gånger till för del för den svaga människan men även där ska vi vara lika? Ett storföretag mot en enskild individ - ett mot ett om man ska tro på dig.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-06-23, 10:36
#18

#17  Naturligtvis har den med resurser, större möjligheter. Har nog ingen förnekat allra minst jag.  Både när det gäller juridisk kompetens , som att få fram den information man vill ha. Detta gäller speciellt i skattemål, där den lille inta kan lägga de resurser som skulle krävas för att svara upp mot den stores kompetens och resurser. Godkänner storebror inte din deklaration…så är det upp till dig att bevisa att du har rätt.

Pyttelite
2020-06-23, 11:44
#19

#18 Länken i inlägg #14 visar varför det är som det är. Sen är det väl knappast storebror som godkänner utan mer eller mindre paragrafstyrda tjänstemän. Dagen deklarationer är ju enklare där man faktiskt bara behöver godkänna om man har en enklare variant.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-23, 17:30
#20

#17. "Jag skulle rekommendera dig en grundkurs i juridik.
Jag rekommenderar Görans föreläsning i #9 som en bra start."

Jag skulle vilja rekommendera dig en grundläggande allmänbildning! "Praktik i verkligheten kan nog vara en bra start". Ursäkta tonläget, men som man sår får man skörda!

#17. "Omvänd bevisbörda är många gånger till för del för den svaga människan men även där ska vi vara lika? Ett storföretag mot en enskild individ - ett mot ett om man ska tro på dig.

Den "lilla människan" mot stat och myndigheter, i ett samhälle utan rättssäkerhet? Vilka är oddsen där? Samhällen med hög rättstrygghet men med låg rättssäkerhet, återfinner man företrädesvis bland diktaturer typ Nordkorea.

Annons:
Pyttelite
2020-06-23, 17:39
#21

#20 En fara mot både rättssäkerhet och rättstrygghet är okunskap och generaliseringar. Den lilla människan mot staten - vilket rättsfall och lag tänker du på. I stället för att göra generella uttalanden så peka på vilka lagar och regler du avser. Fast var det inte så att rättssäkerhet och rättstrygghet hade med ekonomi att göra?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Pyttelite
2020-06-23, 17:51
#22

#20 Jag rekommenderar fortfarande föreläsningen från Karlstad universitet med förre JK Göran Lambertz. (Se inlägg #9) Du kanske tycker att även han inte varit i kontakt med en praktisk verklighet?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-06-23, 18:27
#23

#19 mjae..det är väl den rådande politiska doktrinen som anger tonen. Ex vilken nivå domar ska ligga på och hur tjänstemän ska agera. Jag är så pass gammal så jag kommer ihåg en storebror som föraktfullt kommenterade en författarinna som beklagade sig över 102% skatt….HR sträng ångrade nog detta…länge…

Pyttelite
2020-06-23, 18:40
#24

#23 Det handlar inte om storebror utan om lagar och tillämpning av dessa. Jo det var ju ett tag sedan dess men eftersom vi både har rättstrygghet och rättssäkerhet och ett och annat omval sedan dess i landet så har lagar förändrats. De olika balkarna har sina respektive utformningar och beviskrav. Men är det inte rimligt att det är du som ska visa varför du ska få avdrag på skatten? Om det var du som höll i börsen skulle du inte ställa samma krav? Bjuder på en historisk resa när det gäller marginalskatt: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/marginalskatt-historiskt/?gclid=EAIaIQobChMItOC8q7CY6gIVCMqyCh0zigBiEAAYASAAEgKm3fD_BwE


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2020-06-23, 18:43
#25

Kan även informera om att när det gäller terrorism har LBB/landsbygdsbo en lite annan syn på frågan om rättssäkerhet. Bifogar ett skärmklipp från länkad tråd, den som vill kan gå in och läsa.

https://aktuellt.ifokus.se/discussions/58392f3a8e0e747ca400097e-fidel-castro-dod

Pyttelite
2020-06-23, 19:07
#26

#25 Nu blir det intressant vad LBB säger om detta eller har hans alias blivit omvänd sedan dess? 😁


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-06-23, 21:57
#27

#25  ja vad säger krigets lagar om icke uniformerad trupp dvs gerilla/terrorister?

Man är inte skyddade på samma sätt som uniformerad trupp. Det är väl svar på det ena.

Det andra är, om aggression utgår från ett land, så har det drabbade landet rätt att agera, dvs slå tillbaka. Du har ett typexempel i Gaza, där ständiga raketangrepp utgår mot Israel och Israel har därmed rätt att agera.

Sedan ska väl vid en händelse, genom en juridisk process fastställas om det handlar sig om terrorism, brott eller vansinnesdåd.  Så rättssäkerheten existerar fortfarande.

Sverige befinner sig inte i en sådan situation. Det närmaste vi kommer är väl den Brittiska armens agerande i Nordirland gentemot IRA medelst de specialtrupper som dolda, utan polisens vetskap dödade IRA medlemmar på deras egen bakgård. Vilket var i enlighet med krigets lagar

Så nej jag har inte blivit omvänd.

Annons:
Tottenypan
2020-06-23, 22:35
#28

#21. " En fara mot både rättssäkerhet och rättstrygghet är okunskap och generaliseringar." 
                                                        - 

Instämmer mer än fullständigt! Kunde inte ha formulerat det bättre själv! Du tog orden ur munnen på mig. 

                                                        -

#21."Den lilla människan mot staten - vilket rättsfall och lag tänker du på."

                                                         - 

Lag och rättsfall? Jag tänker på alla oskyldiga människor som dagligen grips, torteras och avrättas världen över, endast av den anledningen att dom inte är födda i en demokratisk rättsstat. Det enda skyddet den "lilla människan" har mot staten är just rättssäkerhet. 

                                                          -

#21. "I stället för att göra generella uttalanden så peka på vilka lagar och regler du avser."

                                                          - 

Det finns flera olika särintressen som verkar för införandet av särlagar i Sverige. Feministiska riksdagskvinnor och vissa muslimska intresseorganisationer, är väl de som tydligast sticker ut i frågan om särlagstiftning. Här kan bl.a. peka på feministernas ansträngningar för att få innehållet i Istanbulkonventionen, antaget som EU-lagstiftning. Om så sker, så kommer dessa "särlagar" även att gälla i Sverige 

                                                                       -

https://unizon.se/jamstalldhet-och-feminism/istanbulkonventionen 

Enligt konventionen ska lagstiftning och andra åtgärder som kan behövas för att säkerställa att gärningar utreds och lagförs effektivt utgå från våldets koppling till genus och kön. Kultur, sedvänja, religion, tradition eller så kallad heder kan aldrig betraktas som ett rättfärdigande av någon våldshandling. 

(OBS. min kursivering och understrykning).

                                                                       -

#21. "Fast var det inte så att rättssäkerhet och rättstrygghet hade med ekonomi att göra?"

                                                                        -

#5. "Tro mig. Det finns en koppling mellan politik och ekonomi. Har man inte de ekonomiska resurserna som behövs för att öka rättsväsendets kapacitet, så är det väldig lätt att vinna populistiska poäng, genom att öka rättstryggheten på rättssäkerhetens bekostnad. Exempelvis genom att införa "särlagstiftningar" och ställa krav på "omvänd bevisbörda". Och vad händer då med demokratin?

kamera0710
2020-06-24, 06:50
#29

#27 Påminner då om den här händelsen (har nämnt den förut, jag vet):

"Paddy Armstrong, Gerry Conlan, Paul Hill och Carole Richardson fängslades 1975. De fyra hävdade hela tiden sin oskuld, men avtjänade 15 år innan en undersökning slutligen slog fast att det fanns allvarliga problem med hur Surreypolisen hanterat fallet. Inga vittnen eller teknisk bevisning hade presenterats, ändå dömdes de fyra skyldiga.

Bombningarna väckte starka känslor i England, eftersom bombmålens kopplingar till militären eller regeringen var minimala. Bomben som exploderade på puben Horse and Groom i Guildford dödade fem och skadade hundra. Soldater som inte var i tjänst brukade dricka där, men det betraktades ändå primärt som ett civilt mål. Följaktligen blev det ramaskri bland folket och polisen var hårt pressad att finna förövarna och att till varje pris nå en fällande dom. 

Fastän det är det mest kända av Storbritanniens rättsövergepp, så var ”The Guildford four” bara ett av flera liknande fall. Paul Hill och Paddy Armstrong fälldes även för Woolwichbombningen. Andra var ”The McGuire seven” och ”The Birmingham six”, vilkas domar även de upphävdes, men inte förrän 1991 då de redan hade avtjänat sina straff och frigivits. Undantaget Conlans far Giuseppe, en av de sju, som hade hjärtbesvär och dog i fängelset i januari 1980 – fram till döden hävdande sin oskuld."

https://www.epochtimes.se//en-paminnelse-om-antiterrorlagarnas-bistra-verklighet/

LBB
2020-06-24, 07:58
#30

#29 Jag känner inget system som är perfekt. Men det kanske du gör.

Syftet för en underjordisk rörelse är ju just det att gömma sig under kjolarna på civilbefolkningen. Så att alla mått o steg som staten tar mot dem även drabbar denna civilbefolkning.

Tekniken att låta specialtrupper krypa in under skinnet på motståndarna började väl britterna att använda i Asien. Och den visade sig vara effektiv. De låg dolda och väntade tills målen började agera i trygg förvissning om att inte vara observerade. Och blev sedan helt enkelt skjutna, utan rättegång. Metoden tog knäcken på IRA och drev slutligen fram en fredlig lösning.

I USA har man ju inofficiellt skjutit ner "svarta" plan som utan att identifiera sig försökt flyga från syd till Nordamerika. (kokainsmuggling)Numera används U båtar för att lokalisera de marina transporter som sker på ungefär samma sätt.

Vi kommer även i Sverige att tvingas använda poliser som går "undercower" fullt ut

DVS begår brott, för att få fram info som kan knäcka den organisation de penetrerar. Rättsäkert? Tja det är en avvägningsfråga.

Att individer som utan att ge sig till känna agerar mot en stat (spioner, terrorister etc) är i praktiken rättslösa.  Det fria kriget har sitt pris.

Pyttelite
2020-06-24, 23:14
#31

#28 Jag utgick felaktigt att du ville diskutera rättssäkerhet i Sverige. 

Här finns rättsäkerhetsindex för 2020 där nordiska länder ligger mycket högt.

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-06-25, 08:28
#32

#26 Besviken? Fast det skulle vara intressant att se hur du ser på det hela.  Ska en individ som spränger en grupp människor i luften i kamp mot det samhälle han lever i,  ha samma rättsskydd som en vanlig brottsling? Jag anser att han ska betraktas som en soldat, och eftersom han agerar utan uniform och sedan gömmer sig i bland människor så har han frånsagt sig rätten som krigets lagar ger honom och är därmed fritt vilt.

Pyttelite
2020-06-25, 09:21
#33

#32 Jag anser att rättsskyddet för en terrorist ska vara lika som för andra i fredstid. Är det krigstid kan det vara krigslagar som gäller om man så beslutat.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2020-06-25, 09:47
#34

#32 Och hur ser du på principen "oskyldig tills motsatsen bevisats" i ett sådant fall, om bevis saknas?

Annons:
Tottenypan
2020-06-25, 10:43
#35

#31. "Jag utgick felaktigt att du ville diskutera rättssäkerhet i Sverige. 

Här finns rättsäkerhetsindex för 2020 där nordiska länder ligger mycket högt."

Jag vill diskutera rättssäkerhetens vara eller icke vara, som en absolut grundförutsättning för demokratin. Jag menar att de rättsprinciper vi har i Sverige idag är en nödvändig förutsättning för rättssäkerhet och därmed för demokratin. Börjar vi tumma på dessa principer med krav på "särlagstiftningar" och "omvänd bevisbörda", oavsett intentioner, så kommer vi snabbt att sätta rättssäkerheten och därmed demokratin ur spel. Både historien och världen av idag, är fulla av exempel på vad som då kan hända.

#33. "Jag anser att rättsskyddet för en terrorist ska vara lika som för andra i fredstid.

Är det krigstid kan det vara krigslagar som gäller om man så beslutat."

Håller med dig. Rättsprinciperna måste gälla oavsett intentioner. Sätter vi rättssäkerhet och därmed demokratin ur spel, för att därmed lättare kunna bekämpa terrorism, så sänker vi oss till terroristernas nivå och ger dom dessutom legitimitet, då dom i denna situation "kämpar mot en odemokratisk stat". Regeringen måste dock ha en hög beredskap, för att kunna utlysa undantagstillstånd i ett så kallat "skymningsläge". Då gäller "krigets lagar".

Pyttelite
2020-06-25, 22:58
#36

#35 "Jag vill diskutera rättssäkerhetens vara eller icke vara, som en absolut grundförutsättning för demokratin. Jag menar att de rättsprinciper vi har i Sverige idag är en nödvändig förutsättning för rättssäkerhet och därmed för demokratin. Börjar vi tumma på dessa principer med krav på "särlagstiftningar" och "omvänd bevisbörda", oavsett intentioner, så kommer vi snabbt att sätta rättssäkerheten och därmed demokratin ur spel. Både historien och världen av idag, är fulla av exempel på vad som då kan hända."

För att "särlagstiftningar" och "omvänd bevisbörda" ska äventyra rättssäkerheten så måste man precisera vad man avser.

Du har pekat på Istanbulkonventionen som en "särlagstiftning". Det är inte ett exempel på en metod att äventyra rättssäkerheten snarare tvärtom. 

I Sverige är det självklart att män och kvinnor har ett lika värde enligt lagstiftning. Ett mord eller annan våldshandling i en nära relation bedöms inte lindrigare för att en det drabbar en kvinna. Istanbulkonventionen understryker lika värde mellan könen framför allt mellan kvinna och man.

"Enligt konventionen ska lagstiftning och andra åtgärder som kan behövas för att säkerställa att gärningar utreds och lagförs effektivt utgå från våldets koppling till genus och kön. Kultur, sedvänja, religion, tradition eller så kallad heder kan aldrig betraktas som ett rättfärdigande av någon våldshandling. "

Ovanstående ska inte tolkas som att det i lagstiftningen ska göras åtskillnad mellan kvinnor och män utan att kvinnor och män ska behandlas lika oavsett religion, tradition osv. 

Det innebär i praktiken att hedersmord är förbjudet enligt svensk lag och det är inte en förmildrande situation att man är muslim.

Jag har svårt att förstå hur man kan tolka Istanbulkonventionen som ett hot mot rättssäkerhet.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-06-26, 11:15
#37

#35  som jag skrev i #27 "Sedan ska väl vid en händelse, genom en juridisk process fastställas om det handlar sig om terrorism, brott eller vansinnesdåd.  Så rättssäkerheten existerar fortfarande."

Har man ex. fastställt,  att Kalle Svensson är hjärnan bakom flera angrepp mot Norge så har Norge rätt, som jag ser det att medelst drönare spränga honom och hans passagerare när han är ute med bilen.

Samma sak om Kalle skickat iväg raketer från sitt torp mot Norge. Då har Norge rätt att slå ut både torpet och dess invånare.

Detta är inte perfekt, då risken för att oskyldiga drabbas existerar. Men detta ska då vägas mot de skador som Kalle kan förorsaka i framtiden.

Tottenypan
2020-06-26, 14:53
#38

#36lagstiftning och andra åtgärder som kan behövas för att säkerställa att gärningar utreds och lagförs effektivt utgå från våldets koppling till genus och kön. 

"utgå från våldets koppling till genus och kön" = särlagstiftning!  

Hur kan man hävda att män och kvinnor behandlas lika med särlagstiftning?

Hur kan man hävda att män och kvinnor är "lika inför lagen" med särlagstiftning?

Hur kan man utgå ifrån att män och kvinnor behandlas "jämlikt" med särlagstiftning?

Vi är inte där än, men om Istanbulkonventionen inlemmas i EU:s lagstiftning, så är det bara för Sverige att "rätta in sig i ledet".

Pyttelite
2020-06-27, 08:32
#39

#38 Du förstår inte syftet med konventionen som har kommit till just för att kvinnor och män INTE behandlas lika. Istanbulkonventionen är ingen nyhet och den påtalar vikten att stötta de som drabbats av våld i nära relationer. Stödverksamhet finns sedan länge i Sverige oavsett konventionen även om man ibland misslyckas så jag förstår inte vad det är som Sverige ska rätta sig efter.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-27, 20:17
#40

#39. Hänvisar till #38. Vad är det som är svårt att förstå?

Pyttelite
2020-06-27, 20:44
#41

#40 Om du inte vill ha särbehandling ska du inte protestera mot Istanbulkonventionen eftersom det är en ytterligare säkerhet när inte grundlagar om lika rättigheter efterföljs - hur svårt är det att ta till sig?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
Tottenypan
2020-06-30, 18:52
#42

#39. "Du förstår inte syftet med konventionen som har kommit till just för att kvinnor och män INTE behandlas lika."

Jag vet att män och kvinnor inte behandlas lika. Det är just det jag vänder mig emot. Det är därför jag kämpar för jämlikhet. 

Fakta om våld och särlagstiftning:

www.pellebilling.se/2009/06/feminismens-harskartekniker

Våld

Män är den grupp i samhället som oftast drabbas av dödligt våld [25]. Män är även den grupp som drabbas mest av våld utanför hemmet [24].

Våld i nära relationer

Lika många män som kvinnor blir slagna av sin partner varje år [12, 13, 14]. Kvinnor blir skadade 2-3 gånger så ofta, på grund av mäns större styrka, och blir oftare utsatta för upprepad misshandel. Villigheten att initiera våld är dock samma hos bägge könen. Våldsutsatta män är till stora delar osynliga i samhället, medan hundratals miljoner kronor satsas av regeringen varje mandatperiod för att hjälpa våldsutsatta kvinnor [15].

Lagstiftning

Män är den enda gruppen i Sverige som diskrimineras av lagen. Följande lagar behandlar män på ett sämre sätt än kvinnor:

 • En nybliven moder blir ensam vårdnadshavare om hon är ogift.
 • Kvinnor, men inte män, har rätt till statsbidrag när de organiserar sig (se ovan).
 • Pojkar får omskäras (se ovan).
 • I Socialtjänstlagen (5 kap. 11 §) står det: “Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” Misshandlade män ska tydligen inte få samma hjälp och stöd från samhället.
 • Grov kvinnofridskränkning. Det finns inget i lagtexten som heter grov manfridskränkning, utan endast grov fridskränkning.
 • Kroppsvisitation av kvinna får utföras och bevittnas endast av annan kvinna. Bägge könen får kroppsvisitera en man.
 • Värnplikten är nu borttagen men ända in på 2010-talet hade vi en lagstiftning som tvingade män att ge ett år av sitt (kortare) liv till staten.
Källor:
 1. Rapport från Arbetsmiljöverket: Dödsolyckor efter kön, arbetstagare, 1955-2007
 2. Hemlöshet i Sverige 2005, rapport från Socialstyrelsen
 3. NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa): Statistik över självmord 1980-2004 och självmordsförsök 1987-2004 i Sverige och Stockholms Län
 4. Socialstyrelsen: Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården.
 5. SCB.
 6. Pojkar och flickors betyg. En statistisk undersökning av Maria Nycander, lärarprogrammet, Uppsala Universitet (2006).
 7. Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat – spelar elevens kön och etniska bakgrund roll? Erica Lindahl, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, Rapport 2007:22.
 8. SCB Temarapport 2009:2. Barn i dag – en beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt.
 9. Glimtar av barn från vårdnads, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002. Socialstyrelsen.
 10. Taking Sex Differences Seriously. Steven E. Rhoads. (2004).
 11. Lars Tornstam: Separationsbarns boende.
 12. Våld i parforhold – ulike perspektiver (Norge). Thomas Haaland, S-E Clausen, Berit Schei (2005).
 13. British Home Office Research Study 191. Catriona Mirrlees-Black (1996/99).
 14. National Family Violence Study (USA). Murray A Straus, Richard Gelles, Suzanne K Steinmetz (1976 och 1986).
 15. Regeringens skrivelse 2007/08:39. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samtvåld i samkönade relationer.
 16. Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
 17. Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.
 18. The prepuce: Specialized mucosa of the penis and its loss to circumcision. J.R. Taylor, A.P. Lockwood and A.J. Taylor. British Journal of Urology, Volume 77, Pages 291-295. February 1996.
 19. Jämo – Miljongranskningen, etapp 2.
 20. Lönar det sig? – en tillbakablick. Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994-2002. Rapport från Landstingsförbundet, juli 2003.
 21. SCB. Levnadsförhållanden, Rapport nr 99. Tid för vardagsliv.
 22. Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.
 23. SCB. Välfärd nr 3, 2005. “Nästan hälften av skatten är årlig rundgång”.
 24. Brå. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: Misshandel.
 25. Brå. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: Dödligt våld.
Pyttelite
2020-06-30, 22:28
#43

#42 Vad har detta med rättssäkerhet och Istanbulkonventionen att göra och våld i nära relationer? Det du beskriver har knappast med härskarteknik att göra däremot verkar du behärska härskarteknik till fullo.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-07-01, 09:10
#44

#42. "Män är den enda gruppen i Sverige som diskrimineras av lagen." 

#28. "Enligt konventionen ska lagstiftning och andra åtgärder som kan behövas för att säkerställa att gärningar utreds och lagförs effektivt utgå från våldets koppling till genus och kön."

#43. "Vad har detta med rättssäkerhet och Istanbulkonventionen att göra och våld i nära relationer?"

Menar du på allvar, att du inte kan se kopplingarna mellan rättssäkerhet, Istanbulkonventionen och våld i nära relationer, i den här tråden?

#43. Det du beskriver har knappast med härskarteknik att göra däremot verkar du behärska härskarteknik till fullo.

Ursäkta, men kan du peka ut var i den här tråden jag diskuterar härskarteknik? Kan du även ge några exempel på var och hur jag tillämpar härskarteknik?

Upp till toppen
Annons: