Annons:
Etikettideologi
Läst 305 ggr
Tottenypan
2020-07-06, 17:57

Pojkars "utanförskap"?

Jag tror på jämlikhet, dvs. att ingen skall särbehandlas pga. kön, ras eller religion. Statsfeminismens jämställdhet, vilken idag är upphöjd till en samhällelig norm, förutsätter särbehandling och kvotering och står därför i rak motsatsställning till en verklig jämlikhet. Jag tror att de flesta av dagens män och pojkar känner av denna diskrepans, men även att dom har svårt att sätta fingret på var "felet" ligger. Att detta skapar frustration hos dagens pojkar är väl knappast något att förundras över? Att pojkarna får fler manliga förebilder i form av fler manliga lärare är ett sätt att komma tillrätta med problemet. Att avskaffa den i skolvärlden fullständigt implementerade genuspedagogiken är en annan väg att gå. (Det är nog också en förutsättning för att få fler män intresserade av läraryrket). Feminismen är till syvende och sist, ett särintresse som kämpar för kvinnors rättigheter. Att hävda att feminismen kämpar för en verklig jämlikhet är inget annat än hyckleri.

Annons:
Pyttelite
2020-07-06, 18:04
#1

Du tror inte stt det har med lönen att göra. Hur var det nu med lika lön och genusperspektiv på låglöneyrken? 🤔 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ka864a/darfor-vill-mannen-inte-bli-larare


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-07-06, 18:20
#2

Jag förstår överhuvudtaget inte kopplingen mellan "frustrerade skolpojkar" och "genusperspektiv på låglöneyrken"? Men okej:

Löner

Det finns en utbredd uppfattning om att män får mer lön för samma jobb än kvinnor. Men när Jämo granskade 700 000 löntagare, så var det bara en dryg procentenhet av kvinnorna som hade för låg lön [19]. I en annan rapport från Landstingsförbundet konstaterades att: “Tas hänsyn till olikheter i yrkesstruktur är kvinnornas medellön 99 procent av männens medellön” [20].

Dubbelarbete

Vi har fått lära oss att det är kvinnor som dubbelarbetar, men enligt SCB:s tidsanvändningsundersökning jobbar män och kvinnor i genomsnitt lika många timmar per vecka, när förvärvsarbete och hemarbete summeras [21]

Sjukskrivningar

Varje år läggs det 30 miljarder kronor mer på kvinnors sjukskrivningar än på männens [4]. En pilotstudie från Kolmårdens VC visade att kvinnor har långt mycket lättare än män att få sjukskrivning vid depression samt kronisk smärta.

Pengar omfördelas

Genomsnittsmannen bidrar med 2 miljoner kronor mer till statskassan än genomsnittskvinnan under sin livstid [23]. Detta beror på en kombination av att han betalar mer skatt, och att han erhåller mindre i transfereringar. Kvinnors obetalda arbete är alltså inte helt obetalt.

Män riskerar sitt liv

Det är männens uppgift att utföra samhällets farliga jobb, och därför är mer än 90 procent av alla som dör på jobbet män [1]. Dessutom är det mäns roll att försvara landet och offra sig i krig.

Källa: Pelle Billing - Jämställdhet 2.0

LBB
2020-07-06, 18:25
#3

Naturligtvis har lön och status en roll för hur attraktivt ett jobb är. Läraryrket var för ett högstatusarbete. Sedan kom folkskolan till och en massa kvinnor blev lärare för folket. Det gjorde att statusen och därmed lönen sjönk.

Genom att höja lönen skulle statusen höjas.

Sedan står väl de flesta av oss bakom begreppet, lika jobb, lika lön.

Det betyder emellertid inte att ex. ett sjukvårdsbiträde oavsett kön ska ha samma lön som byggjobbare, oavsett kön

Tottenypan
2020-07-06, 19:54
#4

#1. "Du tror inte stt det har med lönen att göra."

Utbildning

Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som tar ut en examen från universitet och högskolor [5]. Läsåret 2017/18:

  • Kvinnor som tog examen: 42 089 st
  • Män som tog examen: 23 518 st

I skolan presterar flickor bättre än pojkar [6], och även när pojkar presterar lika bra på de nationella proven, så får de sämre betyg av läraren [6, 7].

Pelle Billing - Jämställdhet 2.0

"I skolan presterar flickor bättre än pojkar [6], och även när pojkar presterar lika bra på de nationella proven, så får de sämre betyg av läraren [6, 7]."

Nej, jag "tror inte att det har med lönen att göra". Visst finns det ett samband mellan lärarlöner och kvaliteten på utbildning/bildning i skolorna. Därom råder inget tvivel. Här kan vi dock se en diskrepans mellan könen, som omöjligen kan "skyllas" på låga lärarlöner.

Pyttelite
2020-07-06, 22:51
#5

Du får gränslösa länken jag hänvisade till i #1.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-07-07, 00:50
#6

Jag diskuterar mäns och i synnerhet pojkars "utanförskap" i statsfeminismens Sverige. Jag diskuterar hur en i skolvärlden fullständigt implementerad genuspedagogik, vilken står i direkt motsatsställning till en riktig jämlikhet, gör pojkarna frustrerade och samtidigt skrämmer bort männen ifrån läraryrket.

Att i denna kontext, ensidigt hävda att det enbart är förekomsten av "låga kvinnolöner", som skrämmer bort männen från läraryrket, låter i mina öron som en helt normal "politiskt korrekt" analys i statsfeminismens Sverige. Feminismen har ju som bekant tolkningsföreträde på verkligheten idag. Det kanske är just det som är problemet?

Annons:
LBB
2020-07-07, 10:30
#7

#1 din frågeställning, varför mannen inte vill bli lärare…Min uppfattning är den att insatsen  för att bli/vara examinerad lärare inte motsvarar det ekonomiska utfallet.

Med samma insats i form av utbildning o arbete får man betydligt bättre betalt i andra yrken.

Tottenypan
2020-07-07, 12:10
#8

#7. Okej. Utanför tråden, men vad beror det på att status och löner alltid sjunker, så fort kvinnor börjar dominera inom ett yrke? Kan det bero på några "allt genomsyrande patriarkala förtryckarmekanismer" av typen "mäns universella och strukturella förtryck av kvinnor"? Att så skulle vara fallet verkar knappast troligt i dagens statsfeministiska matriarkat, där kvantitativ jämställdhet upphöjts till en allt annat överordnad norm? Kan det vara så att det är den kvantitativa jämställdheten, som genom att den i sig själv är diskriminerande (kvotering och särbehandling), är roten till problemet (lika utfall men ej lika villkor). Vad skulle hända med lönerna om vi istället införde en kvalitativ jämställdhet (lika villkor men ej krav på lika utfall)? Om det i grunden inte är några större skillnader mellan män och kvinnor, så bör vi väl kunna leva ihop på lika villkor? En kvalitativ jämställdhet är dessutom förenlig med riktig jämlikhet.

Upp till toppen
Annons: