Annons:
Etikettideologi
Läst 412 ggr
Tottenypan
2020-07-06, 17:27

"Stöket" i skolan?

Liberalerna med flera, undrar varför det har blivit så stökigt i skolan? Jag antar som vanligt, att det huvudsakligen är pojkarna som är problemet? Kan det ha något att göra med att den absoluta majoriteten av lärarna utgörs av jämställdhetsindoktrinerade kvinnor? Kan det ha något att göra med att statsfeministernas genuspedagogik, har blivit fullständigt implementerad både i lärarutbildningen och i den vanliga skolan? Vem bryr sig egentligen om pojkar?

Annons:
kamera0710
2020-07-06, 19:29
#1

Eller om det är för att filosofin i svensk skola numera är "kunden har alltid rätt"?

Caeli
2020-07-07, 09:05
#2

Kan det vara så att föräldrarna är en del av problemet/lösningen? https://www.expressen.se/debatt/det-ar-vart-ansvar-att-uppfostra-barnen/

Tottenypan
2020-07-07, 10:58
#3

#2. Hänvisar här till #4. (se nedan) i tråden "Skolan. Fostran eller lärande?"

#4 av: Tottenypan

Ja, Jag håller med.  Huvudansvaret för att ge barnen grundläggande demokratiska värderingar, så att dom kan fungera socialt i en grupp människor, ligger på föräldrarna. Men här har även skolan ett visst ansvar för att "förvalta pundet", då det faktiskt är där som barnen tillbringar huvuddelen av sin vakna tid i just stora grupper. Man räcker upp handen när man vill säga något. Man avbryter inte, utan låter andra prata till punkt. Man sitter inte och knappar på mobilen, vare sig i klassrummet eller i matsalen. Man tar inte till fysiskt våld, annat än i rent nödvärn, om man hamnar i konflikt med andra människor osv. 

Det måste också ingå i en demokratiska fostran att lära sig att andra människor faktiskt kan ha en annan åsikt om saker och ting och att man i en så hög utsträckning som möjlig, faktiskt måste  respektera detta, även om man inte håller med i sak. 

Det jag vänder mig emot, är en "politiserad" skola, där barnen får lära sig ideologiskt laddade värderingar, som står i strid med de värderingar som jag har som förälder. Som liberal  är jag exempelvis för jämlikhet, då det är ett centralt begrepp inom den liberala ideologin. Jag vill inte att skolan skall lära mina barn att jämställdhet är en självklar, nödvändig förutsättning för en demokrati, då begreppet egentligen har sina rötter inom den socialistiska "liturgin". Detsamma gäller för de mer eller mindre förvirrade genusteorier, som man nu försöker implementera hos barnen som en självklar och grundläggande sanning.

kamera0710
2020-07-07, 20:37
#4

#3 Lär dagens skola ut ideologiskt laddade värderingar?

Tottenypan
2020-07-07, 21:53
#5

#4. "Lär dagens skola ut ideologiskt laddade värderingar?"

Anar jag månne undertoner av sarkasm? Men jag förstår dig. Ibland blir man bra trött på "objektivitets-",  "neutralitets- och jämställdhetscharaderna i det statsfeministiska Sverige. Först exkluderar man ena halvan av befolkningen, sedan låter man gränserna kollapsa (2015) och slutligen frågar man sig varför inte "samhällskontraktet" verkar fungera längre? Ja, det är lätt att ta till sarkasmer ibland.

kamera0710
2020-07-08, 08:00
#6

#5 Min fråga var genuint menad. Jag gick ut grundskolan för 36 år sedan och har inte detaljerad koll på vad som lärs ut i dagens skola. Så ta gärna upp konkreta exempel. Har flyktingvågen 2015 något att göra med vad som lärs ut i skolan?

Annons:
Draknästets_Reptiler
2020-07-08, 15:42
#7

#6 Ja det vill jag absolut påstå.

Barnen skall lära sig om alla religioner, inte bara vår. Vår religion är dessutom den som lärs ut absolut minst i skolan, eleverna får reda på att Sverige är kristet, men inte så länge till.

Elever som ligger före i ämnena får inte extrauppgifter, eftersom  Alladdin och Mohammed inte hänger med i undervisningen.

Det finns flera liknande exempel. Just de två exempel jag har använt, är något jag själv har upplevt med mina egna barn.

Sen har barnen också berättat att det stundtals är väldigt oroligt i klassen, vissa pojkar är fruktansvärt otrevlig mot lärarna, fullständigt respektlös.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

Tottenypan
2020-07-08, 16:18
#8

#4. "Lär dagens skola ut ideologiskt laddade värderingar?"

#0. "Kan det ha något att göra med att statsfeministernas genuspedagogik, har blivit fullständigt implementerad både i lärarutbildningen och i den vanliga skolan? Vem bryr sig egentligen om pojkar?"

#6. "Har flyktingvågen 2015 något att göra med vad som lärs ut i skolan?"

Då jag i min enfald trodde att din fråga (#4.) var av retorisk/sarkastisk natur, så togs frågan om gränskollapsen (2015) upp i kontexten urholkat "samhällskontrakt". Ber om ursäkt för missförståndet. Men visst tror jag att jag vågar drista mig till att anta att ett stort inflöde av barn av utländsk härkomst i skolorna, kan ha en viss inverkan på undervisningen. Huruvida dessa barn av utländsk härkomst, på något sätt bidrar till "stöket" i skolorna låter jag vara osagt, då jag i dagsläget saknar underlag för att belägga ett sådant påstående.

kamera0710
2020-07-08, 16:36
#9

#8 Så du vågar anta, tack för svaret.

Tottenypan
2020-07-08, 19:53
#10

Ja, jag vågar anta! Är det något fel med det?

kamera0710
2020-07-08, 20:29
#11

#10 Du får anta så mycket du vill för mig.

Tottenypan
2020-07-08, 20:39
#12

Nedanstående är saxat ur ett inlägg som skrevs 2013 av Bert Stålhammar professor emeritus i pedagogik, dvs 2 år innan gränskollapsen 2015,

Stöket i klassrummen förstör skolan

"Däremot upplever jag det i min roll som gammal skolman som en gång var med och införde grundskolan i vårt land det beklämmande att så många av våra politiker och journalister som yttrar sig är så totalt okunniga om skolans vardag. De förslag som nu lanseras av typ mindre klasser, mer resurser, bättre lärare kan möjligen jämföras med månadens tomtebloss. När de slocknar blir det lika mörkt som förut. Nu är det verkligen läge att i ett brett samförstånd ställa frågorna om vad vi vill med den svenska skolan och hur vi skall komma dit vi vill."

"Omkring 14 procent av dagens elever har invandrarbakgrund. Självklart uppstår konflikter mellan skolans traditionella värdegrund med jämställdhet och tolerans och vissa av dessa elevers strikta familjevärderingar. 

I klassrummet kan dessa skillnader synliggöras tydligt och lätt leda till konflikter. Många lärare som intervjuas om sin skolsituation berättar att många elever, både svenska och invandrare, ofta kommer för sent till lektionerna, pratar högt med varandra, springer mellan bänkarna, leker med sina smarta telefoner och minst av allt lyssnar till läraren."

"Till råga på allt har dessutom Skolverket, som borde veta bättre, nyligen meddelat att eleverna skall ha rätt att ha jackor och mössor på sig i klassrummet. För mobilerna gäller fri användning så länge man inte stör någon annan."

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoeket-i-klassrummen-foerstoer…

kamera0710
2020-07-09, 06:01
#13

#12 Kan tänka mig att det delvis har att göra med det som eleven på bilden i #1 säger.

Annons:
Upp till toppen
Annons: