Annons:
Etikettideologi
Läst 1259 ggr
Tottenypan
2020-03-12, 18:55

Var står de svenska liberalerna?

Demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet, men även frihet och individualism i samklang med ett  socialt ansvarstagande för de som har det allra sämst ställt. Självklara ingredienser i den liberala ideologin, men hur är det egentligen med de svenska liberalerna? Idag känns de svenska liberalerna lite "luddiga" i ideologiska  kärnfrågor som individualism kontra kollektivism, Jämlikhet kontra jämställdhet mm. Kollektivism, jämställdhet, kvotering, positiv särbehandling och annan "social ingenjörskonst" hör hemma inom socialismen, inte inom liberalismen. Tydlighet, klarhet och skarpa gränser i ideologiska kärnfrågor, skulle gynna de svenska liberalerna som ett "tydligt alternativ", i ett alltmer likriktat politiskt klimat.

Thomas Nygren

Fårösund

Annons:
Pyttelite
2020-03-12, 19:48
#1

Du kanske har observerat att Liberalism inte är ett entydigt begrepp utan att det finns olika inriktningar inom både liberalism och socialism.

Gillar du inte Liberalerna som parti får du väl välja ett annat?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalism


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-03-12, 22:25
#2

Att vara socialliberal och socialist är två helt skilda saker.  Även ett socialliberalt parti måste omfatta klassiska liberala ideologiska värderingar och därför kanske måste  vara ännu tydligare än ett klassiskt liberalt parti  i sin gränsdragning mot socialismen.

Jag själv är ideologiskt sett socialliberal och önskar därför att "Liberalerna", kunde vara tydligare än vad dom är idag, i sin gränsdragning mot socialismen. Jag tror även på att dom själva, skulle vinna på att "sticka ut", som ett tydligt alternativ till både socialister och konservativa. Det råder väl fortfarande yttrandefrihet även inom "Liberalerna"?

Pyttelite
2020-03-12, 22:28
#3

Du får väl bli partimedlem och ändra själv!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


kamera0710
2020-03-13, 06:50
#4

Partiet liberalerna är i mina ögon inte särskilt liberala. Har nämnt som exempel att de i min hemkommun Södertälje tog initiativ till att med skattemedel ställa ut pianon här och var. Det kan väl vara trevligt, men jag kan inte se det som liberal politik.

Sedan undrar jag om inte partiets låga opinionssiffror också kan bero på att folk har genomskådat den självutnämnde skol- och utbildningsexperten Jan Björklund. Och det kanske inte blir bättre av en efterträdare som sturskt förklarar att hon siktar på statsministerposten när opinionsmätningar visar att de kanske åker ur riksdagen…

LBB
2020-03-13, 09:07
#5

Liberal och konservativ är väl begrepp som måste vägas mot  eller med något för att få ett egenvärde.  Liberala idéer mixas med socialistiska och kapitalistiska. Därför så är M, L och S att ses som liberala partier…från en internationell ståndpunkt sett. De gamla folkpartierna har tagit rejält stryk under den polarisering som skett sedan sextiotalet. I flera länder har de närmast försvunnit. Valmanskåren söker snabba fix och starka män/kvinnor istället. Först förleddes den av de röda, stora gruppen såg i deras lösningar en frälsning för världen.  Sedan nyktrade man till och pendeln svängde över till höger. Nu har ytterligare en variant vunnit mark i svensk politik. Ett konservativt parti med folkhemstankar. Som vunnit den lättledda massans sympatier.   Spelet går vidare…ska bli intressant att se vad nästa variant ska bli.

kamera0710
2020-03-13, 12:05
#6

#5 Jag anser fortfarande att det mest liberala partiet är centern.

Annons:
LBB
2020-03-13, 12:11
#7

#6 Problemet med centern är ju deras ngt obestämbara politik vad det gäller äganderätt, miljö och kärnkraft.  Man tycks ha världens största fuktiga pekfinger, för att hela tiden kolla åt vilket håll vinden viner. + att man har maktkåtheten gemensamt med MP 😉

kamera0710
2020-03-13, 12:17
#8

#7 Centern (som jag inte röstar på) anser väl att om kärnkraften ska drivas vidare ska det vara enligt marknadsliberala principer. Medan partiet liberalerna (och även moderaterna) gladeligen vill fortsätta att hålla igång kärnkraften med hjälp av statligt stöd. (Försäkringsbolag vägrar som bekant att försäkra kärnkraftverk.)

Minns för övrigt också Anders Borg, när han pläderade för mer kärnkraft, med hänvisning till en överenskommelse fick frågan om kärnkraftverk byggts någonstans i världen utan statligt stöd. Jag blev inte klokare på svaret.

LBB
2020-03-13, 13:00
#9

Vad det gäller centern så kunde jag inte låta bli att skratta, när man internt förvånades över att så många bönder lämnade partiet..fler än som slutade i näringen.  Förklaringen var enkel. man hade vurmat så för arrendatorerna på ägarnas bekostnad, bla inför pris och köpkontroll av fastigheter tillsammans med S.

När sedan de tidigare arrendatorerna fick köpa till underpris, upptäckte ju dessa vad Centern stod för och som nyblivna fastighetsägare lämnade man partiet för ett annat som bättre arbetade för äganderätten

Tottenypan
2020-04-02, 11:41
#10

Jag hävdar fortfarande att "Liberalerna" har övergivit klassiska ideologiska paradbegrepp som exempelvis individualism och frihet, och ersatt dessa med inslag av socialistisk kollektivism och detaljregleringar av människors liv. Begreppet "fri företagsamhet", blir ju exempelvis ganska tomt och meningslöst, om man i andra änden, omfördelar individers och företags inkomster/vinster genom skatter och subventioner, för att uppnå någon form av socialistisk  "jämställdhet" mellan medborgarna. Här tar man ju bort de grundläggande drivkrafterna för just "fri företagsamhet". Att själv kunna kämpa för att själv få det bättre. 

"Jämställdhet" som är ett nyckelbegrepp i den socialistiska liturgin, står dessutom i skarp konflikt med det liberala grundbegreppet "jämlikhet", då jämställdhet i sig själv, förutsätter att man just särbehandlar människor.

Att man sedan som socialliberal. vill skydda dom allra svagaste och mest utsatta i samhället, innebär ju inte i sig att man måste bygga upp en stor "offentlig sektor" av socialdemokratiska mått. Är vi individualister, så behöver vi väl inte som "vuxna och myndiga människor", administreras och handläggas i varje liten detalj av just staten och regionerna. En stor administrativ kontrollapparat, tär dessutom  kraftigt på skattebasen och minskar därigenom incitamenten för övriga samhälls-medborgare att bedriva företagsamhet och att arbeta, genom att den i sig själv bidrar till ett ökat skattetryck. 

Om man ger människor incitament att vara företagsamma och att arbeta, så kommer samhället, även med ett mer proportionellt och därmed ett mer incitamentsskapande skattesystem,  att få en tillräckligt stor skattebas för at kunna upprätthålla sådana för socialliberaler nödvändiga samhällsfunktioner, som exempelvis skola, vård och omsorg, utöver den rena nattväktarstaten.

Att sedan alla dessa samhällsfunktioner i sig, inte behöver drivas av staten och regionerna, utan till del kan läggas ut på privata aktörer, ligger väl helt i linje med liberal ideologi. Det viktiga är väl att samhället, genom sin roll som beställare, kan se till att även de svagaste och mest utsatta, inte hamnar utanför dessa samhällsfunktioner.

Thomas Nygren

Fårösund

kamera0710
2020-04-02, 12:03
#11

#10 För att då ta ett konkret exempel: Tycker du vi har ett bra skolsystem i dag, där skolor i praktiken många gånger konkurrerar med glädjebetyg, samtidigt som kunskaperna går ner? Och att vi är ensamma i världen om att tillåta privata men offentligt finansierade skolor att ta ut vinst?

Tottenypan
2020-04-02, 12:50
#12

Vi har under en längre tid matats med larmrapporter om att den svenska skolan, mer eller mindre befinner sig i, vad som närmast kan betecknas som fritt fall. Stämmer detta och vilka är i så fall de grundläggande problemen? OECD har under 2000 talet, genomfört ett antal undersökningar om hur 15-åringar i 79 olika länder presterar ifråga om läsförståelse, matematik samt naturvetenskap. Dessa s.k. PISA-undersökningar, “Programme  for International student assesment”, som genomförs var tredje år, visar mycket riktigt en fallande trend för svenska 15-åringar, från 2006 fram till 2012.                                                                                                                                                                                                                                         

Från en bottennotering 2012, så verkar dock trenden åter ha vänt uppåt och visade vid 2018 års undersökning, att svenska 15-åringar åter presterar över snittet i OECD. Tilläggas bör här, att vid 2018 års PISA-undersökning, så exkluderades 11,1% av eleverna pga. att de gick i grundsärskola, specialskola eller ännu ej lärt sig läsa och skriva svenska. Ökningen i exkluderingsgrad, jämfört med tidigare undersökningar, beror här på en ökad andel nyanlända i  Sverige, under samma period.                                                                                                                                                                                     

Vilka slutsatser kan man då dra av detta? En slutsats måste här bli att den svenska skolan idag lyckas förhållandevis bra med sitt uppdrag att utbilda/bilda barn och ungdomar. I varje fall dom som har växt upp i Sverige och som har lärt sig läsa och skriva det svenska språket. Hur det går för det ökande antalet nyanlända barn och ungdomar, som idag inte omfattas av statistiken, är det svårare att sia om. Denna grupp ställer också speciella krav på skolan, exempelvis vad gäller hemspråkslärare och specialmat mm.                                                                                                                                                                                                                                                     

Vad gäller avregleringar, så är det väl få avregleringar som initialt har gått bra i det här landet? Detta kanske inte har berott på att man avreglerat, utan snarare på hur man avreglerat. Minns fortfarande avregleringen av taximarknaden och det efterföljande kaoset.                                                                                                                                                                                                                                                  #11. ".Och att vi är ensamma i världen om att tillåta privata men offentligt finansierade skolor att ta ut vinst?".                                                                                                                                                                                             

Jag tror att det blir svårt att få privata aktörer att bedriva verksamheter utan någon som helst vinst (möjligen med undantag av religiösa friskolor). Jag tror att problemen vi ser idag med friskolor och vinster, i hög grad bottnar i att vi inte har kompetenta beställare. Sitter man på pengarna och vet vad man vill, så kan man också ställa krav. Detta verkar ha fallerat rätt så ordentligt, om det nu stämmer att mc gäng  och extrema religiösa samfund opererar i branschen.

Thomas Nygren

Fårösund

kamera0710
2020-04-02, 15:00
#13

#12 De som i praktiken sitter på pengarna är väl elever och föräldrar, illustreras bra med denna bild.

Annons:
Tottenypan
2020-04-03, 12:18
#14

Skämt åsido, så är det väl ändå kunderna/brukarna som på sikt skall styra utbudet/verksamheten, genom sina fria val? Detta under förutsättning att vi inte vill ha en strikt reglerad planekonomi. I det här fallet förutsätter jag även att det finns en viss föräldrakontroll.

Thomas Nygren 

Fårösund

kamera0710
2020-04-03, 12:23
#15

#14 Så den som efterfrågar höga betyg kanske ska få det, oavsett kunskap? 

Här en annan diskussion som kanske intresserar dig:

https://politik.ifokus.se/discussions/5e29840a8e0e74488d0004a9-vardbehov-och-efterfragan-samma-sak

Tottenypan
2020-04-04, 00:56
#16

Min son skall precis börja i högstadiet. Den för honom närmsta högstadieskolan, som ligger tre mil från hemmet, dras med stora problem med mobbing, stökiga klasser och en hög andel obehöriga lärare. Tack vare det fria skolvalet, har han nu fått plats i en skola som inte dras med ovanstående problem, men som ligger sex mil ifrån hemmet. Ja, jag tycker synd om ungarna som går i den första skolan, men jag är inte "Don Quijote" och jag måste här därför som förälder, i första hand se till min egen sons bästa. Han fick själv göra valet, efter det att jag förklarat vilka ingångsvärden som fanns att välja emellan.

Vad gäller vården så blir min fråga, vem skall avgöra och prioritera vad som är riktiga och viktiga vårdbehov och vad som är onödig efterfrågan på vård? Vården är till absolut största delen finansierad över skattsedeln, då vi av naturliga skäl inte kan begära att svårt sjuka människor skall betala dom faktiska kostnaderna för exempelvis en canceroperation.

Om kostnaderna för alla typer av vård, är begränsad till en förhållandevis sett liten egenavgift, så kan vi förvänta oss att efterfrågan på alla typer av vård alltid kommer att vara hög. När det gäller offentlig finansierad vård, så måste väl politiker och läkare ha till uppgift att styra utbudet av vården så att resursallokeringen blir så optimal som möjligt. Här måste ju läkarna, som ytterst sakkunniga, både ha möjlighet och även ett ansvar för att styra vårdresurserna dit där dom gör störst nytta.

Skall vi då helt förbjuda kosmetisk kirurgi, så länge det behövs fler kirurger inom exempelvis cancervården? När det gäller vård som är "nice to have" och definitivt inte "need to have", som exempelvis vissa typer av kosmetisk kirurgi, så kanske vi måste acceptera högre egenavgifter än idag. En avgiftshöjning på den typen av vård, skulle förmodligen både minska efterfrågan till en mer "naturlig" nivå och öppna upp för en större privat marknad,  vilken då förhoppningsvis skulle kunna avlasta trycket på den offentligt finansierade vården. Vi kanske själva, i högre utsträckning än idag, måste börja betala för "nice to have" vård, om samhället framöver skall ha råd att hjälpa dom som behöver med "need to have" vård.

Thomas Nygren

Fårösund

Pyttelite
2020-04-04, 11:59
#17

#16 Jag har svårt att få ihop din argumentation - du anser att det finns problem i samhället men är det verkligen knutet till Liberalernas politik? Not: Kosmetisk kirurgi bekostas endast av allmännyttan om det finns speciella skäl annars är det privat finansiering som gäller.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-04-04, 21:32
#18

#16 är i första hand avsett som ett genmäle till #11, #13 och #15, med tillhörande länkar. Här redogör jag för min egen syn på saker och ting och inte för de svenska Liberalernas ståndpunkter i olika frågor. Även det faktumet att "trådar" emellanåt kan gå lite "off road", är väl snarare att betrakta som regel än som undantag?

Tackar även för upplysningen i noten och undrar om du kan ge några exempel på vad som räknas som "speciella skäl"? Undrar även om exempelvis könsbyten finansieras av det allmänna eller om dessa måste bekostas med privata medel?.

Thomas Nygren

Fårösund

Pyttelite
2020-04-04, 21:54
#19

#18 Du menar att könsbyte tillhör kategorin kosmetisk kirurgi? 

Skärp dig!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-04-05, 11:15
#20

Nej! Det är du som fastslår vad jag tror! Om du läser frågan en gång till, så kanske du ser att jag frågar om hur könsbyten finansieras. Detta i kontexten begränsade offentliga resurser kontra vårdköer. Med ett begränsat utbud och en hög efterfrågan, så tvingas läkarna ibland att göra "obehagliga" avvägningar eller söka alternativa lösningar. I min värld så måste den offentliga vården prioritera att hålla undan köer för akut och livsviktig vård. Om de offentliga resurserna i detta sammanhang är begränsade och inte räcker till, så kanske vi i högre utsträckning måste överväga att låta vårdtagarna själva stå för vårdkostnaden, när det gäller vård som vare sig är akut eller livsviktig. Detta skulle både minska vårdköerna och skapa underlag för en privat marknad, som i sin tur skulle avlasta trycket på den offentligt finansierade vården.

Thomas Nygren

Fårösund

Annons:
Pyttelite
2020-04-05, 11:28
#21

Så läkarvård gäller bara för det du kallar livsavgörande sjukdomar. Botbara åkommor som inte är livspåverkande ska inte behandlas. På vilket sätt handlar detta om liberalism? Varför ska jag betala för en sjukvård jag inte nyttjar? Hur tror du människor är villiga att betala skatt när de ändå inte blir hjälpta? Ditt synsätt kommer att leda till ungefär samma dåliga sjukvårdssystem som man har i USA. Dvs du får den vård du kan betala för - rik==god vård , fattig == ingen eller dålig vård Om sjukvården inte hjälper människor med t ex könsdysfori på vilket sätt skulle vårdköerna minskas menar du?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-04-05, 23:18
#22

#21. "Så läkarvård gäller bara för det du kallar livsavgörande sjukdomar. Botbara åkommor som inte är livspåverkande ska inte behandlas."

#20. "Om de offentliga resurserna i detta sammanhang är begränsade och inte räcker till, så kanske vi i högre utsträckning måste överväga att låta vårdtagarna själva stå för vårdkostnaden, när det gäller vård som vare sig är akut eller livsviktig."

#21. "På vilket sätt handlar detta om liberalism?"

??? Vad handlar det annars om? Socialism?

#21. "Varför ska jag betala för en sjukvård jag inte nyttjar? Hur tror du människor är villiga att betala skatt när de ändå inte blir hjälpta?"

#20. "I min värld så måste den offentliga vården prioritera att hålla undan köer för akut och livsviktig vård. Om de offentliga resurserna i detta sammanhang är begränsade och inte räcker till, så kanske vi i högre utsträckning måste överväga att låta vårdtagarna själva stå för vårdkostnaden, när det gäller vård som vare sig är akut eller livsviktig."

Jag betalar gärna skatt för att jag och mina barn skall få akut och livsviktig vård i offentlig regi, den dag vi behöver det. Jag betalar även försäkringar för att vara skyddad mot brand, inbrott, olyckor mm. Drabbas jag av influensa, så kan jag gå till vilken klinik som helst och bli undersökt. Här klarar både jag och den stora majoriteten av befolkningen av att själva betala för vården. Gör man inte det, så får man väl ta hjälp sociala myndigheter, såsom man får göra om man inte kan betala hyran eller har råd att handla mat.

#21. "Ditt synsätt kommer att leda till ungefär samma dåliga sjukvårdssystem som man har i USA. Dvs du får den vård du kan betala för - rik==god vård , fattig == ingen eller dålig vård"

Det får stå för dig! Kan du peka ut något planekonomiskt alternativ som fungerar bättre. Gärna då ett demokratiskt sådant, om det nu existerar?

#21. "Om sjukvården inte hjälper människor med t ex könsdysfori på vilket sätt skulle vårdköerna minskas menar du?"

#20. "Med ett begränsat utbud och en hög efterfrågan, så tvingas läkarna ibland att göra "obehagliga" avvägningar eller söka alternativa lösningar. I min värld så måste den offentliga vården prioritera att hålla undan köer för akut och livsviktig vård."

Thomas Nygren

Fårösund

Pyttelite
2020-04-13, 21:44
#23

Jag tycker att du ska söka svaret på dina frågor genom att granska din egna situation som barnafader till två barn.

Hur mycket allmosor har inte du fått ta del av eller kommer att ta del av i form av föräldraförsäkring,  reducerade dagisavgifter, gratis sjukvård och tandvård för dina barn?

Gratis skollunch, skolskjuts, barnbidrag och senare studiebidrag. Kostnadsfri högre utbildning osv.

Inget av detta är livsuppehållande åtgärder och att alstra barn är helt frivilligt - kanske du ska börja i den ändan att reducera de bidrag du får istället för att diskutera 20 - 25 personer som får könskorrigerande operationer per år i Sverige.

Bara en tanke!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Tottenypan
2020-04-14, 11:40
#24

#23. "Hur mycket allmosor har inte du fått ta del av eller kommer att ta del av i form av föräldraförsäkring,  reducerade dagisavgifter, gratis sjukvård och tandvård för dina barn?

Gratis skollunch, skolskjuts, barnbidrag och senare studiebidrag. Kostnadsfri högre utbildning osv."

Allmosor? Gratis? Jag  kämpade under ett antal år som egen företagare, med arbetstider och arbetsvillkor som ingen anställd någonsin skulle ha accepterat. Allt för att min familj skulle överleva i ett samhälle där det är väldigt svårt att få anställning. Jag kan lova dig att jag netto har betalat betydligt mer i skatt än vad jag totalt har fått tillbaka från samhället i form av de subventioner du räknar upp. 

När jag för några år sedan förolyckades i en arbetsplatsolycka (krossade vänster axel och fick en Philophsskena av titan inopererad i axel/arm), så fortsatte staten att kräva in höga, preliminära skatter för företaget, på inkomster som inte längre fanns. Detta då jag var sjukskriven, oförmögen att röra mig och fullproppad av smärtstillande morfin. Att i efterhand försöka ställa allt till rätta var helt lönlöst.

När jag började bli någotsånär återställd fick jag själv begära företaget i konkurs, hamnade hos kronofogden och blev till slut, relativt nyligen beviljad skuldsanering. Jag fick även, på grund av skadan, sadla om och jobba på vikariat under två år inom ett nytt yrke. Vid det senaste årsskiftet fick jag äntligen, till slut, en tillsvidareanställning som många skulle ta för given, inom det nya yrket.

Det som vissa betraktar som gratis, måste någon annan betala. Om detta är jag smärtsamt medveten. Tandvård, sjukvård och högre utbildning är inte gratis.! Dessa verksamheter är subventionerade, vilket innebär att någon annan måste betala för dom över skattsedeln. 

Jag kan jobba och betala skatt för att samhället skall ha råd att kunna subventionera akutsjukvård, skolor, hemtjänst, äldreboenden och dyl. Jag har dock ingen lust att subventionera vuxna, myndiga människor, annat än med akutsjukvård och i viss mån en basal socialtjänst.

Varför skall den som vill jobba hårt och bygga upp något för sin familj och sina barn, behöva subventionera någon annans högskolestudier? Eller för den delen könsbyte? Frihet för vissa blir här ofrihet för andra.

Låt vuxna, myndiga människor, ta ansvar för sina egna liv, i så hög utsträckning som möjligt. Det klarar huvuddelen av befolkningen av. Om samhället tillhandahåller fri sjukvård för att akuta och livshotande tillstånd samt en basal socialtjänst, så kan dom som behöver och vill ha hjälp alltid få det. Detta är betydligt mer rättvist än att en massa statliga administratörer, genom skatter och subventioner, skall transferera runt pengar mellan medborgarna, så att alla har det ungefär lika bra oavsett vad man gör. 

Thomas Nygren

Fårösund

LBB
2020-04-14, 14:23
#25

#15 Om en skola sätter i system, att sockra betyg för att få elever…så sprider detta sig rätt snart. Inte enbart till elever som söker till skolan utan till andra, så som arbetsgivare eller lärosäten som ska utvärdera personer medelst dess betyg.  En sådan skola kommer i förlängningen att värderas gentemot solida betyg från andra skolor ungefär som den gamla DDR marken mot den västtyska D-marken.

_ Åhå kommer den killen från den skolan…skriv ner hans betyg med 60% vid jämförelsen med de andra…

Tottenypan
2020-04-14, 14:56
#26

Håller med. Övervärderingar skapar bubblor som snabbt spricker. Inflation sänker realvärdet. "Word of mouth" avslöjar snabbt felaktiga värderingar.

Fråga från lekman. Styrs inte betygssättningar av några som helst "objektiva" kriterier/ramar typ nationella prov?

kamera0710
2020-04-14, 15:08
#27

#25 Bådar med andra ord inte gott för den som faktiskt förtjänar dessa betyg på en sådan skola…

Du får för övrigt också gärna länka till något belägg för att din tes (förhoppning?) stämmer.

Annons:
LBB
2020-04-14, 16:36
#28

#27 ´Jag försvarar inte det hela. Men de  flesta av oss är väl medvetna om att välrenommerade universitet har en högre tyngd i meritlistan än ett vanligt landsortsuniversitet. Och vetskapen om skolor som devalverar sina betyg sprider sig. Både bland elever som söker och bland dem som ska använda betygen för att sålla. Så den elev som vill ha betyg med högt handelsvärde, bör med andra ord välja ett lärosäte med hög renommé. Tuffare att få höga betyg, men….

Upp till toppen
Annons: