Invandring och integration

Lagrådet sågar förslag om studerande ensamkommande

2018-03-28 16:59 #0 av: Göstage

Lagrådet är avvisande till regeringens förslag om uppehållstillstånd för en specificerad grupp ensamkommande som  studerar (vilket i det fallet rör sig om cirka 9000 individer.)

"Lagrådet hänvisar till att domstolar kritiserat förslaget för att konsekvenserna är svåra att överblicka. Lagrådet delar den bedömningen, och anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas", skriver Lagrådet.

Lagrådet ifrågasätter också gränsdragningen i förslaget. Det gäller bara dem vars ansökan registrerades hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare."---

https://www.expressen.se/nyheter/lagradet-sagar-forslag-om-ensamkommande/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-03-28 17:10 #1 av: Göstage

Många har kritiserat regeringsförslaget. En av dem är den liberale riksdagsmannen Robert Hannah på Expressen debatt i förrgår. Hannah skrev bland annat: 

"Kristna assyrier får avslag i Sverige eftersom myndigheterna har funnit att det finns interna skyddsalternativ för irakiska medborgare inom det kurdiska självstyret KRG. Trots att assyrier och yezidier har utsatts för folkmord av ISIS - det värsta brottet mot människor kan tvingas utstå – så har de inte ansetts ha skyddsskäl. Jag har alltid respekterat myndigheternas beslut eftersom samma lagar gällt för alla - oavsett var man kommer ifrån är det skyddsskälen som Migrationsverket har bedömt.

Men med regeringens nya förslag om gymnasiestudier för ensamkommande, som i praktiken är en förtäckt amnesti för afghanska män och pojkar, så gäller inte likhet inför lagen längre."---

"Jag kräver att Annie Lööf, Stefan Löfven och Gustav Fridolin svarar på frågan: Är afghanska ungdomar mer skyddsvärda än folkmordsdrabbade yezidier och assyrier."---

https://www.expressen.se/debatt/unga-afghaner-far-graddfil-men-kristna-som-flyr-is-far-avslag/

Regeringen kan förbigå lagrådet, men frågan är om de får med sig Centern på den manövern. Övriga Alliansen plus SD kommer inte att stödja regeringsförslaget.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-03-28 19:09 #2 av: eskils

Kloka ord från Lagrådet och Robert Hannah. Så väntar vi på Centerns beslut...

"Om C går på de rödgrönas linje bör Annie Lööf framgent inte ta ordet rättsäkerhet i sin mun."

" Men Annie Lööf måste bestämma sig: Antingen satsar hon på rättssäkerhet eller ställer hon sig och gör handhjärtan med Gustav Fridolin."

https://www.expressen.se/ledare/offra-inte-rattsakerheten-for-ensamkommande-loof/


Anmäl
2018-03-28 20:50 #3 av: Göstage

"Motorsågsmassakern"?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-en-monumental-sagning-av-regeringens-forslag-om-ensamkommande-1

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-12 12:51 #4 av: Göstage

"Hur många käftsmällar från Lagrådet tål S?", frågade Anna Dahlberg i Expressen för 14 dagar sedan. Tydligen är de immuna:
"Regeringen har bestämt sig för att lägga fram lagförslaget som ska ge ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige, trots den hårda kritiken från Lagrådet, erfar TT.
Justitiedepartementet arbetar fortfarande med utformningen och en proposition väntas kunna lämnas till riksdagen om ett par veckor."---

TT

Och därigenom ligger väl bollen på nytt hos Centern...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-18 19:40 #5 av: gruvel

Den tål smällar då den har en fast inriktning som medför att den helst betraktar företeelser som Lagrådet och  Riksrevisionen och andra, med obekväma synpunkter på styret,  som nödvändig kosmetika - men kanske bra  ha när det passar. 

En parallell väl:  Både Domstolsverket och Migrationsverket var negativa i sina remissvar till att FN:s Barnkonvention ska bli svensk lag , de torde befara att besvärliga rättskollisioner kan uppstå, är det barns rätt och behov som gäller oavsett, eller hur spelar asylrätt och andra omständigheter in i de fall som kan bli aktuella ta ställning till, fallen kan säkert  ha olika karaktär.  Kan förmoda att Domstolsverket tänker sig att ytterligare en uppsjö mål kan tillkomma med diverse överklaganden, överprövningar, köer kan uppstå för  anländande barn, med eller utan vuxna, som  då måste få stanna på obestämd tid, så som afghanerna, innan kvarnar malt färdigt.  Och i sinom tid: enklast att alla får stanna? Och för MIV kan det vara obekvämt om en ny ovan typ av kö uppstår.

Anmäl
2018-04-24 15:46 #6 av: Göstage

#4 Och Centern tog emot bakåtpassningen. Den rödgröna röran har aldrig varit mer geggig än just nu...

"Centerpartiet har nu bestämt sig för att säga ja till regeringens förslag om att låta ensamkommande få stanna i Sverige och studera.
Annie Lööf säger på en presskonferens i riksdagen på tisdagseftermiddagen att man visserligen tycker att förslaget är dåligt men att konsekvenserna av att inte säga ja till den är långt värre."---

https://www.expressen.se/nyheter/centerns-besked-om-ensamkommande/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-24 16:15 #7 av: landsbygdsbo

Lagrådet borde ha samma funktion som högsta domstolen i Tyskland. Ett förslag går inte igenom om det inte är sunt, juridiskt sett.

Anmäl
2018-04-24 16:33 #8 av: eskils

#6 Och där dog Alliansen. Ledsen

Två talesmän för det nya partiet Medborgerlig Samling (Med) skriver om förslaget att låta denna stora grupp som "huvudsakligen består av män utan asylskäl" stanna i Sverige:

"Kostnaderna för enbart det aktuella föreslagna beslutet uppgår enligt uppgift till 3 miljarder kronor. Till detta kommer årliga kostnader för uppehälle, skolgång, boende med mera med okänt antal miljarder kronor över tid. Mot bakgrund av den lärar- och skolbrist som föreligger saknas helt möjlighet att låta gruppen ensamkommande få en bra skolutbildning utan att detta går ut över de elever som redan befinner sig i en hårt prövad skolvärld.

Vissa ensamkommande har oklara identiteter och många har fått åldern uppskriven eftersom de helt enkelt inte var barn ens när de kom till Sverige. Att dessa män skall gå i samma klasser som bland annat yngre flickor är inte bara olämpligt utan kan också utgöra en risk för dessa unga. Slutligen kan tilläggas att Med är mycket oroat över att ett betydande mansöverskott redan uppkommit i Sverige i de aktuella åldrarna och att detta på sikt kan innebära ett instabilt samhälle i allmänhet. Den risken ska Sverige inte ta."

https://www.svd.se/lagg-inte-miljarder-pa-en-grupp-utan-asylskal

Flera kommentarer efter artikeln håller med, bl a denna:

"Det som står i artikeln är korrekt, och självklart. Pengar måste användas där de gör störst nytta, inte till den som snyftar högst. När blev unga killar som smitit från militärtjänsten högsta prioriterade skyddsgrupp i hela världen? När försvann vettet från svenska politiker?"

Ja när - och varför?


Anmäl
2018-04-24 16:41 #9 av: VSK

Typ nåt sånt... 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-24 17:27 #10 av: eskils

En kommentar till, från SvD:s ledarredaktion:

"Centerpartiet säger ja till regeringens förslag om att kunna bevilja uppehållstillstånd till cirka 9 000 så kallade ensamkommande som saknar asylskäl och redan har fått utvisningsbeslut – även i fall där identiteten på de sökande inte har klarlagts.

Därmed pulvriseras de sista resterna av ordning och reda i svensk invandringspolitik. Ett nej är inte ett nej. De som får avslag behöver inte lämna landet, utan har tvärtom allt att vinna på att klamra sig kvar. Sverige ska inte kontrollera vilka som befinner sig innanför gränserna."

https://www.svd.se/granslost-svek-av-centerpartiet


Anmäl
2018-04-24 23:27 #11 av: eskils

Många är idag minst sagt upprörda över Centerpartiets svek mot Sverige. En kommentar till:

"När Lagrådets utlåtande om den så kallade gymnasieamnestin kom i slutet på mars blev den berömd för sin ovanliga tydlighet

Juristerna skrev att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" och pekade bland annat på:

•Förslaget om att en viss handläggningstid (i detta fall över 15 månader) ska bestämma utfallet (ge uppehållstillstånd) är en helt ny och oprövad princip i svensk rätt.

•Den bryter mot principen om att alla ska behandlas lika eftersom personer som fått avslag före 15-månadersgränsen inte får samma chans.

•Den bryter mot samma princip då personer som följt svensk domstol och har fått avslag och åkt hem inte omfattas.

•Den underminerar legitimiteten för svensk lagstiftning då personer som fått avslag och ändå stannat kvar nu ska få uppehållstillstånd.

•Den gäller personer som uppger att de har "för avsikt" att studera, vilket inte gäller för någon annan kategori som får uppehållstillstånd på grund av studier. Ingen kommer heller kontrollera om personerna studerar.

•Den gäller personer som inte har klargjort sin identitet och ej kan bevisa sin ålder.

•De 9000 ensamkommande ungdomar som förslaget riktar sig till har ej gymnasiebehörighet i Sverige. Den utbildningsform som står till buds är yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Det finns i dag inga platser till nya ungdomar och ingen plan eller pengar för hur sådana ska skapas.

•Ensamkommande ungdomar har av helt naturliga skäl svårt att klara svensk gymnasieutbildning. Förslaget anger inte vad som händer om de misslyckas."

https://www.di.se/ledare/var-gar-gransen-for-annie-loof/


Anmäl
2018-04-24 23:39 #12 av: VSK

Läser man på fb så verkar det vara typ 99% som är både förbannade och upprörda. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-25 07:30 #13 av: Göstage

Ärkehycklaren Gustav slog nog något av ett rekord igår när han hävde ur sig att   ”Vi humanister andas ut efter C:s besked om ensamkommande”. Hans självgodhet när han tar ett djupt grepp i den gemensamma pengapåsen och samtidigt får det att låta som om det här är något "de goda" pytsar upp ur egen ficka är beklämmande. Men kanske köpte han sig några handhjärtan från de vilseförda...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-25 09:55 #14 av: Göstage

"I en situation där Miljöpartiet riskerar att hamna utanför Riksdagens fyraprocentsspärr såg man sig tvungna att leverera ett konkret resultat i någon av partiets hjärtefrågor för att stoppa blödningen av väljare. Socialdemokraterna bestämde sig för att gå med på detta för att undvika en regeringskris strax innan valet.

Det är detta som nu Centerpartiet valt att liera sig med. Och till ett pris som kan tyckas orimligt högt: man har frångått svenska myndigheters lagenliga beslut för att gynna en grupp som det stora flertalet boende i Sverige (ursvenskar i lika hög grad som redan etablerade invandrare) inte vill ha här, man har gjort det till en kostnad på flera miljarder för svenska skattebetalare, och man har totalt bortsett ifrån att dessa ensamkommande personer i framtiden i oproportionerlig utsträckning kommer att belasta det svenska välfärdssystemet på samtliga nivåer, såsom exempelvis sjukvård, kriminalvård och transfereringssystem. Det är ingen vågad gissning att en majoritet av de som omfattas av den så kallade ”gymnasieamnestin” aldrig någonsin kommer att försörja sig själva. Denna björntjänst har man nu gjort Sverige, samtidigt som man slagit ett möjligt ickesocialistiskt regeringsalternativ i spillror."---

https://ledarsidorna.se/2018/04/allians-for-sverige-ar-dod-lange-leve-den-svenska-alliansen/

Erik van der Heegs artikel föder frågeställningen om den socialdemokratiska ledningen "av flera skäl och i grund och botten" hade hoppats på att Centerpartiet skulle säga nej. Då hade man 1/uppfyllt förpliktelserna mot MP, 2/ fått ett obekvämt beslut upphävt, 3/ kunnat måla ut hela Alliansen som "inhumana". 

Nu kan man i och för sig gotta sig åt att ha slagit in en kil i Alliansen, men följderna kan bli kostsamma på annat sätt.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-25 11:54 #15 av: eskils

"Trodde du verkligen på det ihåliga snacket och påhittet om allas lika värde när 9000 män utan asylskäl och med okänd status särbehandlas och favoriseras av både politiker och aktivister, som ser till att rekordhöga summor av skattebetalarnas pengar slösas på vuxna som ljuger om sin ålder samtidigt som riktiga barn, skötsamma familjer, flickor och kvinnor vars liv verkligen är i fara, utvisas?

Trodde du på största allvar att våra politiker överhuvudtaget bryr sig om de ödesdigra konsekvenser orsakade av obalansen i könsfördelningen, som utsätter kvinnor och barn för fara och som skapar ett extremt otryggt och destabiliserat samhälle? För det går inte att blunda för det faktum att vi nu har ett överskott av män från länder med kvinnofientliga kulturer där islamism, hedersnormer och klansamhälle härskar, som blivit en del av vår svenska vardag och drabbar oss och våra närmaste.

Trodde du på största allvar att politikerna tänker på våra äldre som har byggt upp Sverige, och på våra söner och döttrar? Hoppades du på att de eskalerade våldtäkterna, narkotikabrotten, våldet, kriminaliteten och rånen skulle vara en varningssignal som våra makthavare tog på allvar?

Det är inte humanism att ge ännu en chans till ekonomiska migranter utan asylskäl som redan fått avslag flera gånger och som skulle utvisats. Det är däremot en högst ansvarslös, farlig och vansinnig politik där makthavare visar totalt respektlöshet och arrogans mot folket och ställer sig över lagarna. De väljer att helt strunta i rättssäkerhet och asyllagar, lagrådets utlåtande och polismyndigheternas varningar. I stället spottar de sitt folk rakt i ansiktet."

"Och när landet drabbas av ännu större kaos kommer ni att ställa er frågan: Varför gjorde jag inte något för att stoppa detta? Varför satt jag tyst? Varför vågade inte jag? Varför sade jag inte emot? Varför visade inte jag civilkurage och mod?"

http://katerinamagasin.se/asylskandalen-var-tystnad-leder-till-maktmissbruk/


Anmäl
2018-04-25 12:08 #16 av: eskils

Vet inte när detta vansinnesförslag är tänkt att röstas igenom i riksdagen, men förhoppningsvis finns några timmar och kanske dagar att försöka stoppa det.

En sak man kan göra är att maila till Centerpartiets 22 riksdagsledamöter och vädja till dem att rösta nej, eller åtminstone att lägga ner sin röst. Här är namnen:

https://www.centerpartiet.se/vart-parti/kontakt/riksdagsledamoter


Anmäl
2018-04-25 14:30 #17 av: gruvel

Förslaget går väl igenom i riksdagen. Det här kan då bli en följetong  genom signalen till omvärlden att goda chanser få stanna i landet oavsett det börjar med ett nej eller kanske.  Man vet också nu att kravet på säker identitet (och ålder) inte finns längre.  Även om förslaget gäller de 9000 nu torde det vara lätt för vår lagstiftande församling med hjälp av C  spä på giltigheten för fler nya grupper av ensamkommande, så som varande  den enklaste vägen hantera nya lägen för regeringen.  Lagråd och annat trams behöver man inte bry sig om.

Det kan väl bli läge för någon företagsam person typ Bert  Karlsson (fast inte just han som det har blivit nu) att låta bussa hugade under 30 år från Asien, Afrika till gränserna där de får ange asylbehov (och väl helst uppge under 18). Säkrast kastar man bort id-handlingar före individuell passage, om man har några .

Anmäl
2018-04-25 14:32 #18 av: VSK

Skämtar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-25 14:33 #19 av: Göstage

#18 Exakt! Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-25 14:57 #20 av: Carmarino

När det gäller gymnasieamnestin så är tydligen inte ett nej ett nej, utan snarare ett "ja, det kan vi säkert ordna på något sätt".

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-04-25 16:33 #21 av: Göstage

#16 Staffan Danielsson är en orädd centerpartist. Han tänker lägga ner sin röst - kanske han rent av går ett steg ytterligare...? SkämtarNu lär inte det hjälpa, men det är skönt att veta att det finns partimedlemmar som törs tänka själva,

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staffan-danielsson-c-jag-kommer-lagga-ned-min-rost-21857

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-26 07:31 #22 av: Göstage

Att det inte är lätt att genomföra gymnasieskolan med språkintroduktion som grund framgår av utvärdering av kullen som introducerades 2011:

"Av de nära 3700 som började språkintroduktion i svensk gymnasieskola 2011 hade 0,4 procent tagit gymnasieexamen efter tre år."---

https://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-politikens-hattande-riskerar-leda-till-stangda-granser

"Av eleverna som började språkintroduktion hösten 2011 har cirka 20 procent (tre år senare) varken arbetat eller studerat. Fem år efter studiestart har 9 procent av eleverna som började på språkintroduktion 2011 avslutat ett nationellt gymnasieprogram med gymnasieexamen eller studiebevis. Motsvarande andel för de elever som påbörjade sina studier vid ett nationellt gymnasieprogram samma år är 78 procent."

Skolverket (2016)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-26 07:44 #23 av: Göstage

Sverigedemokraterna vill återföra ärendet till utskottet genom ett yrkande. Om de får med sig 1/3 av de röstande återförvisas frågan. Hur övriga motståndare till beslutet ställer sig är ännu oklart. Teoretiskt sett räcker det att M röstar med SD för att man skall få igenom ett åtminstone temporärt stopp.

"Sverigedemokraterna kan – om de får stöd av M – åtminstone tillfälligt stoppa lagen om ensamkommande, skriver de i ett pressmeddelande.
– Vi backar inte bara för att inte att andra inte tar sitt ansvar, säger SD:s migrationspolitiska talesperson Paula Bieler."---

”För att ett ärende ska återförvisas av kammaren krävs att minst en tredjedel av de röstande ansluter till ett sådant yrkande, vilket i praktiken innebär att det räcker med stöd från Moderaterna för att vinna gehör för ett sådant yrkande”, konstateras det i pressmeddelandet.
På så sätt får utskottet en möjlighet att bereda ärendet på nytt, konstaterar SD."---

 https://www.expressen.se/nyheter/sd-begar-att-regeringens-lagforslag-om-flyktingamnesti-aterforvisas/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-04-26 12:34 #24 av: eskils

Alla de tre andra allianspartierna har ju insett och sagt att förslaget är katastrofalt dåligt och farligt för Sverige, på olika sätt. En naturlig konsekvens är nu att sätter handling bakom orden och återförvisar det. Mycket bra idé från SD!

För att få en återförvisning krävs tydligen en tredjedel av riksdagsledamöternas röster, dvs 117 st.

SD ensamt har 42 ledamöter, så det fattas 75 st. Om L med sina 19 eller KD med sina 16 ledamöter är rakryggade och ställer upp så räcker det tyvärr inte. Det krävs att M med sina 82 ledamöter röstar för en återförvisning.

Go Uffe!! Tummen upp


Anmäl
2018-04-26 13:03 #25 av: Carmarino

#24 Ja, här är det verkligen läge för resten av alliansen att helt bortse från att det är SD som vill återföra ärendet. De tycker ju alla att det är ett dåligt förslag, och då spelar det ingen roll vem som kommer med initiativet.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-04-26 17:12 #26 av: eskils

#25 Annars så kan ju M, L och KD ensamma begära återförvisning av förslaget till utskottet. Tummen upp De har sammanlagt 82+19+16 ledamöter = 117 st, vilket är vad som behövs. Sedan kommer förstås SD att rösta med dem, så det kommer definitivt att gå vägen.

Om M tar ett sådant initiativ kommer de (och L+KD) förstås att bli kallade "rasister" m.m. från den islamistkramande vänstern. Det borde de kunna stå ut med, eftersom de har goda sakskäl att hänvisa till. Björklund var t ex bra i Aktuellt igår, tycker jag, när han hänvisade till Genèvekonventionen etc.

Om M inte gör någonting kommer de nog att kallas fega och svaga av sina väljare, varav en del väljer att rösta på SD istället i höst.

#22 Upprepar: "Av de nära 3700 som började språkintroduktion i svensk gymnasieskola 2011 hade 0,4 procent tagit gymnasieexamen efter tre år." 

 0,4 procent.... Tyst


Anmäl
2018-04-26 17:17 #27 av: Carmarino

#26 Ja, det är ju inget att tveka om. Förstår bara inte vilken del av "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" som de partier som röstar för förslaget inte förstår.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-05-05 09:52 #28 av: Göstage

Ann Heberlein (M) ger inte mycket för skryt om egen humanism och medmänsklighet från Fridolin och Lööf.

 "Lööfs deklaration att hon aldrig kompromissar med människovärdet reser även det frågor. Vad innebär det att föra en ”medmänsklig” politik? Vem är min nästa? Vem innesluts i Centerpartiets medmänsklighet? Fattigpensionärerna? Misshandlade kvinnor som inte har någonstans att fly eftersom kommunens jourlägenheter numera bebos av nyanlända? Barnen som köar för en tid på BUP? De handikappade som blivit av med LSS-stöd? Det kan väl inte vara så att Centerns och Annie Lööfs medmänsklighet bara gäller 9000 ensamkommande unga män?

I medmänsklighetens namn bidrar nu Annie Lööf och Centerpartiet till att driva igenom en lag som bedöms som direkt undermålig av Lagrådet och som kommer att suga resurser från andra, svagare grupper. Fattigpensionärerna, de psykiskt sjuka, de handikappade och de misshandlade kvinnorna innesluts inte lika självklart i Centerpartiets vision om ett medmänskligt Sverige. Kanske för att de inte skriker lika högt som de ensamkommande och deras tillskyndare? Annie Lööf gör som populister alltid gjort: Lyssnar på dem som vrålar högst och slänger valfläsket i deras vidöppna gap, utan någon som helst tanke på vad det kommer att leda till."

https://ledarsidorna.se/2018/05/sveriges-medmanskligaste-partiledare/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-05 10:08 #29 av: Göstage

Humanism? Nej snarare "rasism", skriver debattören Bassam Al-Baghdady, ordförande för Centrum för Sekulär Bildning på Dagens Samhålle.

"Tanken om att förstå rasism slog mig efter Centerpartiets beslut att ställa sig bakom ett lagförslag som är designat av Miljöpartiet, regisserat av Socialdemokraterna och nu välsignat av Centerpartiet och även av Vänsterpartiet. Det är ett lagförslag som fullständigt sågats av lagrådet. Många har diskuterat förslagets undermålighet – dess brister, hur illa skrivet det är. Men få har diskuterat förslagets inneboende rasism, så låt oss göra det."---

"Det klart att det finns bättre ord att använda för att beskriva olika sorter av diskriminering än rasism. Men, tråkigt nog det har blivit så. Vill man vinna en komplicerad debatt med minsta möjliga intellektuella ansträngning, kan man alltid anföra rasism för skrämma bort sin åsiktsmotståndare. Intressant nog dyker anklagelsen ofta upp i situationer där olika former av diskriminering står mot varandra."---

 "Nu lever vi lyckligtvis inte i ett samhälle där lagar stiftas i syfte att särbehandla vissa nationaliteter, etniciteter eller grupper, tänker du kanske. Då är det väl rimligt att vi putsar på de detaljer där grupper ändå drabbas av diskriminering, oaktat syftet?

Ja, det vore en korrekt invändning. Om det inte vore för att regeringen, Centerpartiet och Vänsterpartiet är i full färd med att stifta en lag vars hela syfte och mål är att särbehandla en specifik grupp av en specifik nationalitet. Nej, det sägs kanske inte rakt ut i lagtext, men av debatten som förts kan vi alla förstå att detta är poängen med lagen.

Å ena sidan utvisar regeringen exmuslimer, ateister, yazidier och kristna till en säker död i mellanöstern, exempelvis det krigshärjade Irak.

Å andra sidan skräddarsyr man lagar för att bevilja 9000 andra – som helt saknar asylskäl – möjligheter att stanna i Sverige. Detta är ren diskriminering."---

"Jag vill att vi kräver ansvarstagande av våra politiska representanter. Vi behöver mer än någonsin en konstitutionsdomstol som skulle kunna kräva svar och visa det politiska och juridiska haveri som denna lag innebär. Riksdagen borde sätta ner foten en gång för alla och kräva allas likhet inför lagen."

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/var-det-inte-detta-som-brukade-kallas-rasism-22026

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-05 10:13 #30 av: VSK

#29

Riksdagen borde sätta ner foten en gång för alla och kräva allas likhet inför lagen

Kommer aldrig ske så länge vi har maktgalna fega ryggradslösa syltryggar till politiker, som endast tänker på de själva och dess löner. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-05-06 06:49 #31 av: Göstage

Ulf Kristersson (M) inför kvällens partiledardebatt på SVT: 

"Det är bra för Sverige att det nu växer fram en bred enighet om att vi behöver en långsiktigt hållbar och stramare flyktingpolitik.
Jag ser Socialdemokraternas nya linje som ett positivt svar på Moderaternas tidigare förslag om en blocköverskridande överenskommelse.

Det naturliga vore att Stefan Löfven nu också drar tillbaka det hårt kritiserade förslaget att låta 9 000 ensamkommande utan asylskäl stanna i Sverige. Det skulle vara  konsekvent, och det skulle vara en markering att Socialdemokraterna även i handling står upp för att ett nej också ska betyda ett nej.

Att Socialdemokraterna ena veckan lägger lagförslag om ensamkommande tillsammans med Miljöpartiet, och nästa vecka själva presenterar en stramare migrationspolitik, visar hur migrationsfrågan skär genom blocken."---

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/xRWxEl/dra-tillbaka-forslaget-att-9-000-ska-fa-stanna

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-18 07:55 #32 av: Göstage

Expressen har inför riksdagsbeslutet i början av juni då de 9000 afghanska männen kommer att få rätt att stanna med formell början den 1 juli skrivit en artikel, där en del sifferuppgifter presenteras. Det här är de 9000:

• 99,4 procent är män.

• 0 procent hade giltiga ID-handlingar när de sökte asyl.

• 78 procent har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket (men det är den ålder som den asylsökande själv uppger som gäller, om den inte är uppenbart oriktig.)

• Av hela urvalsgruppen uppgav 13,5 procent att de var födda i och hade bott hela livet i antingen Iran eller Pakistan.

• 49 procent har själva uppgett att de bott i Iran i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Iran i 10 år.

• 5 procent har själva uppgett att de bott i Pakistan i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Pakistan i 13 år.

• 46 procent har själva uppgett att de levt i Afghanistan innan de kom till Sverige. Av dessa bedömdes 2,6 procentenheter som inte trovärdiga i beskrivningen av sin hemvist.

• 21 procent av dem som uppgav att de bott minst ett år i Iran uppgav att de någon gång deporterats till Afghanistan.
• 2 procent av dem som uppgav att de bott minst ett år i Iran uppgav att de någon gång rekryterats till kriget i Syrien, men eftersom den här procentsatsen är så låg och baseras på ett så litet antal beslut, är den här siffran inte lika statistiskt tillförlitlig som övriga poster.

https://www.expressen.se/nyheter/qs/de-9-000-afghanerna--vilka-ar-de-egentligen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-22 08:28 #33 av: Göstage

Regeringen agerar på ett sätt som känns välbekant från andra utnämningar, "Lex Eliasson" - man belönar sina trogna vasaller. Jenny Sonesson skriver på GP:s ledarsida om den senaste dubbningen.

"Löst tyckande har hämmat diskussionen om Sveriges mottagande av ensamkommande unga. Organisationen Rädda Barnen är, tyvärr, ett exempel på en aktör som har bidragit till det snedvridna debattklimatet. Det är symptomatiskt att regeringen väljer att belöna organisationens generalsekreterare.
Den 18 maj utsågs Elisabeth Dahlin till ny barnombudsman, med start i september, och blir chef för den statliga myndigheten med samma namn. Med tanke på att barnombudsmannen (BO) är remissinstans och har till uppgift att föreslå lagändringar är det olyckligt att just Dahlin får jobbet."---

"För tre år sedan uppmärksammade Agenda att Sverige tagit emot en tredjedel av de ensamkommande barn som sökt sig till Europa. I programmet hävdade Dahlin att: "Det är lite grann den här råttan i pizzan-frågan, det går mycket myter i sociala media om alla de här vuxna som ska finnas bland barnen." Hon påstod i samma inslag att drivkraften att ljuga om sin ålder i asylprocessen är väldigt överdriven. 

Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå kommun som jobbat med ensamkommande unga i över ett decennium och som numera kandiderar till riksdagen för SD, bemötte Dahlin i ett debattinlägg. Andersson uppgav att han i sin professionella roll stött på många som varit uppenbart vuxna och att flera av dessa i efterhand bekräftat att de utgivit sig för att vara minderåriga.

Dahlin valde att inte bara angripa Andersson utan även publicisten Svenska Dagbladet i sin replik. Skvaller, rykten och lögner inte hör hemma i en seriös debatt påpekade hon. Dahlin skrev: ”Vad som däremot är ett "råttan i pizzan"-problem är de upprepade påståendena om att en majoritet av barnen i själva verket skulle vara vuxna… Det är mycket oroande att rena sakfel fått en så stor spridning”. Rädda Barnens ord väger tungt, bara i Sverige har organisationen över 75 000 medlemmar.
Drygt tre år senare avslöjar Expressen att nästan 80 procent av de 9 000 ensamkommande afghanerna fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket."--- 

 "Sverige förtjänar en analytisk och ödmjuk barnombudsman som förmår att värna barns rättigheter även när känslostormar blåser."

 http://www.gp.se/ledare/sonesson-rädda-barnen-har-inte-värnat-barnperspektivet-1.6118490

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-05-22 09:14 #34 av: Hayabusa

*

Anmäl
2018-05-23 09:16 #35 av: Hayabusa

*

Anmäl
2018-06-05 07:50 #36 av: Göstage

"Motståndet mot regeringens förslag om amnesti för 9 000 ensamkommande afghaner har ökat. 54 procent av folket anser att förslaget är dåligt, visar Expressen/Demoskop.
Ännu fler – 59 procent – anser att frågan är ”mycket viktig”.---

"Vidare visar Expressen/Demoskops undersökning att kritiken och motståndet mot förslaget ökat under våren. I december ansåg 36 procent av de tillfrågade att förslaget var dåligt – det har ökat till 54 procent."----

https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration--invandring/majoritet-av-valjarna-emot-lagforslaget-om-afghanerna/

På torsdag kommer riksdagen att visa folket var skåpet skall stå.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-06-05 07:54 #37 av: Hayabusa

*

Anmäl
2018-06-05 07:56 #38 av: VSK

#37

Har sett redan men den är lika bra varje gång Skrattar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-06-05 07:59 #39 av: Hayabusa

#38 Tål en repris Skrattar

Anmäl
2018-06-05 08:41 #40 av: VSK

Tummen upp

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-06-05 12:08 #41 av: eskils

Repris från #16:

En sak man kan göra är att maila till Centerpartiets 22 riksdagsledamöter och vädja till dem att rösta nej, eller åtminstone att lägga ner sin röst. Här är namnen:

https://www.centerpartiet.se/vart-parti/kontakt/riksdagsledamoter


Anmäl
2018-06-05 12:16 #42 av: Göstage

#41 Åtminstone en centerpartist, Staffan Danielsson, kommer att avstå (han är lite på kant med partiet sedan gammalt). Å andra sidan kommer tydligen några ledamöter från Liberalerna och KD att gå på regeringens (MP:s) linje och rösta för, så det lär vara kört.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staffan-danielsson-c-jag-kommer-lagga-ned-min-rost-21857

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-06-05 12:19 #43 av: Carmarino

#42 Synd att det gått prestige i frågan, för jag antar att alla är läskunniga och har kunnat ta del av debatten. Att då fortfarande hävda att det är ett bra förslag är otroligt märkligt.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-06-05 12:22 #44 av: kamera0710

#42 Enligt Expressen är tidigare partiledarkandidaten för L, Birgitta Ohlsson, en av dem som tänker stödja regeringens förslag. Med reservation för att det är lite vagt uttryckt i artikeln.

https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration--invandring/de-gar-emot-partiet-om-ensamkommande/

Anmäl
2018-06-05 12:34 #45 av: eskils

#42 Fy farao vilken ynkedom! Att gå emot Lagrådets och domarnas uttryckliga rekommendation visar bara att de där personerna inte borde ha blivit politiker. "Land skall med lag byggas" !!! Nörd

Upprepar ett par av de starka argumenten i #11:

"•Den bryter mot principen om att alla ska behandlas lika eftersom personer som fått avslag före 15-månadersgränsen inte får samma chans.

Den underminerar legitimiteten för svensk lagstiftning då personer som fått avslag och ändå stannat kvar nu ska få uppehållstillstånd.

•Den gäller personer som inte har klargjort sin identitet och ej kan bevisa sin ålder.

•De 9000 ensamkommande ungdomar som förslaget riktar sig till har ej gymnasiebehörighet i Sverige.

(mina understrykningar)


Anmäl
2018-06-05 12:43 #46 av: Hayabusa

#45 "•De 9000 ensamkommande ungdomar som förslaget riktar sig till har ej gymnasiebehörighet i Sverige."

...och så pratas det om att friskolor ger glädjebetyg. 

Anmäl
2018-06-07 14:17 #47 av: Göstage

"6 skäl att rösa nej till ensamkommande-lagen." Att riksdagen struntar i alla invändningar är djupt beklämmande och omdömeslöst, tycker Expressens ledarsida.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-06-07 18:21 #48 av: Carmarino

Och idag röstades lagen igenom. Pustar

https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/integration--invandring/riksdagen-rostar-om-de-9-000-ensamkommande/

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-06-07 18:34 #49 av: VSK

Där sprack Alliansen och där fick SD ungefär 3-5 procentenheter till. Så vid nästa mätning så kommer SD har runt 26% (lågt räknat).

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-06-08 10:58 #50 av: eskils

#47 Djupt beklämmande och omdömeslöst, var ordet!

Här kan man se hur varje riksdagsledamot röstade:

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2018---ny-mojlighet-till_H501FiU49

(Klicka på pilen vid Beslut, och sedan på Visa ledamöternas röster. Klicka på fliken Parti i tabellen så sorteras de partivis.)

Visst var det beklagligt att dessa 9000 afghanska män fick vänta så länge på sina besked från Migrationsverket. Men när det nu visade sig att de saknar asylskäl kunde det väl ha räckt att ge dem en ekonomisk kompensation för väntetiden, ca 50.000-100.000 kr vardera och sedan skicka hem dem. Det hade blivit klart bättre och billigare för skattebetalarna än de ca 2,9 miljarder kronor som nu kommer att läggas på dessa män - utan asylskäl och utan gymnasiebehörighet. GalenGalenGalen


Anmäl
2018-06-12 08:42 #51 av: Göstage

"Bara någon vecka tidigare har det blivit klart att en riksdagsmajoritet står bakom den tillfälliga gymnasielagen som gynnar just afghaner med utvisningsbeslut. Ändå leder aktivistledarna Fatemeh Khavari och Mahmoud Rezai protestkören framför banderollerna:

– Vem bygger murar? Stefan, Stefan! Vem bär ansvar? Sossar, sossar!"---

https://www.expressen.se/nyheter/qs/last-night/last-night-in-eskilstuna/

Nu förstår man vad tydligt vad samma tidning skrivit tidigare i samband med riksdagsbeslutet om de 9000, att "för Fatemeh Khavari är det ingen slutpunkt på kampen, allt som hänt det senaste året är bara början".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-06-25 08:03 #52 av: Göstage

 Politikerna verkar använda Lagrådet som en instans man kan åberopa när man fått stöd men köra över när det uttrycker motsatta åsikter, något som hänt vid flera viktiga beslut på sistone. Nu vill Moderaterna stärka Lagrådets ställning, och det tycker Aleksandra Boscanin i GP låter vettigt. 

"Lagrådets juridiska utlåtanden är värda att ta på större allvar. I en rättsstat är det av stor vikt att lagar är förutsägbara, att man vet vilka konsekvenser de kommer få och att de inte strider mot varandra."---

 "Lagrådet består av domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, alltså mycket erfarna jurister. Myndighetens uppgift är bland annat att granska hur ett visst lagförslag förhåller sig till grundlagarna och den övriga rättsordningen, huruvida syftet med förslaget uppnås, om förslaget är rättssäkert och vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen."---
"Moderaterna vill efter valet tillsätta en ny grundlagsutredning där man bland annat ska se över hur Lagrådet kan stärkas. Man vill inte ge myndigheten vetorätt men kan till exempel tänka sig att det ska krävas en kvalificerad majoritet i riksdagen för att anta ett förslag som Lagrådet anser strider mot grundlagen eller Europakonventionen. 

Lagrådets juridiska utlåtanden är värda att ta på större allvar och det är välkommet att Moderaterna vill stärka myndighetens inflytande. I en rättsstat är det av stor vikt att lagar är förutsägbara, att man vet vilka konsekvenser de kommer få och att de inte strider mot varandra." 

http://www.gp.se/ledare/boscanin-ge-lagrådet-större-inflytande-1.6717954

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-06 11:38 #53 av: Göstage

"Migrationsdomstolen i Malmö riktar stark kritik mot den nya gymnasielagen som ska ge gymnasiestuderande rätt till uppehållstillstånd.
I ett pressmeddelande skriver domstolen att ”beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas.”---

 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dd2e51/migrationsdomstolen-gymnasielagen-far-inte-tillampas

Säger väl det mesta...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-06 15:05 #54 av: VSK

#53

Hur skall man tolka politikerna utspel gällande detta då?

1. De visste om det hela tiden men skiter totalt i befolkningen, bara folk röstar på de.

Eller

2. Politikerna visar sin okunskap.

Funderar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-07-06 15:22 #55 av: Göstage

#54 Den frågeställningen helgarderar jag på.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-06 15:31 #56 av: VSK

#55

Ska man gå på okunskap så kan det stämma rätt väl. 

Annat ämne men visar på politikers okunskap. 

"Många poliser har enligt Tomas Granlund tagit illa vid sig av uttalanden om hur de sköter sitt jobb.

– Det är många, många poliser som är fruktansvärt besvikna på exempelvis Annie Lööfs uttalande att det är polisens fel. Det visar hur otroligt okunnig man är på de här områdena när man beskyller polisen som följer och upprätthåller svensk grundlag, att det är vårt fel att NMR är i Almedalen, säger han".

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/6n7MAr/polisen-darfor-ingriper-vi-inte-mot-nazisterna

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-07-06 20:16 #57 av: Carmarino

Mats Knutsons analys:

Att en svensk domstol vägrar att följa en lag stiftad av Sveriges riksdag är sensationellt. Migrationsdomstolens sågning av gymnasielagen är ett tungt bakslag för regeringen. Det innebär också att frågan om ensamkommande unga åter blir politiskt sprängstoff i debatten.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sensationellt-bakslag-for-regeringen

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-07-07 17:31 #58 av: gruvel

Fallet överklagas nog till Migrationsöverdomstolen.  Om den skulle döma  annorlunda, undanröja underdomstolens i Malmö dom, så betyder det tydligen att en persons identitet behöver inte vara säker framdeles utan det räcker med att den är sannolik.  Vad kan följder bli? Med identitet följer skyldigheter och rättigheter, kopplade till  ålder, civilstånd, föräldraskap  osv.  Tillgång till samhällets skyddsnät/stöd av olika slag. Om en person tar ett  lån (studielån t.ex.) eller gör något olagligt, kan det bli problem för olika parter, bank, myndigheter o. andra, om identiteten i grunden  är falsk. Kan bli svårare få tag på någon som kan ha även förflyttat sig till utlandet (kanske med tillgång till annan identitet).  Mer ovisshet betr.  hur få kunskap om  vad en person faktiskt kan ha  bakom sig i bagaget i sitt tidigare liv på annan kontinent. 

Anmäl
2018-07-11 18:55 #59 av: Göstage

"4 000 av de 9 000 ensamkommande kan få stanna i Sverige med stöd av den nya gymnasielagen – även om den underkänns av Migrationsöverdomstolen.
Detta på grund av att Migrationsverket fortsätter pröva ärenden i väntan på ett prejudikat.
– Ja, absolut, så är det, säger Anita Linder, lagman vid Migrationsöverdomstolen."---

https://www.expressen.se/nyheter/4-000-kan-fa-stanna-aven-om-lagen-ratas/

Och så klagas det på att Migrationsverket är långsamma att behandla ärenden...Funderar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-13 16:40 #60 av: sponny

Ännu en domstol sågar den så kallade gymnasieamnestin. Denna gången är det Migrationsdomstolen i Stockholm som menar att gymnasielagens sänkta beviskrav för identitet står i strid med överordnade lagar.

Pressmeddelande

Migrationsdomstolen i Stockholm har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har funnit att bestämmelsen i 16 f § tredje stycket om sänkt beviskrav för identitet står i strid med för Sverige bindande överordnade förpliktelser och ska därför inte tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd.

Anmäl
2018-07-13 21:24 #61 av: Martin

Känns som att det kommer att bli att göra om den lagen om man vill ha den kvar...

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2018-07-16 19:18 #62 av: Göstage

Stoppa prövningarna kräver Moderaterna. Vad säger Centern?

"Migrationsverket måste stoppa prövningarna för ensamkommande unga tills Migrationsöverdomstolen prövat den nya gymnasielagen. Det kräver Moderaterna.
-Två domstolar har oberoende av varandra sagt att lagen är så dålig att den inte går att använda, säger partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forsell till SVT."---

 https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/m-krav

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-16 23:02 #63 av: gruvel

Vi har nog en listig och lurig S-märkt regering med dess drabanter från mitten och vänster.  Inte orimligt den förstod genom tillgång på egen juridisk expertis, att det kunde bli strul i längden  med den aktuella lagen, "gymnasieasyl".  Men medan Migrationsverket under många månader gör sina prövningar för de ensamkommande  så gäller  lagen och man kan hinna få igenom PUT för  så många som möjligt innan lagen kanske faller. Går det så går det,  resonerar man, flesta medel tillåtna för  syftet. 

Anmäl
2018-07-16 23:06 #64 av: Göstage

#63 Ja, den plötsliga arbetsivern på MIG är ju uppenbar.Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-17 18:22 #65 av: gruvel

Migrationsöverdomstolen vågar väl inte gå emot Sveriges laglig regering och riksdag och undanröjer migrationsdomstolarnas dom i gymnasieamnestifallen, i vilka de ansåg lagen omöjlig tillämpa?   För domarna i de senare kan en samvetskonflikt uppstå i framtiden, inte  enkel hantera personligen.  

Om så, får vi väl två kategorier av medborgare i riket, dem vars identitet är något osäker - sannolik och majoritetens som är säker, båda med samma rättigheter och skyldigheter.  Ett slags ojämlikhet kan man tycka.  En fråga är väl om det är förenligt med grundlagar eller andra överordnade? Man kanske kommer fram till att ändra på någon så att det inte blir så märkvärdigt med identitetsbegreppet. - Då kan det även gå att senare inlemma många  s.k. papperslösa, varav en del med oklar identitet, personer som får lov bli medborgare då annan lösning inte syns till.  Kan regeringen även ha tänkt sig en sådan framtida utvidgningsmöjlighet?

Anmäl
2018-07-18 11:14 #66 av: Göstage

Uppenbarligen har Migrationsverket insett att de kanske gör ogjort arbete som behandlar ansökningar som kan visa sig ogiltiga om den nya lagen inte är tillämpbar, så man avvaktar med ytterligare beslut i väntan på klara direktiv.

Dessutom visar det sig att det som kunnat  uppfattas som högt uppdriven arbetstakt (#59) nog inte stämmer - hittills har beslut tagits om knappt hundra ärenden, varav c:a 10% bifallits.

"Migrationsverket uppger i ett pressmeddelande att myndigheten tillfälligt avvaktar med beslut i vissa av de asylärenden där den nya gymnasielagen har åberopats.
Beskedet kommer efter två fall där migrationsdomstolar bedömt att lagen inte är tillämpningsbar gällande sänkt beviskrav för identitet. Vad som händer framöver är nu osäkert.
– Om Migrationsverket inte avvaktar med att fatta beslut i vissa ärenden skulle det leda till en rättsosäker situation där beslutet skulle bero på om ärendet prövas av Migrationsverket eller domstolen, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket, i ett pressmeddelande."---

"Sedan lagen trädde i kraft 1 juli i år har cirka 4 000 ansökningar kommit in till Migrationsverket, enligt myndigheten, och beslut har hittills fattats i knappt 100 ärenden. Enligt Migrationsverket har tio av dessa ärenden lett till bifall."

https://www.expressen.se/nyheter/migrationsverket-avvaktar-beslut-med-nya-gymnasielagen-tillfalligt/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-18 15:53 #67 av: gruvel

Om Migrationsöverdomstolen går på underrätternas linje i överklagandefallet får vi tydligen en märklig frondering gentemot den politiska sfären från juridikens sida. Oerhört? Federalister av renaste vatten gläds, EU- organ får väl ta över.

Afghanernas taleskvinna Fatemeh Kavari ser nog Migrationsverkets stopp som en möjlig öppning för att nå längre.  Anar läge plädera för amnesti generellt oavsett, utan tjafs om identitet och gymnasieplikt? Räddningsplanka för regeringen om det inte strider mot EU-direktiv/-lagar.  Plankan kunde även komma andra utan rätta papper och asylskäl till del senare, om regeringen redan stakat ut kursen. Skulle EU ändå bromsa helt, får regeringen rädda ansiktet med att djupt beklagande hänvisa till unionens stränga obsoleta regler.

Anmäl
2018-07-18 16:03 #68 av: Göstage

Sossetoppen har nog inget emot om beslutet drar ut till efter valet, det är väl särintressen inom partiet som hjälpt MP att baxa igenom beslutet dit det kommit.

Men om beslutet om afghanerna dröjer till efter valet kan det nog uppstå ett pikant läge mellan C och M, om de eventuellt skall ingå i samma regering.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-07-23 10:18 #69 av: Carmarino

Hoppas inte den här artikeln av Anne-Marie Pålsson på HD/Sydsvenskan har hunnit bli betalartikel.

Så örfilade migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm upp det politiska etablissemanget när de underkände gymnasielagen. Den som ställde medmänsklighet före rättssäkerhet och som skulle ge 9 000 ensamkommande flyktingbarn en ny chans att stanna i Sverige.

En politiskt explosiv lag. Den splittrade alliansen och klubbades igenom trots skoningslös kritik från lagrådet. Lagrådets ställningstagande är visserligen inte bindande utan ska bara ses som en rekommendation. Trots det är det politiskt klokt att hörsamma rådet ty den regering som inte gör så brukar kritiseras för att sätta sig över rättsstatens principer.

Vad gäller gymnasielagen hade gränsen enligt lagrådets bedömning nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Inte bara hade gymnasielagen beretts i strid med grundlagen krav. Därutöver stod den i konflikt med centrala bestämmelser som gäller i svensk rätt.

Trots detta skickade regeringen lagförslaget till riksdagen. Bara en vecka efter det att riksdagen sagt ja till lagen hamnade den hos Malmös migrationsdomstol. Gymnasielagen strider mot grundlagen och kan därför inte tillämpas, löd domen. Två veckor senare gjorde migrationsdomstolen i Stockholm samma bedömning.

Med undantag av en besvärad kommentar från vice statsminister Isabella Lövin (MP) om att beslutet ska överklagas har tystnaden från regeringen varit närmast kompakt. Som om den vore försatt i chock över att ha blivit överkörd av en domstol.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-07-23 10:27 #70 av: VSK

#69

DÖ strider oxå mot grundlagen, men det har ju inte varit nåt som bekymrat de demokratiska partierna i 7-klövern det allra minsta. 

Rätt värdegrund du vet........ Kräks

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-07-23 10:28 #71 av: Carmarino

#70 Men den kom ju till enbart för att stänga ute SD, så det är ju inte så noga då. Skämtar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-07-23 10:29 #72 av: VSK

#71

Exakt, rätt värdegrund Yrar

Skämtar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-07-31 20:38 #73 av: Göstage

Ännu en migrationsdomstol som går bet på tolkningen av "den afghanska gymnasielagen".

"Migrationsdomstolen i Göteborg tar nu hjälp av EU-domstolen och har begärt ett så kallat förhandsavgörande. En av de springande punkterna i gymnasielagen har varit det sänkta beviskravet för de sökandes identitet. Vissa har tolkat de sänkta kraven som oförenliga med såväl svensk grundlag som EU-rätten, och domstolar i Malmö, Stockholm och Luleå har haft olika syn på saken.
– Det vi vill har stöd med är hur vi ska tolka EU-rätten, sedan får vi själva tillämpa det på den nationella lagstiftningen, säger Johan Sanner."---

"I väntan på besked från EU-domstolen kommer pågående ärenden troligtvis att dröja, tror Johan Sanner.
– Min bedömning är att vi sannolikt inte kommer att döma av några mängder av den här karaktären, så som rättsläget ser ut just nu.
Förhandsavgörande från EU-domstolen tar i regel ungefär ett år, men kan gå snabbare om begäran behandlas som ett skyndsamt ärende."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborg-begar-eu-tolkning-av-gymnasielagen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-08-15 13:09 #74 av: Göstage

 Ännu en oklar lagstiftning. Den skall nu prövas av HD, och utslaget där få följder för den så kallade gymnasielagen.

"Högsta domstolen ska i nästa vecka pröva om regeringen följt grundlagen när man stiftade den nya vapenlag som trädde i kraft i januari.
Det är andra målet på kort tid som ska pröva om det så kallade beredningskravet i regeringsformen följts."---

"– Skulle HD komma fram till att lagen beretts på ett felaktigt sätt och att den är ogiltig så kan det få konsekvensen att alla de som är dömda enligt den ogiltiga lagen måste i sådana fall få rätt till resning, säger Mikael Nilsson, som är mannens advokat.
Vapenlagen fick kritik redan av lagrådet för att inte ha följt beredningskravet. Kritiken gällde både att remisstiden hade varit för kort och att konsekvenserna av förslaget inte hade redovisats tillräckligt. Men riksdagen röstade ändå igenom lagen.

Ärendet har likheter med den så kallade gymnasielagen, som skulle vara en chans för ensamkommande unga att stanna i Sverige. I det fallet är det Migrationsöverdomstolen som bland annat ska pröva om lagen kommit till på rätt sätt.
Och enligt Högsta Domstolens ordförande Stefan Lindskog så kan HD:s avgörande påverka hur Migrationsöverdomstolen ser på gymnasielagen.
– Om Högsta domstolen här kommer fram till att åsidosättandet av beredningskravet kan leda till att en lagstiftning inte ska följas och ange de närmare kriterierna som gäller för det, så är det väl att förvänta att en bedömningen läggs till grund också när det gäller gymnasielagen. Högsta domstolens avgörande kommer säkerligen vara prejudicerande även om det gäller en annan sida av domstolsorganisationen så att säga."---

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-08-15 13:14 #75 av: eskils

#74 "Högsta domstolen ska i nästa vecka pröva om regeringen följt grundlagen"

Vad är det för töntig Kalle-Anka-regering vi har!? Vilka amatörer... Pustar

Vet man inte hur man gör kan man ju fråga någon, t ex Lagrådet eller andra juridiska experter.


Anmäl
2018-08-15 13:24 #76 av: Göstage

#74 Ur samma artikel:

"Advokat Mikael Nilsson, som företräder mannen som ska upp i Högsta domstolen, är inne på samma linje:

– Det finns ju problem i samhället som politikerna ytterst är ansvariga för och då verkar det som att politikerna pressar igenom olika lagförslag, som kanske inte är riktigt genomarbetade."

Ja, paniken verkar uppenbar...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-08-16 13:39 #77 av: Göstage

#66 Nytt besked - tydligen är det inte rättsosäkert längre...

"Migrationsverket godkänner beredningen av gymnasielagen, som ger flera tusen unga en ny chans att få asyl i Sverige. Det framgår av ett yttrande som verket lämnat till Migrationsöverdomstolen, som prövar frågan."---

"I ett nytt yttrande skriver nu Migrationsverket att den kritiserade beredningen av lagen varit okej och därför kan lagen tillämpas.
Frågan är bara hur tungt verkets röst kommer att väga i överdomstolens bedömning. Migrationsverket har avböjt att kommentera sitt yttrande i radion."---

SR

Är det regeringen som pressat Migrationsverket, precis som i fallet med "söndagsprognosen" - kanske i hopp om att  indirekt påverka HD inför beslutet där nästa vecka? (#74)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-08-16 14:50 #78 av: Hayabusa

#77 De sitter ju i samma båt...

Anmäl
2018-08-16 15:02 #79 av: Göstage

#78 "Båten får gunga dit vindarna vill, 

blåser det inte så ligger vi still."Lyssnar på musik

Sven Paddock

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-08-16 15:17 #80 av: Hayabusa

Om det nu blir så att de 9.000 får börja plugga på gymnasiet - hur ser deras chanser för att fullfölja ut? Vad kommer resultatet att bli? Vad ska de plugga?

Anmäl
2018-09-14 16:15 #81 av: sponny

Killarna får inte börja skolan - riskerar att utvisas

Nu riskerar ett 20-tal ensamkommande i 19-20-års åldern i Svenljunga att utvisas. Anledningen är att de skolkat från skolan.

Biträdande rektor Olle Wallman på Lärcentrum i Svenljunga menar att de har försökt få eleverna till skolan.

– Vi har ju försökt nå dem. Och det är ju såhär att de skrivs inte inte ut med automatik utan först är det en muntlig varning, och sedan är det tre skriftliga varningar och sedan skrivs de ut. Och vi har ju försökt ringa till dem, skriva till dem, utan framgång, och då har man försatt sin chans.

Jag vill inte vara den som är den men förr eller senare måste man ta eget ansvar, något som även Mustafa Panshiri tar upp i en efterföljande intervju.

Anmäl
2018-09-14 18:06 #82 av: eskils

#81 "Tillägg: Migrationsverket uppmanar alla som är i en liknande situation att ändå ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen eftersom det inte är specificerat hur mycket en person ska ha studerat för att omfattas av lagstiftningen."

Just det. Det kanske räcker att sitta av ett par lektioner så får de stanna i Sverige med åratals gratis försörjning, bostad etc. etc. Idioti!


Anmäl
2018-09-19 13:11 #83 av: gruvel

Kommer nog bestämmelser från överheten, under inlindade och förstående vändningar ang. skälen till skolket,  att om det fortsätter, får man ledsamt nog lov acceptera det. Härtill nödd och tvungen.

Intressant blir se hur makten reagerar om exemplet från Svenljunga sprider sig till andra skolor.  Berörda elever där kan se chansen.  Vilken sida blir mest uthållig.   En gissning  - generell asyl utan krav,  i linje med politisk vänster och delar av etablissemanget. 

Anmäl
2018-09-23 13:35 #84 av: Göstage

"Någon gång under nästa vecka kommer Migrationsöverdomstolen med sitt utlåtande om lagen går att tillämpa eller inte, enligt uppgift från domstolen till SVT Agenda.
Även om Migrationsöverdomstolen skulle godkänna gymnasielagen kommer frågan med stor sannolikhet att hamna hos EU-domstolen – en process som tar minst ett år.

Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och han menar att det ser mörkt ut för de ungdomar som hoppas på ett uppehållstillstånd.
– Det troligaste scenariot är att lagen inte kommer att klara prövningen, både i Migrationsöverdomstolen och i EU-domstolen, säger han.

Vad händer då med ungdomarna?
– De befinner sig i en mycket tråkig situtation. De har ingen automatisk rätt att stanna. Det (lagförslaget) har absolut inte hjälpt de här ungdomarna som det var meningen att det skulle, säger Joakim Nergelius."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-avgors-gymnasielagens-framtid-oviss-vantan-for-hemlose-mustafa

Förvånad är ju det minsta man är...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-24 20:55 #85 av: Tjeja

Jag säger ju det... Sverige och dess sjuka lagar som sedan tolkas som fan läser bibeln och gör saker ännu värre! Storgråter Inhuman behandling av människor som söker ett bättre liv, ignorerar de som verkligen behöver hjälp och slänger samtidigt ut sina egna barn med badvattnet! Det är Sverige i ett nötskal nu.  Även om en S regering knappast skulle förbättra något kommer det knappast med Alliansen som regering bli bättre heller. Det är kört för oss! Vi sitter fast mellan "the rock and the hard place!.. eller stupen eller vad man nu vill kalla det..

Alla får lida utom de rikaste.. de får fler "slavar" att utnyttja! 

Medarbetare på FågelmatningDjurparkerVilda djur och Politik i fokus.

Anmäl
2018-09-25 10:24 #86 av: Göstage

#84 Migrationsdomstolen har slagit fast att den s.k.gymnasielagen kan tillämpas. Återstår då att se om det bär vidare till EU-domstolen.

https://politik.ifokus.se/discussions/5ba9f0018e0e740533a3c82f-gymnasielagen-far-tillampas

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.