Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Arbetsmarknad Bostadspolitik Djurskydd/Djurfrågor Ekonomi Energifrågor Företagande Försvarspolitik Ideologi Infrastruktur Invandring och integration Jämställdhet Kultur Kungahuset/Kungligheter Kyrkan. Religion och politik Livskvalitet Livsmedel/Jordbruk/Fiske Miljö & Klimat Off Topic Om iFokus och sajten Ordet fritt. Fria diskussioner Politiker Politiska partier Politiska skandaler Rättsfrågor/Integritet Sexualpolitik Skatter Skola / Utbildning Terrorism Topplistor. Utrikespolitik Valfrågor/Riksdagsval Vård och omsorg Välfärdssystem Övrigt
Ordet fritt. Fria diskussioner

M-toppar vill se skärpta lagar mot tiggeri

2015-04-30 07:38 #0 av: [Carpinus]

"Ändra flera lagar. Vi vill att organiserande av tiggeri förbjuds. Kommunerna bör få anställa ­personal för att upprätthålla ordningen, och se till att illegala boplatser inte ­permanentas. Dessutom bör reglerna för Kronofogden förenklas. Lagarna för hur man får bo måste gälla för alla, skriver Tomas Tobé (M) och Beatrice Ask (M)."---

DN debatt


Anmäl
2015-04-30 22:10 #1 av: Zepp

Äntligen tar de tag i de verkliga problemen.. en eloge till de Moderatpolitiker som kommit till sans.

Och det är som alla fattar fattigdomen som skall utrotas.. och det innebär att de som är mer välbeställda skall dela med sig.. som ofta är fallet vad gäller Moderaternas väljare.

Illegala boplatser får man bort genom att upprätta legala boplatser, självklart skall de uppfylla svensk bostadsstandard.. och äntligen kommer komunerna få ansvar för detta.

Äntligen tar Moderaterna sitt sociala ansvar det ger ett visst mertycke.. när de lagt skattesänkningar bakom sig som deras främsta politik.

För att inte tala om alla arbetstillfällen det hela kommer att leda till.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-05-01 01:08 #2 av: [Carpinus]

 "De som utnyttjar andra människor måste straffas. Många i min situation är helt utlämnade åt kriminella´. Det säger Geta Iorgu från Rumänien, som säljer sjalar på Hamngatan i Stockholm. Hon är för en kriminalisering av organiserat tiggeri."---

"En som applåderar lagförslaget är Bienviendo Flores, som i flera år på egen hand säger sig arbeta för utsatta EU-medborgares situation.
Moderaterna kommer att klandras och beskyllas för att de bara vill vinna röster. Men sanningen är att någon på allvar måste ta ansvar för situationen. Min erfarenhet är att många människor far väldigt illa i dag, just för att de exploateras.
Hur då?
Min erfarenhet är att många tvingas hit och sedan tvingas de underkasta sig de som står högst upp i hierarkin. I spåren av det följer hot, våld och till exempel prostitution."---

DN


Anmäl
2015-05-01 07:33 #3 av: [Carpinus]

"Expressen/Demoskop genomförde under torsdagen en opinionsundersökning om M-topparnas förslag. 1 071 personer tillfrågades genom webbintervjuer och fick svara på frågorna:

  • Tycker du att det är bra eller dåligt att förbjuda organiserande av tiggeri?
  • Tycker du att det är bra eller dåligt att förbjuda tiggeri?

En klar majoritet, 71 procent tycker det är ett bra förslag att förbjuda organiserande av tiggeri, medan 13 procent är emot ett sådant förslag."---


Anmäl
2015-05-01 10:15 #4 av: [Carpinus]

"Om vi ser tiggande i Sverige som en del av en bestående lösning på fattigdomen i till exempel Rumänien, då kan vi låta utvecklingen fortsätta som hittills. Om inte måste vi överväga att förbjuda tiggeri. Då skickar vi en tydlig signal till hemländerna att det inte är ett alternativ att Sverige tar hand om deras fattigdom och utanförskap. Idag finns det lokala tiggeriförbud införda i ordningsföreskrifter i Nederländerna och i Norge. Danmark har en lag som förbjuder aktivt tiggeri och i Storbritannien och Rumänien råder totalförbud. Spanien och Schweiz har förbud i vissa regioner.
EU-medborgarna som tigger i Sverige bor ofta i kåkstäder och tältläger i parker och på offentliga platser. För bara något år sedan var det en otänkbar syn. Samhället står ofta handfallet inför detta och vår oförmåga att hantera situationen tycks vara total."---

Ur en debattartikel i Sydsvenskan av Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.


Anmäl
2015-05-01 11:16 #5 av: Huygens

Soscialdemokratsisk jämställdhetsminister Åsa Regnér ställer sej positiv till Moderaternas förslag om tiggeriförbud. Hon säger, att förbjuda tiggeri är att förbjuda fattigdom. Det låter ju jättebra - ingen kommer någonsin mer att vara fattig.

Här finns en lista på länder som förbjudit tiggeri, bl a Rumänien.

Frågan är vad Moderater/Sossar gör när det organiserade tiggeriet organiserar sej enligt samma form som Rädda Barnen och Röda Korset.

Kommer i så fall även dom sistnämnda organisationerna att förbjudas?

Anmäl
2015-05-01 11:34 #6 av: Hayabusa

Personligen tror jag inte att "lösningen" på tiggeri ligger i förbud/ej förbud. Förbud löser sannolikt inte dessa människors situation, men att tillåta tiggeri gör det förmodligen inte heller.

Anmäl
2015-05-01 11:35 #7 av: [Carpinus]

#5 Det håller på att spridas en populistisk jämförelse mellan insamlingsorganisationer och tiggarna. Känns nästan genant att behöva påpeka att de 90-registrerade organisationerna samlar in för att hjälpa andra, medan tiggarna samlar in till sig själva (och till de indrivare som tiggarna själva säger finns, men som PK-folket helst förnekar eller tänker bort). Det skulle nog krävas ganska mycket för att tiggarna skulle kunna bygga upp en kontrollerbar insamlingsverksamhet.

För övrigt har varken Moderaterna eller Socialdemokraterna framfört något förslag på kriminalisering av tiggeriet. Det är enskilda partimedlemmar som framfört sin åsikt. Regnér (S) säger uttryckligen i artikeln du länkar till att "jag och regeringen vill inte förbjuda tiggeri som sådant, det är att förbjuda fattigdom, men ingen tycker att det är bra att man utnyttjar fattiga människor som även regeringens samordnare beskriver förekommer." Då är det kanske inte direkt schyst att antyda att sossarna skulle vara förbudsivrare mot tiggeriet?


Anmäl
2015-05-01 11:51 #8 av: Huygens

#7 Att det är partierna som på någon nivå (VU/ledning/mm) står bakom får nog anses vara en implicit realitet. Om trotjänare eller enskilda högt uppsatta partipersoner säger sej vara "positiva" eller liknande, tolkar jag mest som att partierna testar allmänhetens reaktion.

Anmäl
2015-05-01 14:09 #9 av: [Carpinus]

"De EU-migranter som söker sig till Sverige för att tigga kommer från tröstlösa förhållanden. Men när antalet ökar kan Sverige inte stå handfallet. Vi måste bestämma vilken väg vi ska ta. Ett alternativ är att inlemma tiggarna i det sociala skyddsnätet: bostad, försörjningsstöd och så vidare. Men välfärdsstaten skulle digna under en sådan gränslös princip. I praktiken skulle alla EU-medborgare då ges rätt till fulla förmåner i Sverige. Ett annat alternativ är att låta kåkstäderna bli ett permanent inslag. Det är ohållbart. Inget vettigt samhälle låter medvetet en slum växa fram."---

"Detta är extremt svåra frågor. Men representanter för hjälporganisationer, som Hjärta till Hjärta, menar att det är missriktad solidaritet att underhålla tiggandet. Det är bättre att hjälpa på plats. Och visst vore det bättre om föräldrarna var hemma, hjälptes ur analfabetismen, och kunde se till att barnen går till skolan så att den onda sociala spiralen kan brytas. Om det borde svenska politiker tala och bilda opinion."

Ledare i Expressen


Anmäl
2015-05-02 07:14 #10 av: [Carpinus]

#8 Du kan nog ha en poäng när det gäller Moderaterna, som verkar vara en bit på en väg mot ett förslag på lagstiftning. Så här säger Anna Kinberg Batra till Expressen:

 "Vi har en arbetsgrupp som Beatrice Ask leder och jag tycker att det är ett bra förslag. När de har börjat titta på orsakerna till tiggeriet kommer det fram tecken på att kan röra sig om organiserad verksamhet, och då är det den jag tycker att man ska försöka komma åt.
– Det här är väldigt utsatta personer och det är inte dem vi ska straffa, utan de som försätter dem i den situationen, fortsätter hon."---
"Men enligt Anna Kinberg Batra finns det ändå anledning att tro att det kan röra sig om ligor.
– Vi håller på att titta på det nu. Det finns olika skäl och olika mönster, men det finns tecken som tyder på organiserad verksamhet och kan man ta i kraftigare mot dem som skor sig på utsatta människor vill vi göra det. Det är en arbetsgrupp som kom med förslaget, som jag tycker är intressant att kolla vidare på, men beslutet fattar vi på stämman i höst
."---


Anmäl
2015-05-03 22:07 #11 av: [Carpinus]

Ur ledare i Norrbottenskuriren: "Sverige kan inte importera andra EU-länders sociala problem. Den bästa hjälpen finns inte inom Sveriges gränser utan i länder som Rumänien, Bulgarien, Ungern, Tjeckien och Slovakien, där tiggarna har sina familjer och släktingar.

Frågan är inte enkel. Men det är inte rimligt att politikerna fortsätter att titta bort medan tiggeri, kåkstäder, kriminalitet och prostitution breder ut sig. Det riskerar bara att befästa en ordning som potentiellt är skadlig både för EU-migranterna och för tilliten i Sverige."---

 "Inte nog med att regeringen saknar en egen politik för att ta itu med problem kopplade till tiggeri (och integration och migration); man är dessutom så nervös för att legitimera `främlingsfientliga åsikter´ att man inte törs erkänna att det finns några problem. Vänstern spelar ut SD-kortet så fort någon pekar på svårigheterna. Stefan Löfven gjorde likadant när KD lanserade tre förslag på integrationsområdet före jul.hindrar bara ett konstruktivt debattklimat i svåra frågor."

Den påklistrat endimensionella godheten hjälper dock inte de utsatta. Den hindrar bara ett konstruktivt debattklimat i svåra frågor.


Anmäl
2015-05-07 07:08 #12 av: [Carpinus]

"Utanförskap förstärks. Erfarenheter från bland annat Danmark och England visar att förbud mot tiggeri är ett kostsamt och ineffektivt sätt att hantera EU-migranternas ­situation. Dessutom kan det bidra till stigmatiseringen av romer, och göra EU mer ­orättvist, skriver Hans Swärd och Per Eriksson, professorer vid Lunds universitet."

DN debatt


Anmäl
2015-05-07 07:43 #13 av: [Carpinus]

 "Hur kan det vara humant att tillåta att människor sitter utanför butiker, sommar som vinter, och ber om småpengar för sitt uppehälle? Det undrar Torkild Strandberg (folkpartistisk kommunstyrelseordförande i Landskrona)."---

"Det svenska samhället har under lång tid visat en oförmåga att hantera framväxten av tältläger och kåkstäder i landet. Jag kan inte bedöma om det beror på en oförmåga att tillämpa befintliga regelverk, eller om regelverken behöver ändras. Oavsett vilket måste framväxten av tältläger och kåkstäder, enligt min uppfattning, förhindras skyndsamt.
Att tro att accepterandet av tiggeri utgör ens en del av lösningen på problemet med fattigdom i Europa är inget annat än cyniskt. Lösningen heter utbildning, ekonomisk tillväxt och utveckling. Ett tiggeriförbud bör därför övervägas. Och det brådskar."

Sydsvenskan Opinion


Anmäl
2015-05-07 19:33 #14 av: Huygens

Vräkningen av ett tältläger gick sådär. Smittspårning är nu försvårad, några misstänks ha TBC som kan sprida sej på olika sätt.

Polisen har fått hård kritik.

Anmäl
2016-11-01 09:05 #15 av: eskils

#13 Bra talat!

”Mer än hälften av stockholmarna vill förbjuda tiggeri. Det är en markant skillnad mot förra årets mätning, då 32 procent var för ett tiggeriförbud. 

55 procent av stockholmarna tycker att tiggeri ska vara förbjudet i staden medan 31 procent tycker att det ska vara tillåtet. Det visar DN/Ipsos mätning. 13 procent har ingen uppfattning. (…)

Årets stockholmsresultat ligger i linje med de nationella undersökningar om tiggeri som genomförts, exempelvis av Novus på uppdrag av TT. Även de undersökningarna har genomförts med digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad respondentpanel. (…)

Inställningen till tiggeri har ett starkt samband med röstning i kommunpolitiken. Bland Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs väljare anser en klar majoritet att tiggeri bör vara tillåtet.

Bland Moderaternas och Sverigedemokraternas väljare anser en lika klar majoritet att tiggeri bör förbjudas. Även bland Socialdemokraternas väljare finns en majoritet för att förbjuda tiggeri.”

DN


Anmäl
2016-11-01 11:21 #16 av: gruvel

#1 Man kan skilja på produktiva och reproduktiva jobb. De senare behövs för att "reparera", en sjuksköterska t.ex., så att folk kan verka i produktion. Om många får jobb genom  att sköta anläggningar för alla romer som vill resa in och bo i reglementsenliga bostäder utan att vara svenska medborgare  (eller ska de bli det automatiskt efter ankomst?), och utan att de rätt snart kommer i arbete/vill arbeta, på vilket sätt berikar personalens löner Sverige.  Det sker ju ett tapp i en annan ände med kostnader där. Mer generellt, en överdrivet stor reproduktiv sektor (hit kan man räkna nämnda anläggningspersonal menar jag) verkar inte förnuftig, den behöver dimensioneras efter den produktiva sektorns behov. 

Kan utsträcka resonemanget till andra migranter/asylanter som vill stanna i Sverige, det åtgår mycket personal till boenden. Om mängden inte kommer i arbete på 5-10-15 år dröjer det mycket länge innan åsyftade reproduktiva arbete ev. visar sig vara en investering (och den som börjar jobba heltid utan subventioner vid säg 36 år hinner normalt knappast betala in till nuets pensionärers pension så mycket som vederbörande själv lär behöva få vid 65 år). Motivet blir då mest humanitärt (ex.vis romer har det bättre här än på Balkan) det kan man respektera men veta det ger en kostnad.

(En gammal klyscha men vi blir inte rika på att tvätta varandras skjortor.)

Anmäl
2016-11-01 13:59 #17 av: [helga21]

# 16 Så rätt du har Skrattar

Anmäl
2016-11-01 20:42 #18 av: Zepp

Var tog avskaffandet av fattigdommen vägen?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-02 19:51 #19 av: [helga21]

# 18 I Sverige behöver du inte vara  fattig det är de andra ländernas problem.

Anmäl
2016-11-02 21:02 #20 av: Zepp

Nu tror jag du missat något vesäntligt.. dvs vi är med i EU.. där alla medborgare har samma rättigheter!

Har rätt att åka mellan medlemsländerna för att söka sin utkomst!

Problemet är väl snarare att alla medlemsländer inte tar hand om sina fattiga.. tex din partikompis Orban.. som gärna vill ha EUs bidrag men inte vill ta sin del av ansvaret/kostnade vad gäller flyktingströmmen på senare tid.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2016-11-03 19:24 #21 av: [helga21]

# 20 Nej de har inte rätt att vara här mer än 3 månader och de har inte rätt till något fritt boende eller att campa var de vill. Inte har de rätt att stjäla heller. Släng ut Rumänien och Bulgarien ur EU:

Anmäl
2016-11-03 20:10 #22 av: Zepp

#21

Håller med du.. till vissa delar.. och förmodligen av helt andra skäl än dig!

Rumänien, Bulgarien, Ungern, Cypern, Grekland borde aldrig accepterats som medlemmar i EU fören de åtminstone löst de mest prekära problem de har/hade!

Tanken vara god, blir de medlemmar så ordnar sig det mesta.. bara de får tillgång till den gemensamma marknaden!

Förmodligen löser det sig på hundra år.. knappast före det!

Och under den tiden lär vi få lov att stå ut med tiggare utanför alla våra affärer!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-23 10:52 #23 av: Carpinus

Konsten att byta fot och hoppas att ingen märker något...

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-02-23 11:23 #24 av: Hayabusa

#23 Ja, jävlar... :)

Anmäl
2017-09-05 10:33 #25 av: Carpinus

#0 Efter två och ett halvt år har Moderaterna gått från förslag om förbud mot organiserande av tiggeri till att inför årsstämman föreslå förbud mot tiggeri. I partiets kriminalpolitiska program som läggs fram idag finns skrivelsen 

"Åtgärder mot tiggeri - nationellt förbud mot tiggeri, motverka otillåtna bosättningar och ett samlat agerande inom EU."

Källa.

Sex av tio tillfrågade instämmer i att tiggeri skall vara ett lagbrott , enligt en undersökning från Aftonbladet/Inizio.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-05 20:28 #26 av: Zepp

Jaa.. vad gör man inte för att vinna tillbaka de väljare man förlorat?

Det är iallafall litta skönt att se en moderat partiledarkandidat krypa på knäna.

Hur som helst.. en lagstiftning mot tiggeri lär strida mot grundlagen och man lär få j*vla svårt att definiera Tiggeri rent juridiskt.. dvs kommer frälsningsarmen/röda korset/Lions oxå bli förbjudna att tigga pengar av folk på gator och torg!

Och organiserat tiggeri lär slå stenhårt mot förut sagda föreningar?

Individuellt tiggeri lär hur som helst bli svårt att avskaffa.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-09-05 21:00 #27 av: Hayabusa

"Även regeringen anser att tiggeriet måste upphöra, och har därför bland annat skärpt reglerna om avhysning, säger ansvarig minister Åsa Regnér. Hon öppnar också för att se över ordningslagen, så att landets kommuner får fler verktyg för att kunna reglera tiggeriet."

SR

Anmäl
2017-09-05 21:06 #28 av: Hayabusa

– Jag vet inte vart de landar men visst är det så att den allmänna riktningen går åt åtstramning, säger Fredrik Furtenbach.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6770643

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.