Annons:
Etikettideologi
Läst 330 ggr
Tottenypan
2020-08-30, 19:27

En antidemokratisk människosyn.

Ordet "rasist" är väl egentligen ett ganska snävt begrepp, som idag har blivit så urvattnat att det till och med ibland används som skällsord om dom som är kritiska till den svenska regeringens "EU globalistiska migrationspolitik". "I en vidare bemärkelse kan rasism också definieras som fördomar, diskriminering eller aggression, riktad mot en grupp eller individ, som baseras på föreställningen om olika raser." (Wikipedia). I en strikt bemärkelse kan inte ens nazitysklands illdåd mot judarna kallas för rasism, då judendomen formellt sett är en religion. Det faktumet att nazityskland klassificerade judarna som en egen ras, gör dock att man är ursäktad om man kallar förintelsen för ett folkmord grundat på en rasistisk ideologi. Då jämlikhet innebär att ingen skall särbehandlas pga. kön, "ras" eller religion, så tror jag att det är lämpligare att dela in mänskligheten i demokrater eller antidemokrater, istället för rasister och antirasister. Om man i sin iver att inte bli anklagad för att vara rasist, väljer att blunda för vissa radikala, religiösa grupperingars ojämlika och auktoritära människosyn, så gör man nog det hela lite väl enkelt för sig. En antidemokratisk människosyn och förtryck är samma andas barn, oavsett om det handlar om kön, ras eller religion.

Annons:
LBB
2020-08-30, 19:55
#1

#0

Faktakontroll verkar inte vara din starka sida.

1. Judar deporterades, förföljdes och mördades oavsett vilken religion man tillhörde. Tyskland var det land där andelen judar som inte var praktiserande inom judendomen var som högst i världen.  Det hjälpte dem inte ty nationalsocialisterna var insnöade på att etniskt mörda alla som var etniska judar oberoende av religion.

2. Nationalsocialisterna riktade in sig framförallt mot Judar, Romer och Slaviska folk…oberoende av vilken konfession man tillhörde.

3. Din ngt vridna föreställning , där du jämställer EU:s enligt dig globaliseringspolitik med nationalsocialismens dröm om världsherravälde verkar vara mer sprungen över din förbittring över din egen situation än hur det verkligen ligger till. EU:s politik ska gynna EU.s medlemmar , inte dem som ej är medlemmar. Det är ju därför Norge får betala en saftig peng för tillgång till den europeiska marknaden…och Storbritannien får betala en mångdubbelt större om man vill ha ett avtal. Brexitsidan sålde in sig med löften om tillgång till marknaden på Storbritanniens villkor…Vilket gör att många nu ångrar sitt val, nu när verklighetens villkor börjar gå upp för dem.

Pyttelite
2020-08-31, 07:37
#2

#0 Läs på om judendomen är du hygglig - kunskap är makt!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-09-04, 20:22
#3

Så det finns en judisk ras? Eller?

Pyttelite
2020-09-04, 20:42
#4

Läs på om judendomen så får du lära dig hur det fungerar.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-09-06, 11:17
#5

#3 Egentligen inte. Du har judiska grupper som är extremt mörka i hyn, de kommer från Afrika, andra har slaviska drag och så har dem som har västeuropeiska drag. Med andra ord ungefär som vi svenskar.
Judendom är ngt du kan födas in i eller konvertera till.
Jude är du , i ordets rätta bemärkelse om du med många generationer i bagaget kan visa att du har judiska anor på mödernet då man traditionellt ser mödernet som den enda säkra vägen att garantera att du är minst 1/2 jude.

Pyttelite
2020-09-06, 11:54
#6

Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
Tottenypan
2020-09-06, 19:48
#7

#5. Att vara jude innebär alltså inte att man tillhör en särskild judisk ras, för någon sådan ras existerar "egentligen inte" #5. Innebär då att vara jude att man praktiserar religionen judendom eller att man inte praktiserar religionen, men att man är född i en familj som praktiserar religionen eller har förfäder ( på mödernet) som praktiserat religionen?

  • Redigerat 2020-09-06, 19:50 av Tottenypan
Pyttelite
2020-09-06, 20:01
#8

Judar är både ett folkslag och en religion. Jude är du om du har en judisk mor, sen kan du naturligtvis också konvertera till en judisk tro.

Läs på i länkarna jag gett dig. Sök gärna progromer oxå.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pogrom

Judeförföljelse är en form av rasism oavsett hur du defilerar det.

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/den-nazistiska-rasideologin


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-09-07, 12:14
#9

Att vara Jude innebär minst 2 av tre saker.
1 Man är svensk, om man är svensk medborgare
2 Man har en Judisk mor
3 Man är troende och aktiv Jude i den Judiska religionen.

På samma sätt kan man beskriva en baptist, han eller hon är, i detta fallet svensk medborgare, Troende och aktiv i en baptistisk församling

För att en individ ur en art ska kunna betraktas som egen "ras" måste man ju utan att använda genteknologi kunna skilja på den individen och andra individer ur samma art. Och du kan knappast skilja en Svensk Jude från en Gotlänning genom att studera benstomme exempelvis.
Däremot så stämmer beskrivningen folkgrupp. På samma vis som Samer tillhör en folkgrupp (med flera undergrupper) Inuiter och slaver. Det unika med Judar är att man hållit sig inom sin egen grupp genom årtusenden, man har traditionellt lagt stort värde vid utbildning och kultur, varför, om man tillåts ofta har representanter i de olika ländernas elit.

Pyttelite
2020-09-07, 13:50
#10

Vad har svenskheten med judendomen att göra?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-09-07, 17:00
#11

Om man som Jude bor och verkar i Sverige och har svenskt medborgarskap är man de facto svensk!. Därom råder ingen som helst tvivel. Sedan kan man ha ett sätt att leva, ha uppfattningar som avviker från gängs normer. Men vi har ju både religions och åsiktsfrihet i Sverige.
Judendom är, om man med ordet beskriver en religion, just en sådan frihet.

Det intressanta är ju att det land som hade de flesta Judar som till fullo integrerats i landet är Tyskland. Ser man till vilka som tilldelades tapperhetsmedaljer under första världskriget är gruppen Judar, i förhållande till sin storlek överrepresenterade, ändå lyckades den sjuka föreställningen antisemitism slå rot här. Varför har forskare ställt sig alltsedan 1945

Tottenypan
2020-09-07, 18:19
#12

#5,9.Stämmer följande? Någon judisk ras existerar inte. Man kan vara jude genom konfession. Man kan vara jude (även sekulär sådan) genom att ha judiska förfäder (arv på mödernet). Nazityskland ansåg att det fanns en judisk ras.

#1. "Faktakontroll verkar inte vara din starka sida."

Var i #0. brister jag i faktakontroll? Det jag ytterst explicit hävdar i #0. är väl just att begreppet "jude", betecknar en religionstillhörighet och inte en rastillhörighet. Att man sedan kallar nazisterna för rasister, är väl inte konstigt mot bakgrund av deras "rasideologi"?

Pyttelite
2020-09-07, 18:49
#13

Du brister i faktakoll, läs länkarna jag refererat till.

Judar är förutom en tro också ett folkslag och de utsätts av rasism både nu och då.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
Tottenypan
2020-09-08, 23:45
#14

#2,4,6,8,10 och 13. Kan du snälla sluta spamma sönder alla trådar! Att hela tiden hänvisa till en massa för diskussionen ovidkommande länkar kan aldrig ersätta ett eget kritiskt tänkande. Det är ju helt uppenbart att du inte förstått någonting av diskussionen i den här tråden. Alternativet skulle kunna vara att du av någon anledning medvetet försöker "spamma" sönder diskussionen med nonsens. I vilket fall som helst, är jag mer än lovligt trött på ditt självgoda och tjatiga tonläge, där du fastslår än det ena och än det andra utan att du ens verkar förstå eller inte ens verkar vilja att försöka förstå, vad diskussionerna egentligen handlar om. Om du googlar på "sarkasmer" och "ironi", så kan du hitta länkar till något annat som du heller inte verkar förstå.

  • Redigerat 2020-09-09, 00:07 av Tottenypan
Pyttelite
2020-09-09, 03:52
#15

Om du inte tål fakta så låt bli att läsa!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
2020-09-09, 12:15
#16

#0: Då tar vi det igen.
Inom arten arten Homo sapiens finns olika varianter, som skiljer sig både utseendemässigt och storleksmässigt. Inom dessa varianter finns dolkgrupper som, av olika anledningar urskiljer sig kulturellt och eller religiöst.
Detta fokuserade folklivsforskare på under 1800:talet och det hela utnyttjades av den då växande nationalismen.
I de olika länderna ville man ha en stark och frisk folkstam varför man trodde att avel skulle kunna utesluta att svaga individer skulle födas i framtiden.
I Sverige var det främst Samer och Romer/resandefolk som registrerades
och skulle hållas kort.

I våra grannländer var det Judar, Sorber och Romer som utsattes Främst Frankrike och öststaterna.

På grund av den konstruerade uppdelning av folkslag började begreppet raslära vinna mark.

Judar som grupp passar in därför att man sedan generationer hållit sig inom sin egen grupp. På grund av olika regionala lagar styrdes många av dem in i penninghandel då man varken fick äga fastigheter, bedriva afärs eller tillverkningsrörelser.
Det i sin tur, tillsammans med en förvriden tolkning av Bibeln ledde till att judar förföljdes som grupp eller med ett annat ord som ras.

Nationalsocialismen var och är inte ensamma om att i modern tid förfallit till detta vansinne. Kommunismen har gjort detsamma, till och med efter ww2.
Du förespråkar demokrati..fint…då accepterar du väl folkets val när det gäller EU

Upp till toppen
Annons: