Invandring och integration

SD-förslag i moderat förpackning

2017-09-07 14:37 #0 av: [Carpinus]1

Idag presenterar Moderaterna ett antal förslag kring medborgarskap. Vissa av dem känns  lätt igen från förslag som SD lagt långt tidigare och vid återkommande tillfällen sedan dess.  Några exempel:

* Aftonbladet debatt november 2014: "(SD)...presenterar här ett nytt förslag som går utöver att göra den här typen av resor straffbara och att dra tillbaka medborgarskapet från de som innehar dubbla sådana: möjligheten att dra in medborgarskapet även om det gör jihadresenären statslös.

Sverigedemokraterna lämnade i torsdags in ett förslag till Sveriges riksdag om att utreda hur ett sådant förslag kan se ut i praktiken."---

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article19834516.ab

Jimmie Åkesson februari 2016:
** "– Jag tycker det är för lätt att bli svensk medborgare i dag, både tidsmässigt men också sett till de krav som ställs. Det jag säger är snarare det ska ställas större krav. Medborgarskapet ska betyda någonting. Det ska vara något som är eftersträvansvärt. Man ska känna att man har uppnått någonting när man blir svensk medborgare.
Vilka krav vill du ställa?
– Det handlar om kunskaper kring det svenska samhället till exempel. Språkkrav, samhällsorientering. Det ska ta längre tid att bli medborgare. "---

http://www.expressen.se/nyheter/akesson-for-latt-att-bli-medborgare/

Moderaterna september 2017:
* "Moderaterna föreslår nu att det skall ta längre tid för att bli svensk medborgare och även att det skall vara möjligt att dra tillbaka medborgarskap, till exempel när någon rest i väg och stridit för IS."---
** "Dessutom vill man ställa språkkrav och krav på grundläggande samhällskunskaper för att få medborgarskapet."---

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6773082

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-07 18:39 #1 av: papa-bear

det lär ju dyka upp, om det inte redan gjort det, påminnelser från SD:are som lagt liknande förslag i diverse kommunfullmäktige, att nu minsann duger våra förslag, inte när vi framförde dem. situationen är likadan nu som när ny demokrati härjade, att politiken var tvungen att dra åt det hållet för att inte tappa väljare, och det är väl det som är kärnan i problemet för M:s vikande siffror.

Anmäl
2017-09-08 06:27 #2 av: kamera0710

Ja, hur lätt eller svårt ska det vara att bli medborgare i ett land? Förra året kunde man läsa följande om grannlandet Danmark och deras kunskapstester för medborgarskap:

"Den borgerliga danska regeringen som tillträdde förra året har, med stöd av Socialdemokraterne, tagit flera beslut som gör det svårare att bli dansk medborgare.

Ett tuffare kunskapstest, högre krav på språkkunskaper och att man varit självförsörjande de senaste fyra åren är det som gäller nu.

Men allt eftersom frågorna från det nya testet spritts offentlig har kritiken blivit riktigt högljudd.

Till frågan om den första filmen om Olsen-bandet (förlaga till de svenska filmerna om Jönsson-ligan) är alternativen 1968, 1970 och 1971. Andra frågor handlar om 1800-talsbaletten Sylfiden, och under vilket århundrade som de danska folkvisorna nedtecknades.

Meningslös kunskap på Trivial Pursuit-nivå, menar kritikerna.

Få danskar som gjort testet på nätet klarar att komma upp i de 32 rätt som krävs.

En av dem är Morten Bennedsen, professor i nationalekonomi som bland annat jobbat på finansministeriet. Han fick 30 rätt.

På Facebook kallar han testet 'oanständigt' och fortsätter: 'När fick någon lov att ta patent på vad det innebär att vara dansk?'. 'Om det handlar om att stoppa flyktingar och invandrare från andra kulturer - kalla då en spade för en spade!'"

Men kanske vi alla borde ha en "tenta" med jämna mellanrum, för att se om vi lever upp till kravet för att få fortsätta vara medborgare, även om vi är födda i landet i fråga?

https://www.sydsvenskan.se/2016-06-13/klarar-du-testet-for-att-bli-dansk

Anmäl
2017-09-08 07:17 #3 av: [Carpinus]1

#2 Sverige kan lära av många andra länders erfarenhet språk- och kunskapstester, såväl väl fungerande sådana som mindre lyckade. För det finns faktiskt fler än Danmark som har denna form av tester för medborgarskap - i själva verket är Sverige rätt unika som inte har det. Här kan man bli medborgare utan att kunna ett ord svenska och inte intressera sig det minsta för samhället bara man uppfyller några basala krav (med uppgifter vars sanningshalt inte alltid är kontrollerbara för myndigheterna).

"Begränsar man jämförelsen till EU:s 15 medlemsstater före utvidgningen 2004 (EU15), och åren 1997 och 2014, så var det bara Sverige och Irland som inte skärpte kraven för medborgarskap. Som enda land där det helt saknas krav som språk- och kunskapstester framstår Sverige i sammanhanget som en särskilt udda fågel (Wallace Goodman, 2014)."---( Samuelsson, Liberal debatt 2017:4)

Många svenskar som flyttat till USA för gott genomgår  språk- och medborgarskapsprov utan att knota, jag tror att f.ö. att USA var först med att införa denna typ av kunskapstest för nya medborgare.  På länken finns ett  exempel (2015) på vilka de frågorna kan vara, och man skall svara rätt minst sex av tio frågor.

(Jag uppfyllde kraven på att bli amerikansk medborgare så här klockan sju på morgonen och utan förberedelser, men jag tror trots allt att jag stannar i Sverige..,)

http://www.dn.se/ekonomi/fragesport/klarar-du-fragorna-for-att-bli-medborgare-i-usa/?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-08 07:21 #4 av: kamera0710

#3 Kan så vara, men nog är det intressant när man noterar tester som vissa försvarar, trots att många som redan är medborgare i landet inte klarar dem.

Minns för övrigt när liberalerna började driva kravet på språktest och en av partiets företrädare fick frågor om diverse språkfel i det egna partiprogrammet. Han lät inte särskilt bekväm i situationen...

Anmäl
2017-09-08 07:36 #5 av: [Carpinus]1

#4 Ungefär lika "intressant" som att vissa genast försöka hitta svårigheter med införande av tester, och googlar man på medborgarskapstester så är invändningar från danska motståndare ett väldigt populärt val att citera för dem som inte vill se några tester här.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-08 07:43 #6 av: [Carpinus]1

#3 En färsk ledarplatsreaktion apropå de svenska "kraven":

"Vi ställer alldeles för låga krav på den som vill bli medborgare jämfört med våra grannländer. 

Det räcker att man kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd samt har bott ett antal år i Sverige och har levt ett skötsamt liv. Voilà, sen får man ett av världens mest attraktiva pass. "---

http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/det-ar-for-latt-att-bli-svensk-medborgare-/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-08 07:53 #7 av: kamera0710

Och då kanske vi alla borde testas med jämna mellanrum, för att se om vi lever upp till kraven? Eller bör det vara ett test en gång, om man klarar det första gången? Och endast för de som inte har medborgarskap i landet?

Anmäl
2017-09-08 07:59 #8 av: Hayabusa

Det går givetvis att diskutera nyttan med ett kunskapstest, men det handlar i slutänden om att integrera sig i ett samhället på bästa sätt. Den som anpassar sig bäst är också den som har bäst möjligheter att lyckas. Det gäller i de allra flesta sammanhang. Det är naturligtvis upp till individen, men det är enda vägen in i ett samhälle. Språket är A & O, det kan många invandrare vittna om. Den som väljer att inte lära sig språket begränsar sina egna möjligheter oerhört mycket. 

Om nu någon struntar i att lära sig språket, är det då ett problem för mig? Nej, det är det inte - men för person i fråga blir det sannerligen en begränsning. Du kan vara svensk medborgare på pappret men inte i det verkliga livet.

Vad det gäller ämnet i #0 så kan vi alla konstatera att dagens regering för en annan migrationspolitik idag än för två år sedan. Åt vilket håll den svängt, det kan vi nog alla se. Det är intressant.

Anmäl
2017-09-08 08:11 #9 av: [Carpinus]1

#7 Säg någon anledning? Det där är ju rena absurditeterna! Exakt vad är det som är så hemskt i om Sverige, i likhet med de flesta andra länder, ställer krav på att den som vill rota sig här i landet besitter så passgrundläggande samhällskunskaper att man kan ta del av sådan information som handlar om de lagar, rättigheter och skyldigheter som behövs för att kunna fungera i samhället?

Tycker du att det är tillfredsställande om man som svensk medborgare skall vara beroende av tolkhjälp och samhällslotsar hela livet för att få tillvaron att fungera? 

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-08 11:51 #10 av: kamera0710

#9 Funderar mest på var ribban ska ligga, om vi inför test för att erhålla medborgarskap. Och om alla i så fall bör göra ett test då och då, eller bara de som inte har svenska som modersmål. Med detta inte sagt att det behöver vara något dåligt

Enligt gårdagens Rapport har för övrigt allt fler unga svårt att förstå vissa ord, och det verkar även gälla dem som har svenska som modersmål. Detta kan, enligt inslaget, försvåra möjligheten att följa med i samhällsdebatten.

Sedan nämns ju även vikten av samhällskunskap i #0. Kunskaperna där kan ju brista för såväl invandrare som infödda, därav ovannämnda funderingar.

Anmäl
2017-09-08 11:57 #11 av: [Carpinus]1

Har du sett att någon har föreslagit den typen av tester - och varför skulle just Sverige, som inte ens har prov för nytt medborgarskap, plötsligt bli extremer åt andra hållet och göra prov på allt och alla?

Och hur har du tänkt dig att de skall utföras, skall det vara något liknande bilprovningen?

Edit.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-09-08 12:04 #12 av: kamera0710

#11 Det jag framfört här är egna funderingar kring var ribban ska läggas, inget annat. Sedan sticker jag inte under stol med att en del exempel på tester jag läser om verkar ganska avskräckande, men det finns säkert bättre exempel också.

Anmäl
2017-09-08 16:03 #13 av: [vandringen]

Håller fullständigt med SD i frågan det är för lätt att få medborgarskap och för att kunna interagera behövs det mer krav på så mycket så som språk och att kunna ta seden dit man kommer för hur ska man annars klara sig i ett nytt samhälle om man inte kan anpassa sig efter nya landets regler och seder.

Förhoppningsvis läggs ribban ganska högt så vi får medborgare som klarar av att leva i vårt samhälle och kan interagera på ett bra sätt.

Anmäl
2017-09-12 11:59 #14 av: gruvel

#7 Tanken framkastas i #7 att alla medborgare kan behöva testas avseende språk och samhällskunskaper. Vad skulle man göra med dem som har urgamla rötter i landet och fallerar i testen.  Förnyad skolgång. Eller stödja dem i att emigrera. Våra egna gamla medborgares fel och tillkortakommanden av alla möjliga slag får vi leva med, ingen annan vill nog dem.  - Tankegången känns som att om jag migrerar till annat land har jag typ "rätt" att fritt sälla mig till dem som är minst skickade vara dugliga/goda medborgare där.  Ex.vis bara kriminell om det verkar enklaste utväg.  

Anmäl
2017-12-15 18:21 #15 av: [Carpinus]1

Ulf Kristersson höll sitt första jultal som moderat partiledare idag. Han uppehöll sig huvudsakligen kring sexuella trakasserier samt integrationsfrågor. Om den senare delen rapporterar Expressen:

"– Det tar nio år innan ens hälften av de nyanlända får något slags jobb. I 130 bostadsområden går varannan vuxen inte upp och sen till jobbet på morgonen. Det finns grundskolor där de flesta inte kommer in på gymnasiet. Gängkriminaliteten sprider sig: 279 skjutningar hittills i år; 124 skadade och 38 döda, säger Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson la sedan fram tre punkter som ska "lösa Sveriges problem": "I Sverige arbetar man", "i Sverige talar man svenska", samt "i Sverige gäller svenska lagar".
– I Sverige talar man svenska. Perfekt svenska är snobbigt överskattat, men fullt begriplig svenska är djupt underskattat. Talar man inte svenska språket får man väldigt svårt att komma in i det svenska samhället.
Han poängterade också att man har en skyldighet att verkligen försöka komma in i samhället som ny i landet.
– Därför borde man inte kunna leva år efter år på bidrag, utan att göra sitt yttersta för att också lära sig svenska, så att man också kan få ett jobb. Den flathet som Sverige visar imponerar inte på någon, allra minst på de som är nya här, säger Ulf Kristersson."

https://www.expressen.se/nyheter/kristersson-i-sverige-talar-man-svenska/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-16 19:54 #16 av: [Carpinus]1

#0 Så har då även Expressens ledarsida till sist bestämt sig- man skulle kunna tro att det är valår...Skämtar

"Medborgarskapet ska vara ett kvitto på lyckad integration, inte blott ett kravlöst första steg."----

"Men trots högtidsorden behöver den som vill bli medborgare inte uppfylla många skyldigheter. Till skillnad från i våra nordiska grannländer finns inga språk- och kunskapskrav.
Med dagens regler går det alltså att få medborgarskap som vuxen utan att kunna ett enda ord svenska, utan att känna till ett skvatt om samhället och utan att kunna försörja sig själv. Det är knappast någon god grund för samhörighet.
Rent stötande för rättskänslan är det faktum att inte ens grov brottslighet begången i Sverige är ett absolut hinder mot medborgarskap. Kriminella behöver bara vänta några år extra efter avtjänat straff. Det har Migrationsöverdomstolen bekräftat i en dom rörande en man som fällts för bland annat rån, misshandel, övergrepp i rättssak, våld mot tjänsteman och grov mordbrand."---

"Sverige är numera ett invandringsland, andelen utrikesfödda i befolkningen är rentav högre än i USA. I klassiska invandringsländer som Kanada, Australien och just USA är det självklart att använda medborgarskapet som en sporre för integration med språktest och obligatoriska medborgarskapsceremonier.
Svenska politiker bör se och lära. Medborgarskapet ska vara ett kvitto på lyckad integration, inte blott ett kravlöst första steg."

https://www.expressen.se/ledare/skarp-kraven-for-att-fa-svenskt-medborgarskap/

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-16 21:13 #17 av: Hayabusa

#16 Se där, har vi funnit något som är "typiskt svenskt"?

Anmäl
2018-01-16 21:42 #18 av: landsbygdsbo

Medborgarskap efter 7 års uppehållstillstånd. Under förutsättning att man inte blivit kriminellt belastad och har eget boende och egen försörjning.

Uppehållstillstånden tidsbegränsade till 2 år.

Förnyas automatiskt om inte situationen i hemlandets inte ändrats och att man inte blivit kriminellt belastad.

Utvisning som ej kan genomföras, där placeras individen/individerna i billigast möjliga boende tills utvisning kan ske.

Endast akut sjukvård/tandvård.

Tufft?

Jovars, men det är väl dit vi kommer om vi inte lyckas få ordning på integrationen.

Anmäl
2018-01-17 08:15 #19 av: [Carpinus]1

#16 Expressens ledare traskar patrull med ett nytt utspel från Moderaterna:

"Moderaterna har tidigare kommit med en rad förslag för att höja kraven på invandrare att lära sig svenska, bland annat kunskaper i svenska för att få svenskt medborgarskap.
Nu föreslår partiet också skärpningar av SFI, svenska för invandrare. Alla som läser på SFI ska få en individuell plan för sina studier. Den som inte följer den kan riskera att bli av med etableringsersättningen.

– Det som händer nu är att det är väldigt många som inte lyckas med SFI. Då tycker jag att det är bättre att höja kraven och säga att vi förväntar oss att man inte bara är där utan att man lär sig svenska också och faktiskt koppla resultat till bidrag, säger Ulf Kristersson."---

"Moderaterna föreslår också att kunskaper i svenska ska vara ett krav för att få permanent uppehållstillstånd. Det ska krävas ett godkänt språktest, men med något lägre krav än det man vill se för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap.
– Om det finns ett tydligt skäl för människor att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd tror jag att man kommer att ta det här på allvar."---

SR

Blir det en valfråga av språkkunskaperna, eller kommer Socialdemokraterna att försöka neutralisera språkfrågan genom att föreslå en utredning?

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-01-17 14:47 #20 av: Carmarino

#16 Hade sällskap med en amerikansk kille för rätt länge sedan. På förmiddagen gick han på SFI och på eftermiddagen arbetade han på ett svenskt företag.

Han var otroligt förvånad över att vi inte hade några krav på att de som gick på SFI skulle lära sig något. Det var meningen att de skulle studera själv på eftermiddagarna, men övriga deltagare satt tydligen mest på café och pratade med varandra, på sitt eget språk.

Enligt vad han sa så fanns det deltagare som hade gått på SFI i flera år utan att ha lärt sig särskilt mycket. Han pratade bättre svenska än de, när han hade gått där några månader.

Förvisso är det inte alla som är duktiga på att lära sig främmande språk, men nog borde väl alla kunna lära sig åtminstone tillräckligt för att göra sig hyfsat förstådda?

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-03-24 12:13 #21 av: Göstage

Vellingemoderaterna är aktiva i många debatter. Här är ett färskt debattinlägg från dem:

"Våra moderata kollegors förslag om att utvisningspröva brott med sex månaders straffvärde är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte.

Vi vill att samtliga brott som begås med heders- och hatmotiv utvisningsprövas, skriver Louise Meijer och Carina Wutzler, moderater från Vellinge"---

 https://www.expressen.se/debatt/sverige-ska-kunna-utvisa-alla-hedersbrottslingar-/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-24 13:48 #22 av: Göstage

"Socialdemokraternas nya vallöfte innebär skärpta krav på nyanlända.

Partiet går nu till val på att införa en språkplikt – som innebär att de som inte deltar i svenskundervisning blir utan ersättning, skriver tidningen."---

https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-s-skarper-krav-pa-nyanlanda/

Hu så hemskt! 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-24 15:32 #23 av: Carmarino

#22 Ja, det är jobbigt när det ställs en massa krav för att man ska få pengarna. Pustar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-04-24 15:41 #24 av: Hayabusa

#23 Särskilt med tanke på att det kravet, faktiskt, är för de nyanländas eget bästa. 

Anmäl
2018-05-04 09:44 #25 av: Göstage

#22 SD-förslag i Socialdemokratisk förpackning:

"Socialdemokraterna presenterar den migrationspolitik som partiet går till val på vid en presskonferens på fredagsmorgonen.

– Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ligga fast. Vår lagstiftning kan inte väsentligt skilja sig från andra länder i EU, säger statsminister Stefan Löfven."---

 • "Partiet vill bland annat driva:
 • Ett centraliserat flyktingmottagande som ska förenkla för kommuner och förenkla för återresa för de sökande som får avslag.
 • EBO, lagen om fri bosättning för flyktingar, ska avskaffas.
 • Kommuner ska inte längre betala ut försörjningsstöd till asylsökande som fått avslag.
 • Möjligheten för den som fått avslag på sin asylansökan att få uppehållstillstånd för arbete ska tas bort eller kraftigt minskas.
 • Straffen för människosmuggling ska skärpas."---
"C-ledaren Annie Lööf sa under fredagsmorgonen:
– Det är inget överraskande utan det följer ett mönster som Socialdemokraterna har vandrat under ett antal år där man vill ha en migrationslagstiftning som är så hård att man inte läcker väljare till Sverigedemokraterna, säger Lööf."

https://www.expressen.se/nyheter/s-stramar-upp-flyktingpolitik/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-04 09:48 #26 av: Göstage

#25 Gissningsvis blir det fortsatt internt käbbel inom Socialdemokratin om migrationspolitiken (t.ex. om punkten "Kommuner ska inte längre betala ut försörjningsstöd till asylsökande som fått avslag"). 

Debatten är redan igång:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/ddBxyz/hard-intern-s-kritik-mot-lofven-djupt-beklagligt

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-04 11:00 #27 av: Göstage

"2017 tog Sverige emot cirka 27 000 personer. Det är för många i förhållande till Sveriges befolkning, enligt statsminister Stefan Löfven.

– Sverige ska inte behöva ta ett större ansvar än vad andra tar, säger Löfven. 

På frågan om hur mycket omläggningen i flyktingpolitiken har med trycket ifrån Sverigedemokraterna att göra svarar statsministern undvikande.

– Den största flyktingkrisen i Sveriges historia har vi bakom oss och vi har hanterat den. Nu måste vi svara väljarna hur vi tänker långsiktigt och då är svaret att vi ska ta ett gemensamt ansvar i EU. De som kommer hit och får ja ska snabbt in i samhället och de som får avslag måste lämna, säger Löfven till SVT. "---

TT

"Den största flyktingkrisen i Sveriges historia" - och vilka orsakade att det blev så? Andra länder insåg faran, och många varnade Sverige. Men vårt Sverige kände ju inga gränser...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-04 11:25 #28 av: Göstage

"Maria Ferm, gruppledare i riksdagen för MP och migrationspolitisk talesperson, är mycket tydlig med att MP inte står bakom de hårdare asylkraven.

"Den migrationspolitik som Socialdemokraterna presenterade idag är föga förvånande. Vi är två partier med olika syn på migrationspolitikens väg framåt och vi har de senaste fyra åren stött och blött dessa frågor och det är ingen hemlighet att det är vi som stått för humanism vid förhandlingsbordet." skriver hon i ett sms."---

https://www.expressen.se/nyheter/s-stramar-upp-flyktingpolitik/

 Miljöpartiets pösiga syn på sig själva som "humanisterna" känns verkligen övermaga! De har uppträtt som barn i trotsåldern hela mandatperioden, men backat upp regeringen för att vara så nära de kokande grytorna som möjligt. Åsa Romsons brasklappshulkande blir den bestående bilden av Miljöpartiets tid i maktens centrum. Måtte de aldrig få chansen igen!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-04 11:29 #29 av: eskils

#25 Inte en dag för tidigt att S skärper migrationspolitiken. (Bra om man äntligen slutar kalla alla som kommer för "flyktingar", för många är ju helt enkelt lycksökare och en del är efterlysta kriminella.)

SvD har en längre lista på S-förslagen:

 • "Partiet vill stänga möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd till personer som fått avslag.
 • Asylsökande som riskerar att avvika ska dessutom i större utsträckning kunna tas i förvar.
 • Sverige ska verka för att de inre gränskontrollerna ska vara kvar efter november 2018, som är den tidsgräns EU godkänt.
 • Mottagningen av asylsökande ska ske i mer ordnade former. De asylsökande ska tas emot på centrala ankomstboenden.
 • Stödet till asylsökande ska bli bättre om mottagandet sker mer centralt och samordnat.
 • Lagen om eget boende (EBO) ska avvecklas och möjligheten till eget boende kraftigt begränsas.
 • De som fått ett nej ska lämna landet och myndigheter får ökat stöd för att efterforska och kontrollera den asylsökandes uppgifter.
 • Fler ska kunna tas i förvar. Tiden för att lämna in en förnyad ansökan ska fördubblas.
 • Personer som fått avslag ska inte kunna få försörjningsstöd som i dag.
 • S vill också begränsa möjligheten till så kallat spårbyte, det vill säga att asylsökande som fått avslag söker arbete i stället."


Anmäl
2018-05-04 16:37 #30 av: Göstage

#26 Riksdagsledamoten Sara Karlsson meddelar att hon hoppar av riksdagen för Socialdemokraterna på grund av deras flyktingpolitik. Redan i oktober meddelade hon att hon inte kandiderade för omval, då var det privata skäl plus flyktingpolitiken, så hon har verkligen fått dubbel uppmärksamhet för sitt avhopp. Grattis! 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/ddBg0z/s-riksdagsledamot-hoppar-av-efter-lofvens-flyktingutspel

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-04 19:57 #31 av: Göstage

#29 Punkten "tiden för att lämna in en förnyad ansökan ska fördubblas" är välkommen. Det innebär att man får vänta åtta istället för fyra år vilket är en anpassning till andra länder, och bör göra det svårare att chansa och hålla sig dold i skuggsamhället i väntan på nästa försök.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/det-har-vill-socialdemokraterna

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-04 20:36 #32 av: eskils

#31 Där kom ännu fler förslag i listan! Rena Aladdin-asken med godsaker...

Gillar speciellt de här två förslagen:

 • Kraven på att asylsökandes identitet ska vara fastställd skärps.
 • Biståndet ska användas för att förebygga och förhindra migration. Ett villkor ska kunna vara att biståndet påverkas om ett land inte tar tillbaka egna medborgare som inte får stanna i Sverige.

Sluta alltså äntligen att dalta med manipulativa personer som ljuger om både namn och ålder, och säkert andra saker med! Självklart vet de vad de heter och när de är födda, även om de påstår sig ha tappat sina papper.

De avvisades och de utvisade kriminellas hemländer måste absolut ta tillbaka sina medborgare. Dra genast in biståndet till de länderna, borde ha gjorts för åratal sedan! Om inte det hjälper får man hitta på något annat som fungerar.

Blir spännande att se vad som kommer ur detta. Läste att M vill ha en uppgörelse redan nu, före valet. Låter som en bra idé. Tummen upp


Anmäl
2018-05-05 10:43 #33 av: Göstage

Jimmie Åkesson ser efterföljarna som hycklare och kappvändare, som kopierar politiken men förnekar varifrån man tagit den.

"Nu hävdar de andra partierna att de ändrat sig. Tuffare tag signaleras och alla steg som tas mot en mer Sverigevänlig politik är av godo. Problemet är trovärdigheten. I stället för att samtala med oss om lösningar har de konsekvent sagt nej till alla former av förhandlingar. Faktum är att kopplingen mellan invandring och brottslighet har varit så känslig att den har varit föremål för ett rent tankeförbud. Man hemlighåller och mörkar statistik. Tonar ned, med syfte att dölja det uppenbara. Men nu låter det plötsligt annorlunda.
Så agerar inte partier som tar ansvar. Så agerar inte den som på allvar vill se ett tryggare Sverige. Så agerar inte vuxna människor.

Vi Sverigedemokrater har under årens lopp tvingats löpa gatlopp då vi envist framfört det alla vet, men inte vågat tala om. Det har gett resultat. Genom att aktivt argumentera har vi lyckats få de andra partierna att – om inte helt – så i varje fall delvis, flytta sina positioner i en mer realistisk riktning. Vi tänker fortsätta detta arbete. Markera för lösningar i frågor som etablissemanget inte vågar tala om.
Vi gör detta med insikten om att tystnadsklimatet monteras ned, bit för bit, varje gång någon vågar gå före."---

https://www.expressen.se/debatt/tiden-nar-sverige-sag-mellan-fingrarna-ar-over/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-06 05:10 #34 av: Göstage

Jimmie Åkesson höll igår sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm, och han gjorde det efter uppmärksamhet på partiets politik och positiva opinionssiffror*. Han påminde förstås om den förändrade Socialdemokratiska asylpolitiken:

"– Smaka på den – skärpt asylpolitik. Det är ganska långt från Stefan Löfvens ”mitt Europa bygger inga murar” – ni minns hur han lät för bara ett par år sedan, säger Åkesson.
Efteråt utvecklade han resonemanget i en intervju med Aftonbladet.

– Det känns desperat. Många av socialdemokraternas förslag är som hämtade ur våra olika dokument."---

 "– Ju mer S och M pratar om migrationen desto mer gynnar det oss på sikt. Och även om vi skulle förlora väljare spelar det ingen roll. Vi har tvingat fram den positionsförflyttningen, säger Åkesson."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/21knbl/jimmie-akessons-kanga-till-s-ni-ar-desperata

* https://www.expressen.se/nyheter/trenden-ar-tydlig-sd-gar-framat-/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-06 16:54 #35 av: Göstage

Det i mångas ögon välmotiverade förslaget från Socialdemokraternas ledning att enbart länder som går med på återtagande av flyktingar ska få svenskt bistånd har, inte oväntat, väckt intern kritik. 

Främst är det Olof Palmes Internationella Center som tycker att det är ett olyckligt beslut. Uppenbarligen anser de att det är helt i sin ordning att länder som vägrar  ta emot sina egna medborgare ändå skall få svenskt understöd. Märkligt...

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-10 14:59 #36 av: Göstage

#34  Mustafa Panshiri, författare, integrationsföreläsare och  f.d.  polis och Jens Ganman, frilansjournalist och författare ser sig vantroget om i det nya politiska landskapet.

"Att påstå att regeringen och socialdemokratin gjort en 180-graders omsvängning när det gäller asylpolitiken är ingen överdrift och givetvis finns det valtaktiska skäl till detta. Man är piskade att locka tillbaka väljare från SD. Polletten har trillat ner till slut. SD:s 20 procent har inte vuxit upp ur jorden på nåt magiskt vis – det är till största del före detta socialdemokrater (och moderater) och nu måste blödningen stoppas."---

"Och hur reagerar ett folk, kollektivt, om det på så kort tid tvingas processa sådana moraliska och intellektuella lappkast?

Hur utvecklas debatten på sikt om en uppfattning ena dagen gränsar till "nazism" och den andra är fullt godtagbar? Risken finns att förtroendet för våra folkvalda devalveras avsevärt när debatten kring den misslyckade integrationen tillåts skifta färg lika snabbt som en kameleont.
 Än värre blir det när det politiska etablissemanget förväntar sig att medborgarna ska svälja omsvängningarna snabbt och utan att trilskas. Då kommer vi att få en backlash där verklig extremism frodas och riskerar att få en djup, folklig förankring.

Både högern och vänstern varnar i dessa dagar för populism, men de förefaller inte märka att de själva numera verkar i just den fåran."

https://www.expressen.se/debatt/var-gar-gransen-for-flyktingpopulismen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-17 16:07 #37 av: Göstage

Har Moderaterna och Socialdemokraterna huggit i sten när de försökt plocka väljare från SD genom att anpassa sin politik till deras ? En dagsfärsk opinionsundersökning pekar i den riktningen.

"Det är fyra månader kvar till valet och partiernas kampanjer har dragit igång ordentligt. Socialdemokraterna har exempelvis nyligen lagt fram en ny och tuffare migrationspolitik, delvis för att försöka plocka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna, enligt Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

I stället har fler väljare sökt sig till SD och partiet ligger nu jämsides med Socialdemokraterna på 23 procent i opinionen, enligt den senaste opinionsmätningen från Yougov som görs på uppdrag av Metro. Även Moderaterna, som hamnar på 18 procent i mätningen, kan ha tappat väljare till SD, enligt Sören Holmberg.
– De två partier som tydligt har profilerat sig som mer flyktingkritiska har tappat medan SD som äger frågan i stället gått fram en aning. Den här strategin från Socialdemokraterna och Moderaterna med att lägga sig nära SD för att vinna väljare har hittills misslyckats, säger han."---

https://www.metro.se/artikel/yougov-inget-lyft-för-s-eller-m-efter-tuffare-migrationspolitik

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-17 19:26 #38 av: Hayabusa

#37 Ja, hur ska det gå i september?

Anmäl
2018-06-27 08:28 #39 av: Göstage

Moderaterna och Socialdemokraterna om migrationen: "än slank de hit, och än slank de dit, och än slank de ner i diket"...

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-har-den-politiska-retoriken-svangt

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-06-27 08:47 #40 av: Hayabusa

#39 Svenska värderingar???? De finns väl för sjutton gubbar & gummor inte!

Anmäl
2018-08-04 05:19 #41 av: Göstage

#0 Alice Teodorescu hyllar idag på ledarplats i GP Moderaternas förslag från förra året om en uppvärdering av medborgarskapet, men äras den som äras bör - nog var andra först på den bollen?

http://www.gp.se/ledare/teodorescu-uppvärdera-svenska-medborgarskapet-1.7482524

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-08-04 07:24 #42 av: VSK

#27

Finns det nånting i den mannens mun som är sanning eller är allt lögner. 

Karln har inte en siffra rätt, men det vet vi ju sen 40-27-30.

År 2017 tog Sverige emot 135 529 människor och räknar man enbart asyl och anknytning så är det 84 577 personer.

https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc6146d5/1515053488342/Beviljade%20uppehållstillstånd%202017.pdf

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-07-01 22:30 #43 av: Göstage

Moderaterna uppfinner återigen hjulet, som man själva tidigare släppt ur luften på:

https://www.expressen.se/debatt/kravet-for-bidrag-ga-kurs-i-svenska-varderingar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-23 11:11 #44 av: Göstage

190808: "SD kräver slöjförbud i skolan: ”Nödvändig åtgärd”

190823 "M vill se utredning om slöjförbud i skolan."

Avd. "nej, det har vi kommit fram till själva".

(Och javisst, slöjförbud i skolan har varit på tapeten förr.)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-23 11:17 #45 av: Hayabusa

#44 "Följa John" blir "Följa Jimmie" :)

Snart är alla andra på samma spår. 

Anmäl
2019-08-23 13:24 #46 av: LBB

De flesta politiska förslag som lyfts fram har luftats tidigare i en eller annan form.

Att politiken vrids åt det mer nationalistiska hållet, ja det sker väl i de flesta länder just nu. Så varför skulle Sverige utgöra ett undantag. Man kan ju bara hoppas att vi slipper samma Polska riksdag som råder i de länder där protektionismen vunnit för mycket terräng..Storbritannien exempelvis...

Anmäl
2019-10-11 10:40 #47 av: Göstage

"KD skall förnya sin integrationspolitik", uppger TT. Blir väl även från det hållet en del gamla SD-förslag skall dammas av och bli som nya igen då...


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.