Annons:
Etikettinvandring-och-integration
Läst 282 ggr
Tottenypan
2020-07-09, 00:26

Svensk integrationsskuld?

Saxat ur ledare av Johan Westerholm på "Ledarsidorna.se" 6/7 2020.

"Liberalerna för in ett nytt begrepp, integrationsskuld, i den svenska debatten. Men de missar att det är de själva som är uppkomsten till denna påstådda skuld och bortser helt från individens ansvar. Liberalerna i allmänhet och partiledaren i synnerhet har de senaste decennierna varit delaktiga i att bygga upp ett bidragsindustriellt komplex som varje år göds med miljardbelopp av andras pengar. Ett komplex som kapslar in och inte integrerar nya medborgare."

**"Sju procent av Sveriges vuxna befolkning, över en halv miljon, utgörs av utrikes födda med risk för fattigdom. Det är Sveriges integrationsskuld. Liberalerna presenterade i förra veckan en plan för att minska Sveriges påstådda integrationsskuld på DN Debatt. Dessutom kräver Liberalerna att svenska regeringar varje år redovisar hur stor denna påstådda integrationsskuld är."
**

**"Liberalernas partliedare Nyamko Sabuni menar att mångas frihet och möjligheter är begränsade eftersom de saknar jobb och har bristande språkkunskaper. Framför allt många utrikes födda kvinnors situation är allt annat än vad Sverige kan förvänta sig i ett av världens mest jämställda länder. I landets utanförskapsområden är arbetslösheten mer än dubbelt så hög och andelen som lever med försörjningsstöd mer än tre gånger så hög som i övriga Sverige."
**

*"Men vad Liberalerna inte adresserar är det som borde ligga till grund för den påstådda skulden. FN:s flyktingkonvention. Och inte heller ser Liberalena bjälken i det egna ögat. Inget av de länder som Liberalerna nu jämför Sverige med har samma utbyggda biståndsindustriella komplex som göder krafter som inte vill se integration i en ny majoritetskultur."*

Annons:
Upp till toppen
Annons: