Annons:
Etikettinvandring-och-integration
Läst 231 ggr
Tottenypan
2020-07-08, 23:10

Ohelig allians?

Hur kan Sveriges statsfeministiska nätverksmatriarkat ingå i en ohelig allians med Muslimska Brödraskapet? Man tror snart inte sina egna öron! När man trodde att botten var nådd, då öppnar sig avgrunden! Hur långt har vi kvar till fritt fall, eller är vi redan där?

Muslimska brödraskapet

Muslimska brödraskapet

Muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och vars mål är att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

"Muslimska brödraskapet stärker nu sitt inflytande över svensk utrikes- och biståndspolitik. Förutom att ha valts ut av ärkebiskop Antje Jackelén som samarbetspartner i projektet “En värld av grannar” ingår numera Brödraskapets nätverksorganisation Islamic Relief i regeringens rådgivande sakråd inom biståndspolitiken."

 "Islamic Relief ingår i ett komplext nät av organisationer med olika uppdrag och där Islamic Relief samt Muslimska brödraskapet kan hämta hem avsevärda belopp för sin finansiering. Finansiella resurser som ytterst består av svenska skattemedel."

"Concord Sverige finansieras uteslutande av biståndsmyndigheten Sida med 10 150 000 SEK. En annan av medemsorganisationerna är Forum Syd. Forum Syd är den civilsamhällesorganisation som organiserar civilsamhällets biståndsroganisationer. Bland medlemmarna återfinns även Islamic Relief." 

"Concord har ett explicit kommunikativt uppdrag och skall bland annat driva opinion för en generös migrationspolitik och Agenda 2030."

https://ledarsidorna.se/2020/04/muslimska-brodraskapet-starker-sitt-grepp-om…

Annons:
Upp till toppen
Annons: