Annons:
Etikettinvandring-och-integration
Läst 597 ggr
Tottenypan
2020-06-17, 00:01

Flyktingpolitik och "mäns våld mot kvinnor"

Decennier av ansvarslös flyktingpolitik, vilken kulminerade i att svenska gränsen totalkollapsade 2015, har resulterat i en kraftigt ökad kriminalitet i Sverige. Skjutningar, sprängningar och bilbränder är idag vardagsmat för svenskarna. Andra konsekvenser av denna ansvarslösa flyktingpolitik, är krav på religiös separatism, skattesubventionerade religiösa friskolor samt en utbredning av en närmast "medeltida" hederskultur. Är någon förvånad? Det som gör mig så förvånad, är att många av de som är ytterst ansvariga för denna flyktingpolitik och därmed konsekvenserna av densamma, idag pratar om mäns våld mot kvinnor, som om det i grunden vore ett närmast traditionellt svenskt problem. Man vill dessutom lyfta upp problemet "mäns våld mot kvinnor" till övriga Europa, istället för att börja med att "städa upp framför egen dörr". Ursäkta, men jag tror att övriga Europa börjar bli rätt så luttrade vid det här laget, vad gäller svenska politiska utspel. Vi bör nog åtminstone försöka få någon ordning på hemmaplan, innan vi försöker vara hela världens samvete.

Thomas Nygren

Fårösund

Annons:
LBB
2020-06-17, 09:24
#1

#0 Vissa typer av brott har ökat. Men kriminaliteten överlag, det vill säga anmälda brott har bara ändrat sig marginellt genom åren. Att ex sexualbrottsanmälningar ökat kraftigt beror till del på lagändringar som gjorts. Vissa typer som här i Sverige hamnar under våldtäkt lagförs oftast inte ens i vissa europeiska länder.

Lona
2020-06-17, 13:40
#2

Dock - våld och övergrepp mot kvinnor har EN stor, gemensam nämnare som varken har med religion, ursprung eller kultur att göra. Det är MÄN som begår i princip alla brott av det slaget. DÄR kanske vi ska börja?! Visst, "inte alla män" men det gäller faktiskt även "inte alla muslimer/invandrare/whatever" med ett annat ursprung än svenskt. Nej, jag är inte en rabiat feminist men män är extremt överrepresenterade när det gäller våldsbrott och övergrepp, oavsett om offret är man eller kvinna.


"Jag är inte klok men jag är smart!"
Toktantens dagbok: www.raskva.wordpress.com

kamera0710
2020-06-17, 15:05
#3

De religiösa friskolorna skulle vi kunna förbjuda om vi vill, men flera riksdagspartier vill inte det.

Tottenypan
2020-06-18, 01:06
#4

Vi kanske skall börja med att konstatera att psykiskt våld och psykiska övergrepp, kan göra minst lika ont och ge minst lika svåra ärr som fysiskt våld och fysiska övergrepp. Den typen av övergrepp är dock av naturliga skäl, betydligt svårare att lagföra och syns därför inte lika tydligt i någon statistik. Att alltid reducera kvinnor till oskyldiga värnlösa offer och att dessutom anpassa lagstiftningen efter ett sådant synsätt, är nog att göra det hela lite väl enkelt för sig. Verkligheten är betydligt mer mångfacetterad än så. Att det finns psykopater och våldsverkare bland män råder det väl inget tvivel om. Att låtsas som om att det inte finns psykopater och våldsverkare bland kvinnor, är både enögt och naivt. Om ett sådant synsätt tillåts leda till en förändrad lagstiftning, så kommer man till slut att "se vad man vill se".  Våld och övergrepp är alltid fel, oavsett vem det än drabbar. Vi skall därför alltid vara lika inför lagen. Att då alltid reducera kvinnor till oskyldiga, värnlösa offer och att dessutom anpassa lagen efter detta synsätt, står i strid med både jämlikheten och den juridiska principen om "likhet inför lagen".

Thomas Nygren

Fårösund

kamera0710
2020-06-18, 04:40
#5

#4 Källhänvisa gärna till några konkreta exempel.

LBB
2020-06-18, 12:40
#6

#2  Män är involverade i de flesta övergrepp och misshandel. Men kvinnor är inblandande som offer i de flesta upprepade övergreppen … Lär unga tjejer varningstecknen. Och de kompromisslöst ska dra när dessa dyker upp.

För naturligtvis är det ngt som "tickar" fel hos den man som slår den kvinna han säger sig älska.   Jag har vänner som arbetar inom polis, inom socialtjänst och det är för dem, lika frustrerande var gång som den blåslagna tjejen tar sin karlslusk i försvar.

Men lika lite som att det är män som slår, är det kvinnor som blir slagna. Det är..en grupp män som slår och en grupp kvinnor som blir slagna.

Inte sällan går ju en kvinna från ett "slående" förhållande till ett liknande nytt…

Annons:
Tottenypan
2020-06-18, 22:50
#7

#5. "Soctanten" som i pressen kallades för "Motalakvinnan" är väl ett lysande exempel? Hon ansvarade för "ensamkommande flyktingbarn", vilka hon mot betalning (skattemedel), inhyste i sin egen lägenhet. Där hade hon vid flera tillfällen sex med en av dom ensamkommande pojkarna (filmades av pojken), samtidigt som andra ensamkommande pojkar befann sig i lägenheten. Hon tvingade även samma pojke att mörda hennes egna föräldrar i ett mycket brutalt och uppmärksammat dubbelmord, genom hot om avvisning och med hjälp av mutor. Hon greps av polis när hon försökte fly ur landet med samma pojke.

I statistiken utfördes det brutala dubbelmordet av en man. I verkligheten var det en kvinnlig socialarbetare som tvingade en ensamkommande flyktingpojke att mörda hennes egna föräldrar. Huruvida Motalakvinnan dömdes för grov våldtäkt av barn vet jag inte. Jag är dock ganska övertygad om att så hade varit fallet om en manlig socialarbetare hade betett sig på samma sätt mot en ensamkommande flyktingflicka.

Tottenypan
2020-06-18, 23:13
#8

#2. Och så har vi också fenomenet med "kåkfararna". Hur kan det komma sig att de värsta brottslingarna och psykopaterna på våra fängelser, verkar få säckvis med kärleks- och beundrarbrev av till synes helt vanliga kvinnor. Ett lysande exempel här är dubbelmördaren Juha Valjakalja.  Andra exempel är Clark Olofsson och Janne Olsson. Varför dras så många, till synes helt vanliga kvinnor till våldsverkare och psykopater?

LBB
2020-06-18, 23:22
#9

Farligt är spännande. Ännu bättre om den farlige sitter inne på livstid..mer man i byrålådan kan man väl inte ha 😉

Tottenypan
2020-06-19, 08:22
#10

#7. "Motalakvinnan" skall givetvis vara "Arbogakvinnan", även känd som Johanna Möller. Ber om ursäkt för "namnförvirring

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/rattens-beslut-om-arbogakvinnan/

Tottenypan
2020-06-19, 10:17
#11

Så ser vi till att ta ett gemensamt ansvar för att EU tar avgörande steg mot en union utan våld mot kvinnor. I EU ska mäns och kvinnors lika värde inte vara förhandlingsbart. 

Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker
Juno Blom (L), partisekreterare 
Cecilia Elving (L), ordförande Liberala Kvinnor

"I EU ska mäns och kvinnors lika värde inte vara förhandlingsbart."

Och ändå vill man genom EU, införa en särlagstiftning för kvinnor? Är vi jämlika, så skall väl ändå "likhet inför lagen" gälla? Är kvinnor starka, självständiga individer som är jämlika med männen, eller är dom ett kollektiv av oskyldiga, värnlösa offer som alltid behöver skyddas genom "särlagstiftningar", baserade på obsoleta feministiska genusteorier? Vi har en lagstiftning mot våld och övergrepp som omfattar alla, oavsett kön, ras eller religion. Den är tillräcklig om den tillämpas fullt ut. Skall vi nu börja införa särlagar utifrån kön, ras eller religion, så vet man inte hur det här kommer att sluta. Riktig jämlikhet förutsätter likhet inför lagen! 

PS. Ni har inga förslag på särlagstiftning, som skulle kunna skydda oss mot kvinnor som "Arbogakvinnan", Johanna Möller?

Lona
2020-06-19, 10:29
#12

#9, Jag tror dessutom att en del av kvinnorna som söker sig till grova våldsbrottslingar i fängelserna vill "rädda" dem. Typ att männem "är missförstådda, har haft en hemsk barndom och bara behöver massor med kärlek" så kommer de att ändra sig. Det händer ju extremt sällan… Nu är det väl ganska OT eftersom tråden egentligen inte handlade om män vs kvinnor i brottsstatistiken, men här har vi ju ytterligare exempel: Man skuldbelägger kvinnorna. Det handlar inte om att lära tjejer och kvinnor att inte bli offer till våldsamma män, det handlar om att få män att inte begå övergrepp!!! Sen, som jag skrev tidigare, det är inte alla män som slår och inte alla kvinnor som blir slagna. Det finns även kvinnor som slår och män som blir offer. Det var dock parallellen med att invandrare vs svenskar anses överrepresenterade som jag jämförde med - överrepresentationen bland män vs kvinnor är skyhögt mycket större. Av någon anledning brukar män alltid slå bakut när man tar upp detta… 😏


"Jag är inte klok men jag är smart!"
Toktantens dagbok: www.raskva.wordpress.com

Pyttelite
2020-06-19, 10:34
#13

#11 Jag får uppfattningen att du ser mannen som den svaga parten och att mannen blir ojämställt behandlad ,kanske dags för en historielektion. Läs gärna underlaget i länken nedan. https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2017/04/På-lika-villkor-jamstalldhet-genom-livet-A4.pdf Länken fungerar inte sök gärna information på https://www.jamstall.nu


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
Tottenypan
2020-06-19, 11:37
#14

Om du har fått din historiska bildning genom den typen av länkar, så förstår jag att förvirring råder. Att sedan statliga myndigheter och regioner ligger bakom och finansierar den här typen av "ovetenskaplig och subjektivt politiserad  genusindoktrinering" med allmänna skattemedel, tycker jag är skrämmande. Som ideologisk liberal är jag för jämlikhet, dvs. att ingen skall särbehandlas på grund av kön ras eller religion. Jämställdhet hör hemma inom socialismen och förutsätter att människor särbehandlas på grund av just kön, ras eller religion.

Pyttelite
2020-06-19, 11:42
#15

#14 Du menar att listan över alla jämställdsreformer är fel och visar på en statlig indoktrinering. Hur tänkte du då? Det är ju nutidshistoria så väldigt många har ju upplevt detta i relativ nutid. https://www.jamstall.nu/fakta/viktiga-artal/


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-19, 11:52
#16

#13. Jag ser inte mannen som svagare än kvinnan. Jag ser män och kvinnor som jämlikar. Var det inte det kvinnorörelsen kämpade för från början? Att feministerna nu börjar kräva särlagstiftning för kvinnor, känns ju som att gå tillbaka till ruta ett igen. Är kvinnor självständiga och starka jämlikar med männen, eller är dom oskyldiga, värnlösa offer som behöver skyddas genom en särlagstiftning? I det sistnämnda fallet kan kan vi ju inte vara jämlikar, då jämlikhet förutsätter att vi är lika inför lagen. Man kan ju som bekant inte både "ha kakan och äta den".

Pyttelite
2020-06-19, 12:18
#17

#16 Jag vet inte vad det är för särlagstiftning som feministerna kräver. Det är ett alldeles för generellt uttalande. Om du tittar på listan i inlägg #14 så ser du hur mycket särlagstiftning det fanns tidigare både för kvinnor och andra könstillhörigheter.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-19, 12:31
#18

#15. "Du menar att listan över alla jämställdsreformer är fel och visar på en statlig indoktrinering."

Nej, det menar jag inte. Jämställdhetsreformer som står i strid med jämlikheten är fel. Ingen skall särbehandlas pga. kön, ras eller religion! Att feminismens jämställdhetsbegrepp har blivit upphöjt till en allt annat överordnad norm i dagens samhälle, gör att exempelvis pedagoger anställda av regionerna, idag indoktrinerar våra barn i skolan med starkt subjektiva  och ovetenskapliga genusteorier. Som ideologisk liberal, anser jag att skolan skall syssla med objektiv bildning och inte politiserad fostran. Jag som förälder, vill själv förbehålla mig rätten att fostra mina barn till självständiga, kritiskt tänkande individer och vill därför inte att skolan skall fostra mina barn till indoktrinerade följare.

#15. Hur tänkte du då? Det är ju nutidshistoria så väldigt många har ju upplevt detta i relativ nutid.

Tyvärr är det en del av vår nutidshistoria, att så många har blivit "politisk fostrade" av samhället, till att bli indoktrinerade okritiska följare.

LBB
2020-06-19, 12:43
#19

Lika villkor juridiskt sett är bra att det genomförs.  Lika lön för lika jobb likaså.

Men sedan börjar underligheterna med positiv respektive negativ särbehandling, vad det gäller studieplatser, förtroendeposter etc. I min värld är det antingen meriter, eller röster som ska tilldelas den eftertraktade platsen, inte kön eller etnisk bakgrund.

Tottenypan
2020-06-19, 12:53
#20

#19. Håller med. Jämlikhet helt enkelt. Att ingen skall särbehandlas på grund av kön, ras eller religion. Hur svårt kan det vara?

Annons:
Tottenypan
2020-06-19, 13:04
#21

#17. Se #11. Liberala feminister kräver en överordnad EU-lagstiftning (särlagstiftning) rörande "mäns våld mot kvinnor", baserad på Istanbulfördraget.

Pyttelite
2020-06-19, 21:16
#22

#21 Jag förstår tyvärr inte din inställning. Istanbulkonventionen gäller hela Europa. Visst om hela Europa var lika jämställda som Sverige så hade det väl inte spelat ngn roll men så är tyvärr inte fallet. 

Läs gärna på om kvinnors situation i andra europeiska länder.

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/istanbulkonventionen/ 

https://rm.coe.int/1680462544


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-20, 00:06
#23

#22. Nej, det verkar helt uppenbart att du inte förstår min inställning. Hänvisar till #0., #4., #11. samt #20. Om du fortfarande inte förstår min "inställning", efter att ha läst igenom dessa inlägg, kan jag tyvärr inte hjälpa dig mer.

LBB
2020-06-20, 09:34
#24

Gemensamt för dem som vill förbjuda religiösa friskolor är väl deras rätt njugga inställning till friskolor överhuvudtaget. Det finns idag vissa problem i samband med konkurser och när inte skolorna lyckas uppfylla de krav som ställs. Där skulle samhället vara benhårda.  Bankgarantier för driften under nästkommande läsår skulle garantera eleverna minst ett år för att hitta ny skola + att man stenhårt skulle slå ner på dem som inte uppfyller kraven.

Förmer, vad som är underligt är att man får ha specialskolor där kompetens o kunskap är avgörande för inträde, så länge det handlar om idrott. Inte när det handlar om teoretiska ämnen. Varför?

kamera0710
2020-06-20, 12:05
#25

#24 Anser du att det borde räcka med att öka kontrollen av de religiösa friskolorna?

Pyttelite
2020-06-20, 12:26
#26

#23  Nej jag förstår inte din inställning och det är inte min uppgift att redovisa för den. 

Du klumpar ihop invandrarpolitik med våld i nära relationer och din slutledning är att män blir förfördelade eftersom kvinnor kan bruka psykiskt våld mot män i en relation.

Sedan hänvisar du till Istanbulkonventionen som ett exempel på att kvinnor blir positivt särbehandlade i lagstiftningen och pekar på att det är feministernas verk.

Istanbulkonventionen antogs 2011 av Sverige oberoende av partifärg. Det var väl Reinfeldts regering vid den tiden.

Istanbulkonventionen säger inte att män ska straffas hårdare än kvinnor i en våldsrelation utan den pratar om förebyggande aktioner avseende våld mot kvinnor i hemmet. 

Nu är det väl så att detta gynnar både kvinnor och män och framförallt familjer och barn.

Vad är din poäng?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-06-20, 15:08
#27

#26. Hänvisar till #23.

Annons:
LBB
2020-06-21, 16:37
#28

#25 Nej. Men om skolorna vill ha det stöd från samhället de lever av, så ska naturligtvis samhället följa upp ingångna avtal och se att allt är ok innan penningpåsen öppnas.

Tottenypan
2020-07-01, 10:02
#29

#26. "Istanbulkonventionen säger inte att män ska straffas hårdare än kvinnor i en våldsrelation utan den pratar om förebyggande aktioner avseende våld mot kvinnor i hemmet." 

Varför bara  förebyggande aktioner avseende våld mot kvinnor i hemmet. ? Är vi jämlikar så skall väl ingen särbehandlas pga. kön ras eller religion?

#26. "Nu är det väl så att detta gynnar både kvinnor och män och framförallt familjer och barn."

I det här fallet gynnar väl särbehandlingen i första hand kvinnor? Hur det skulle gynna män har jag svårare att se.

#26. "Vad är din poäng?"

Min understrykning nedan, tillika min poäng! 

Våld

Män är den grupp i samhället som oftast drabbas av dödligt våld [25]. Män är även den grupp som drabbas mest av våld utanför hemmet [24].

Våld i nära relationer

Lika många män som kvinnor blir slagna av sin partner varje år [12, 13, 14]. Kvinnor blir skadade 2-3 gånger så ofta, på grund av mäns större styrka, och blir oftare utsatta för upprepad misshandel. Villigheten att initiera våld är dock samma hos bägge könen. Våldsutsatta män är till stora delar osynliga i samhället, medan hundratals miljoner kronor satsas av regeringen varje mandatperiod för att hjälpa våldsutsatta kvinnor [15].

Källor:

###

 1. Rapport från Arbetsmiljöverket: Dödsolyckor efter kön, arbetstagare, 1955-2007
 2. Hemlöshet i Sverige 2005, rapport från Socialstyrelsen
 3. NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa): Statistik över självmord 1980-2004 och självmordsförsök 1987-2004 i Sverige och Stockholms Län
 4. Socialstyrelsen: Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården.
 5. SCB.
 6. Pojkar och flickors betyg. En statistisk undersökning av Maria Nycander, lärarprogrammet, Uppsala Universitet (2006).
 7. Systematiska avvikelser mellan slutbetyg och provresultat – spelar elevens kön och etniska bakgrund roll? Erica Lindahl, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, Rapport 2007:22.
 8. SCB Temarapport 2009:2. Barn i dag – en beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt.
 9. Glimtar av barn från vårdnads, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002. Socialstyrelsen.
 10. Taking Sex Differences Seriously. Steven E. Rhoads. (2004).
 11. Lars Tornstam: Separationsbarns boende.
 12. Våld i parforhold – ulike perspektiver (Norge). Thomas Haaland, S-E Clausen, Berit Schei (2005).
 13. British Home Office Research Study 191. Catriona Mirrlees-Black (1996/99).
 14. National Family Violence Study (USA). Murray A Straus, Richard Gelles, Suzanne K Steinmetz (1976 och 1986).
 15. Regeringens skrivelse 2007/08:39. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samtvåld i samkönade relationer.
 16. Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
 17. Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.
 18. The prepuce: Specialized mucosa of the penis and its loss to circumcision. J.R. Taylor, A.P. Lockwood and A.J. Taylor. British Journal of Urology, Volume 77, Pages 291-295. February 1996.
 19. Jämo – Miljongranskningen, etapp 2.
 20. Lönar det sig? – en tillbakablick. Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994-2002. Rapport från Landstingsförbundet, juli 2003.
 21. SCB. Levnadsförhållanden, Rapport nr 99. Tid för vardagsliv.
 22. Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.
 23. SCB. Välfärd nr 3, 2005. “Nästan hälften av skatten är årlig rundgång”.
 24. Brå. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: Misshandel.
 25. Brå. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Kapitel: Dödligt våld.
Upp till toppen
Annons: