Etikettövrigt
Läst 2049 ggr
Huygens
2016-02-10, 16:16

Konspirationsteorier

För en fördjupad historisk analys av ursprunget till det engelska uttrycket "conspiracy theories", se CIAs Dispatch 1035-960.

.

Fram till år 1967 var uttrycket "konspirationsteorier" (eng. "conspiracy theories"), ovanligt i engelskan och saknades i stort sett i svenskan.

Efter att direktiven i CIAs Dispatch 1035 börjat tillämpas på allvar av CIA-agenter och marionetter, blev förekomsten av uttrycket "conspiracy theories" allt vanligare i engelskspråkig media.

Idag tillämpar nästan all gammelmedia någon variant av Dispatch 1035. Journalister och nyhetsredaktioner fungerar som sina egna tankepoliser i god 1984-anda.

.

Vi bör skilja på konspiration och konspirationsteori.

.

En konspiration är en sammanslutning av två eller flera personer som gemensamt företar sej en aktivitet mot (och ibland inom) en grupp eller mot en person. Aktiviteten kan vara olaglig eller av militär natur.

Någon gång under första hälften av 1900-talet blev det allt vanligare i USA att polis, åklagare och domstolsväsen via juridiska direktiv var tvungna att ta hänsyn till möjligheten att en konspiration förelåg då ett brott hade upptäckts. 

Organiserad brottslighet i USA hade med tiden blivit skicklig på att ge en extern part skulden i allt från bankrån till bokföringsbrott. Idag är det regel i USA att polis/åklagare/domstol måste se till möjligheten av en konspiration vid upptäckt av ett begånget brott, då brottslingar gärna skyller ifrån sej på andra (brottslingar?).

Dessutom finns det lagar i USA där man kan bli dömd för konspiration på alla möjliga sätt. Ett exempel är konspirationen Bridegate där åtalen bl a var "conspiracy against civil rights".

Så konspirationer betraktas i USA som realiteter.

.

En "konspirationsteori" däremot är i allmänhet en misstänkt myndighetssammansvärjning där myndigheternas officiella fasad är att det inte existerar någon konspiration. Se även Wikipedias variant på conspiracy theory.

Ibland återfinns multinationella företag och banker bakom myndigheters "konspirationsteorier".

Att alls ställa frågan, ifall Monsanto har ondskefulla planer bakom sin genmodifierade dödssäd, kan beskyllas för att vara en "konspirationsteori".

.

Uttrycket "konspirationsteori" används ibland även som försvar från engelskspråkiga politiker: "Det är en konspirationsteori!"

Ett utmärkt exempel på den typen av försvar, är ovan nämnda Bridgegate, där (vissa?) inblandade politiker använde uttrycket "konspirationsteori", för att neka till förekomsten av en konspiration.

Ett annat exempel är Storbritanniens roll i CIA-tortyren på Guantanamobasen på Kuba. När dom första tortyrfrågorna på allvar restes 2005 i Storbritannien, sa Storbritanniens utrikesminister Jack Straw att tortyranklagelserna var "konspirationsteorier" - "conspiracy theories".

Utrikesminister Straw kunde på så sätt undvika fler frågor från journalisterna, för vem vill ställa frågor om "konspirationsteorier" och riskera att räknas som en journalistisk Konspirationsteoretiker? FASA… Faktum var att Jack Straw hade inte ens ljugit, han hade bara mörkat sanningen och sagt att påståendena om tortyr var konspirationsteorier. Det gick bra ett tag ända tills fler uppgifter framkom, men då hade Jack Straw hunnit avgå.

Efterträdaren Ed Miliband tvingades erkänna att tortyren inte alls var en "konspirationsteori", utan en faktiskt konspiration. Brittiska soldater hade faktiskt utfört tortyr på oskyldiga muslimer på Guantanamo och brittiska politiker hade sedan mörkat förekomsten av tortyr (se länken ovan).

.

"Konspirationsteorier" som rör icke-västerländska länder har lättare att inte betraktas som "konspirationsteorier" (i Väst), och betraktas istället som faktiska konspirationer.

T ex påståendet att Ryssland är skyldig till nedskjutningen av flygplanet MH17 räknas inte riktigt som en "konspirationsteori" i Västeuropa, utan ses snarast som en legitim anklagelse.

.

Den negativa klang som gammelmedia dirigerats till att förmedla inför uttrycket "konspirationsteorier", indikerar att CIAs tillämpning av Dispatch 1035 varit oerhört framgångsrik.

Den negativa klangen kan också ses som en indikation på att media är kontrollerat och styrt av krafter som vill oss ont, en ståndpunkt som i sej självt kan betraktas som en konspiration eller som en "konspirationsteori", beroende på världsbild.

Den negativa klangen som Dispatch 1035 via media valt att ge uttrycket "konspirationsteorier", gör dessutom att personer som är kritiska mot myndigheters påståenden, ibland väljer att tala om "conspiracy facts", Konspirationsfakta, istället för "konspirationsteori".

.

En konspirationsteori som USAs myndigheter själva låtit vädra till allmän beskådan, för att tysta kraven på en mer grundlig tredje Kennedymordutredning, är Operation Northwoods.

.

Metoden i Dispatch 1035 bygger på att media relaterar nedsättande till kritiska personer som pekar på inkonsistenser i myndigheters påståenden. Målet är att folk ska sluta ifrågasätta myndigheter.

Användandet av uttrycket "konspirationsteori" i Dispatch 1035 har som syfte att få normalbefolkningen att sluta tänka själva, sitta stilla och vänta på vad myndigheterna härnäst kommer att säga åt befolkningen att dom ska tro på.

Ett slags variant av MKULTRA (tankekontroll).

T ex alla funderingar på att (vissa) myndigheter är inblandade i försvinnandet av det malaysiska planet MH370, stämplas i lydmedia automatiskt som "konspirationsteorier" om åsikterna inte följer myndigheternas påståenden. Och ifrågasättande röster behandlas dessutom ganska omilt i media.

.

Företrädare för olika forskningsinstitut och säkerhetsorganisationer säger ibland att det är svårt att bemöta vissa äldre "konspirationsteorier", då mängden argument för en konspiration är överväldigande. Se t ex Klas Borell, professor i sociologi, åsikter om konspirationsteorier.

Myndigheternas ståndpunkt är därför att det lättaste sättet att relatera till "konspirationsteorier" är att inte tro på dom.

.

Det gör att myndigheter och lydmedia vanligen väljer att tiga ihjäl "konspirationsteorier".

Men det finns undantag, som när brittiska BBC skulle motbevisa "konspirationsteorin" om falskflagg 77 (Londonbombningarna 2005). BBC är ofta oerhört skickliga på att göra dokumentärer och det borde varit en smal sak för BBC att visa att brittisk säkerhetstjänst inte ljög och låg bakom falskflagg 77.

BBCs dokumentär (1 tim).

Efter att den officella BBC-dokumentären visats på brittisk TV och försökt motbevisa "konspirationsteorin", skrev britter på nätet kommentarer i stil med:

"Now I have even more questions than before…"

.

(Konspirationsteori från annat iFokus-forum.)

[Hayabusa]
2016-02-10, 16:21
#1

Personligen är jag övertygad om att hela livet är en konspiration. Man föds, man lever en kort stund, man dör. Däremellan är det mest bedrövligt & trist. Nog f-n måste det vara en konspiration?

Huygens
2016-08-18, 20:04
#2

I en annan tråd dök frågan upp:

.

Kan det vara så att du har fel?

Jag gav ett svar i den nämnda tråden. Och nu har det gått ett tag. Jag inser att det kan vara av värde att ge ett mer användbart svar, som bättre hjälper frågeställaren. Jag delar upp svaret i tre delar:

Del 1. Det enkla men inte riktigt användbara ursprungssvaret.
Del 2. En symbolisk beskrivning av problemet.
Del 3. [Viktigt] En mer användbar fråga och ett bättre svar.

.

Del 1

Vi kan se frågan ovan (i fetstil), den är snarast riktad mot person än kring en sakfråga. Frågan är kanske inte formulerad som en fullt utvecklad tillämpning av Dispatch 1035, men tendensen finns där.

Det kan även hävdas att frågan är retorisk, men då blir frågan desto mer ett slag mot person, än en vilja att diskutera ett ämne.

Frågan kan också vändas mot frågeställaren själv, kan det vara så att du har fel?

Hur vi än försöker besvara frågan, blir ett eventuellt svar inte riktigt hjälpsamt för frågeställaren. Personfrågan skulle kunna förbättras lite, till en tydlig sakfråga, men det kommer fortfarande finnas svårighet att ge ett bra svar.

Frågan är ledande.

.

Del 2

Vi är nu på Del 2. Låt oss se vad vi har för bakgrund till frågan ovan (i fetstil). I praktiken skulle jag kunna hoppa direkt till Del 3, men om frågeställaren är obekant med problemställningen, blir den viktiga Del 3 obegriplig.

Vi kan närma oss saken i symbolform.

.

Låt all din kunskap, som du erhållit från auktoriteter, allt som du känner till genom andra, symboliseras av en gigantisk vit mur som du betraktar på stort avstånd.

En underbart skinande vit mur. Det är en så stor mur som du bara kan tänka dej och murens yta verkar helt slät och blank. Den perfekta vita muren.

Mellan dej och muren står dom många auktoriteterna som byggt upp muren. Föräldrar, kanske morfar eller farmor, lärare, skolböcker, kamrater, vuxna förebilder, nyhetsprogram, dagstidningar, facklitteratur, vetenskapspersoner, TV-dokumentärer. radioprogram. Alla är dom auktoriteter på något sätt och dom har byggt en mur av kunskap, av vetskap skulle du kunna säga.

Du vet, eller anser åtminstone, att det du tror på, som auktoriteter är överens om, det kan för det mesta inte vara lögn.

Du kanske har något eget exempel.

Kanske tror du att pyramiderna i Egypten är ca 5000 år gamla och att pyramiderna har fungerat som gravkammare åt faraoner?

Du kan ju inte ha fel?

Eller kan alla dessa auktoriteter ha ljugit för dej?

Ljuger dom?

.

Del 3

Nu är det dags att formulera en mer användbar fråga. Och vi ska också besvara denna frågan. En fråga som du kan ha nytta av.

Hur ser en sådan fråga ut?

Det var ju inte speciellt hjälpsamt eller användbart att försöka besvara ursprungsfrågan: "Kan det vara så att du har fel?"

.

Ursprungsfrågan var snarast lite pennalistisk och ledande. Men om du vill behålla personfokuset i frågan och ändå få en mer användbar fråga, kan frågan ställas så här:

Hur vet du om du har fel? [detta är viktigt]

Eller om du vill ha en mer sakinriktad fråga, hur är det möjligt att få reda på om påståenden från auktoriteter är felaktiga?

.

Ja, vi ska besvara denna nya fråga.

Du har din vita mur.

Muren verkar oklanderligt uppbyggd. Slät, blank, fin och utan defekter. Men melllan dej och muren av "kunskap" står alla auktoriteter. Du har tillbringat en hel levnad med att betrakta muren på avstånd, genom ombud, via auktoriteter eller via etablerad media. Och du blir dagligen matad med påståenden från dessa auktoriteter via media och kanske från bekanskapskrets som tror på samma media och på samma auktoriteter.

Om du vill få reda på svaret till den nya frågan, hur vet du om du har fel, måste du gå förbi alla etablerade auktoriteter och själv ta dej en närmare titt på muren.

Granska den vita muren på nära håll.

Du måste själv titta på muren.

Då kommer något att hända. Du kommer kanske att se sprickor i muren. Ju mer du tittar desto större verkar sprickorna vara. En del sprickor blir till ordentliga revor. Kanske tar det dej 2-3 veckor av faktaletande via alternativmedia för att inse att den fd "oklanderliga" muren har gap, stora nog att låta bilar köra igenom.

.

Och när du väl har tagit första steget och upptäckt att alla dessa auktoriteter som varit rörande överens i en fråga, har fel och har ljugit för dej, då kommer nästa fråga:

Vad mer har dom ljugit för dej om?

Vilka fler lögner finns gömda i den vita muren av etablerad "kunskap"?

Och det är så här folk vaknar upp. Börja med ett område som du funderat över. Du kanske går ett tag och du hyser tvivel. Så en dag börjar du titta på detaljerna noggrannare.

Och korthuset ramlar ihop. Den vita muren krackelerar och rämnar.

.

Den här texten tror jag är ett mer användbart svar än den enklare varianten jag gav på annat ställe.

Hoppas du får ett mervärde ur mitt svar.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen