Invandring och integration

Lagrådet sågar förslag om studerande ensamkommande

2018-03-28 16:59 #0 av: Göstage

Lagrådet är avvisande till regeringens förslag om uppehållstillstånd för en specificerad grupp ensamkommande som  studerar (vilket i det fallet rör sig om cirka 9000 individer.)

"Lagrådet hänvisar till att domstolar kritiserat förslaget för att konsekvenserna är svåra att överblicka. Lagrådet delar den bedömningen, och anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas", skriver Lagrådet.

Lagrådet ifrågasätter också gränsdragningen i förslaget. Det gäller bara dem vars ansökan registrerades hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare."---

https://www.expressen.se/nyheter/lagradet-sagar-forslag-om-ensamkommande/

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-03-28 17:10 #1 av: Göstage

Många har kritiserat regeringsförslaget. En av dem är den liberale riksdagsmannen Robert Hannah på Expressen debatt i förrgår. Hannah skrev bland annat: 

"Kristna assyrier får avslag i Sverige eftersom myndigheterna har funnit att det finns interna skyddsalternativ för irakiska medborgare inom det kurdiska självstyret KRG. Trots att assyrier och yezidier har utsatts för folkmord av ISIS - det värsta brottet mot människor kan tvingas utstå – så har de inte ansetts ha skyddsskäl. Jag har alltid respekterat myndigheternas beslut eftersom samma lagar gällt för alla - oavsett var man kommer ifrån är det skyddsskälen som Migrationsverket har bedömt.

Men med regeringens nya förslag om gymnasiestudier för ensamkommande, som i praktiken är en förtäckt amnesti för afghanska män och pojkar, så gäller inte likhet inför lagen längre."---

"Jag kräver att Annie Lööf, Stefan Löfven och Gustav Fridolin svarar på frågan: Är afghanska ungdomar mer skyddsvärda än folkmordsdrabbade yezidier och assyrier."---

https://www.expressen.se/debatt/unga-afghaner-far-graddfil-men-kristna-som-flyr-is-far-avslag/

Regeringen kan förbigå lagrådet, men frågan är om de får med sig Centern på den manövern. Övriga Alliansen plus SD kommer inte att stödja regeringsförslaget.

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-03-28 19:09 #2 av: eskils

Kloka ord från Lagrådet och Robert Hannah. Så väntar vi på Centerns beslut...

"Om C går på de rödgrönas linje bör Annie Lööf framgent inte ta ordet rättsäkerhet i sin mun."

" Men Annie Lööf måste bestämma sig: Antingen satsar hon på rättssäkerhet eller ställer hon sig och gör handhjärtan med Gustav Fridolin."

https://www.expressen.se/ledare/offra-inte-rattsakerheten-for-ensamkommande-loof/


Anmäl
2018-03-28 20:50 #3 av: Göstage

"Motorsågsmassakern"?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-en-monumental-sagning-av-regeringens-forslag-om-ensamkommande-1

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-12 12:51 #4 av: Göstage

"Hur många käftsmällar från Lagrådet tål S?", frågade Anna Dahlberg i Expressen för 14 dagar sedan. Tydligen är de immuna:
"Regeringen har bestämt sig för att lägga fram lagförslaget som ska ge ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige, trots den hårda kritiken från Lagrådet, erfar TT.
Justitiedepartementet arbetar fortfarande med utformningen och en proposition väntas kunna lämnas till riksdagen om ett par veckor."---

TT

Och därigenom ligger väl bollen på nytt hos Centern...

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-18 19:40 #5 av: gruvel

Den tål smällar då den har en fast inriktning som medför att den helst betraktar företeelser som Lagrådet och  Riksrevisionen och andra, med obekväma synpunkter på styret,  som nödvändig kosmetika - men kanske bra  ha när det passar. 

En parallell väl:  Både Domstolsverket och Migrationsverket var negativa i sina remissvar till att FN:s Barnkonvention ska bli svensk lag , de torde befara att besvärliga rättskollisioner kan uppstå, är det barns rätt och behov som gäller oavsett, eller hur spelar asylrätt och andra omständigheter in i de fall som kan bli aktuella ta ställning till, fallen kan säkert  ha olika karaktär.  Kan förmoda att Domstolsverket tänker sig att ytterligare en uppsjö mål kan tillkomma med diverse överklaganden, överprövningar, köer kan uppstå för  anländande barn, med eller utan vuxna, som  då måste få stanna på obestämd tid, så som afghanerna, innan kvarnar malt färdigt.  Och i sinom tid: enklast att alla får stanna? Och för MIV kan det vara obekvämt om en ny ovan typ av kö uppstår.

Anmäl
2018-04-24 15:46 #6 av: Göstage

#4 Och Centern tog emot bakåtpassningen. Den rödgröna röran har aldrig varit mer geggig än just nu...

"Centerpartiet har nu bestämt sig för att säga ja till regeringens förslag om att låta ensamkommande få stanna i Sverige och studera.
Annie Lööf säger på en presskonferens i riksdagen på tisdagseftermiddagen att man visserligen tycker att förslaget är dåligt men att konsekvenserna av att inte säga ja till den är långt värre."---

https://www.expressen.se/nyheter/centerns-besked-om-ensamkommande/

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-24 16:15 #7 av: landsbygdsbo

Lagrådet borde ha samma funktion som högsta domstolen i Tyskland. Ett förslag går inte igenom om det inte är sunt, juridiskt sett.

Anmäl
2018-04-24 16:33 #8 av: eskils

#6 Och där dog Alliansen. Ledsen

Två talesmän för det nya partiet Medborgerlig Samling (Med) skriver om förslaget att låta denna stora grupp som "huvudsakligen består av män utan asylskäl" stanna i Sverige:

"Kostnaderna för enbart det aktuella föreslagna beslutet uppgår enligt uppgift till 3 miljarder kronor. Till detta kommer årliga kostnader för uppehälle, skolgång, boende med mera med okänt antal miljarder kronor över tid. Mot bakgrund av den lärar- och skolbrist som föreligger saknas helt möjlighet att låta gruppen ensamkommande få en bra skolutbildning utan att detta går ut över de elever som redan befinner sig i en hårt prövad skolvärld.

Vissa ensamkommande har oklara identiteter och många har fått åldern uppskriven eftersom de helt enkelt inte var barn ens när de kom till Sverige. Att dessa män skall gå i samma klasser som bland annat yngre flickor är inte bara olämpligt utan kan också utgöra en risk för dessa unga. Slutligen kan tilläggas att Med är mycket oroat över att ett betydande mansöverskott redan uppkommit i Sverige i de aktuella åldrarna och att detta på sikt kan innebära ett instabilt samhälle i allmänhet. Den risken ska Sverige inte ta."

https://www.svd.se/lagg-inte-miljarder-pa-en-grupp-utan-asylskal

Flera kommentarer efter artikeln håller med, bl a denna:

"Det som står i artikeln är korrekt, och självklart. Pengar måste användas där de gör störst nytta, inte till den som snyftar högst. När blev unga killar som smitit från militärtjänsten högsta prioriterade skyddsgrupp i hela världen? När försvann vettet från svenska politiker?"

Ja när - och varför?


Anmäl
2018-04-24 16:41 #9 av: VSK

Typ nåt sånt... 

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-24 17:27 #10 av: eskils

En kommentar till, från SvD:s ledarredaktion:

"Centerpartiet säger ja till regeringens förslag om att kunna bevilja uppehållstillstånd till cirka 9 000 så kallade ensamkommande som saknar asylskäl och redan har fått utvisningsbeslut – även i fall där identiteten på de sökande inte har klarlagts.

Därmed pulvriseras de sista resterna av ordning och reda i svensk invandringspolitik. Ett nej är inte ett nej. De som får avslag behöver inte lämna landet, utan har tvärtom allt att vinna på att klamra sig kvar. Sverige ska inte kontrollera vilka som befinner sig innanför gränserna."

https://www.svd.se/granslost-svek-av-centerpartiet


Anmäl
2018-04-24 23:27 #11 av: eskils

Många är idag minst sagt upprörda över Centerpartiets svek mot Sverige. En kommentar till:

"När Lagrådets utlåtande om den så kallade gymnasieamnestin kom i slutet på mars blev den berömd för sin ovanliga tydlighet

Juristerna skrev att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" och pekade bland annat på:

•Förslaget om att en viss handläggningstid (i detta fall över 15 månader) ska bestämma utfallet (ge uppehållstillstånd) är en helt ny och oprövad princip i svensk rätt.

•Den bryter mot principen om att alla ska behandlas lika eftersom personer som fått avslag före 15-månadersgränsen inte får samma chans.

•Den bryter mot samma princip då personer som följt svensk domstol och har fått avslag och åkt hem inte omfattas.

•Den underminerar legitimiteten för svensk lagstiftning då personer som fått avslag och ändå stannat kvar nu ska få uppehållstillstånd.

•Den gäller personer som uppger att de har "för avsikt" att studera, vilket inte gäller för någon annan kategori som får uppehållstillstånd på grund av studier. Ingen kommer heller kontrollera om personerna studerar.

•Den gäller personer som inte har klargjort sin identitet och ej kan bevisa sin ålder.

•De 9000 ensamkommande ungdomar som förslaget riktar sig till har ej gymnasiebehörighet i Sverige. Den utbildningsform som står till buds är yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Det finns i dag inga platser till nya ungdomar och ingen plan eller pengar för hur sådana ska skapas.

•Ensamkommande ungdomar har av helt naturliga skäl svårt att klara svensk gymnasieutbildning. Förslaget anger inte vad som händer om de misslyckas."

https://www.di.se/ledare/var-gar-gransen-for-annie-loof/


Anmäl
2018-04-24 23:39 #12 av: VSK

Läser man på fb så verkar det vara typ 99% som är både förbannade och upprörda. 

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-25 07:30 #13 av: Göstage

Ärkehycklaren Gustav slog nog något av ett rekord igår när han hävde ur sig att   ”Vi humanister andas ut efter C:s besked om ensamkommande”. Hans självgodhet när han tar ett djupt grepp i den gemensamma pengapåsen och samtidigt får det att låta som om det här är något "de goda" pytsar upp ur egen ficka är beklämmande. Men kanske köpte han sig några handhjärtan från de vilseförda...

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-25 09:55 #14 av: Göstage

"I en situation där Miljöpartiet riskerar att hamna utanför Riksdagens fyraprocentsspärr såg man sig tvungna att leverera ett konkret resultat i någon av partiets hjärtefrågor för att stoppa blödningen av väljare. Socialdemokraterna bestämde sig för att gå med på detta för att undvika en regeringskris strax innan valet.

Det är detta som nu Centerpartiet valt att liera sig med. Och till ett pris som kan tyckas orimligt högt: man har frångått svenska myndigheters lagenliga beslut för att gynna en grupp som det stora flertalet boende i Sverige (ursvenskar i lika hög grad som redan etablerade invandrare) inte vill ha här, man har gjort det till en kostnad på flera miljarder för svenska skattebetalare, och man har totalt bortsett ifrån att dessa ensamkommande personer i framtiden i oproportionerlig utsträckning kommer att belasta det svenska välfärdssystemet på samtliga nivåer, såsom exempelvis sjukvård, kriminalvård och transfereringssystem. Det är ingen vågad gissning att en majoritet av de som omfattas av den så kallade ”gymnasieamnestin” aldrig någonsin kommer att försörja sig själva. Denna björntjänst har man nu gjort Sverige, samtidigt som man slagit ett möjligt ickesocialistiskt regeringsalternativ i spillror."---

https://ledarsidorna.se/2018/04/allians-for-sverige-ar-dod-lange-leve-den-svenska-alliansen/

Erik van der Heegs artikel föder frågeställningen om den socialdemokratiska ledningen "av flera skäl och i grund och botten" hade hoppats på att Centerpartiet skulle säga nej. Då hade man 1/uppfyllt förpliktelserna mot MP, 2/ fått ett obekvämt beslut upphävt, 3/ kunnat måla ut hela Alliansen som "inhumana". 

Nu kan man i och för sig gotta sig åt att ha slagit in en kil i Alliansen, men följderna kan bli kostsamma på annat sätt.

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-25 11:54 #15 av: eskils

"Trodde du verkligen på det ihåliga snacket och påhittet om allas lika värde när 9000 män utan asylskäl och med okänd status särbehandlas och favoriseras av både politiker och aktivister, som ser till att rekordhöga summor av skattebetalarnas pengar slösas på vuxna som ljuger om sin ålder samtidigt som riktiga barn, skötsamma familjer, flickor och kvinnor vars liv verkligen är i fara, utvisas?

Trodde du på största allvar att våra politiker överhuvudtaget bryr sig om de ödesdigra konsekvenser orsakade av obalansen i könsfördelningen, som utsätter kvinnor och barn för fara och som skapar ett extremt otryggt och destabiliserat samhälle? För det går inte att blunda för det faktum att vi nu har ett överskott av män från länder med kvinnofientliga kulturer där islamism, hedersnormer och klansamhälle härskar, som blivit en del av vår svenska vardag och drabbar oss och våra närmaste.

Trodde du på största allvar att politikerna tänker på våra äldre som har byggt upp Sverige, och på våra söner och döttrar? Hoppades du på att de eskalerade våldtäkterna, narkotikabrotten, våldet, kriminaliteten och rånen skulle vara en varningssignal som våra makthavare tog på allvar?

Det är inte humanism att ge ännu en chans till ekonomiska migranter utan asylskäl som redan fått avslag flera gånger och som skulle utvisats. Det är däremot en högst ansvarslös, farlig och vansinnig politik där makthavare visar totalt respektlöshet och arrogans mot folket och ställer sig över lagarna. De väljer att helt strunta i rättssäkerhet och asyllagar, lagrådets utlåtande och polismyndigheternas varningar. I stället spottar de sitt folk rakt i ansiktet."

"Och när landet drabbas av ännu större kaos kommer ni att ställa er frågan: Varför gjorde jag inte något för att stoppa detta? Varför satt jag tyst? Varför vågade inte jag? Varför sade jag inte emot? Varför visade inte jag civilkurage och mod?"

http://katerinamagasin.se/asylskandalen-var-tystnad-leder-till-maktmissbruk/


Anmäl
2018-04-25 12:08 #16 av: eskils

Vet inte när detta vansinnesförslag är tänkt att röstas igenom i riksdagen, men förhoppningsvis finns några timmar och kanske dagar att försöka stoppa det.

En sak man kan göra är att maila till Centerpartiets 22 riksdagsledamöter och vädja till dem att rösta nej, eller åtminstone att lägga ner sin röst. Här är namnen:

https://www.centerpartiet.se/vart-parti/kontakt/riksdagsledamoter


Anmäl
2018-04-25 14:30 #17 av: gruvel

Förslaget går väl igenom i riksdagen. Det här kan då bli en följetong  genom signalen till omvärlden att goda chanser få stanna i landet oavsett det börjar med ett nej eller kanske.  Man vet också nu att kravet på säker identitet (och ålder) inte finns längre.  Även om förslaget gäller de 9000 nu torde det vara lätt för vår lagstiftande församling med hjälp av C  spä på giltigheten för fler nya grupper av ensamkommande, så som varande  den enklaste vägen hantera nya lägen för regeringen.  Lagråd och annat trams behöver man inte bry sig om.

Det kan väl bli läge för någon företagsam person typ Bert  Karlsson (fast inte just han som det har blivit nu) att låta bussa hugade under 30 år från Asien, Afrika till gränserna där de får ange asylbehov (och väl helst uppge under 18). Säkrast kastar man bort id-handlingar före individuell passage, om man har några .

Anmäl
2018-04-25 14:32 #18 av: VSK

Skämtar

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-04-25 14:33 #19 av: Göstage

#18 Exakt! Skrattar

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-25 14:57 #20 av: Carmarino

När det gäller gymnasieamnestin så är tydligen inte ett nej ett nej, utan snarare ett "ja, det kan vi säkert ordna på något sätt".

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-04-25 16:33 #21 av: Göstage

#16 Staffan Danielsson är en orädd centerpartist. Han tänker lägga ner sin röst - kanske han rent av går ett steg ytterligare...? SkämtarNu lär inte det hjälpa, men det är skönt att veta att det finns partimedlemmar som törs tänka själva,

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staffan-danielsson-c-jag-kommer-lagga-ned-min-rost-21857

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-26 07:31 #22 av: Göstage

Att det inte är lätt att genomföra gymnasieskolan med språkintroduktion som grund framgår av utvärdering av kullen som introducerades 2011:

"Av de nära 3700 som började språkintroduktion i svensk gymnasieskola 2011 hade 0,4 procent tagit gymnasieexamen efter tre år."---

https://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-politikens-hattande-riskerar-leda-till-stangda-granser

"Av eleverna som började språkintroduktion hösten 2011 har cirka 20 procent (tre år senare) varken arbetat eller studerat. Fem år efter studiestart har 9 procent av eleverna som började på språkintroduktion 2011 avslutat ett nationellt gymnasieprogram med gymnasieexamen eller studiebevis. Motsvarande andel för de elever som påbörjade sina studier vid ett nationellt gymnasieprogram samma år är 78 procent."

Skolverket (2016)

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-26 07:44 #23 av: Göstage

Sverigedemokraterna vill återföra ärendet till utskottet genom ett yrkande. Om de får med sig 1/3 av de röstande återförvisas frågan. Hur övriga motståndare till beslutet ställer sig är ännu oklart. Teoretiskt sett räcker det att M röstar med SD för att man skall få igenom ett åtminstone temporärt stopp.

"Sverigedemokraterna kan – om de får stöd av M – åtminstone tillfälligt stoppa lagen om ensamkommande, skriver de i ett pressmeddelande.
– Vi backar inte bara för att inte att andra inte tar sitt ansvar, säger SD:s migrationspolitiska talesperson Paula Bieler."---

”För att ett ärende ska återförvisas av kammaren krävs att minst en tredjedel av de röstande ansluter till ett sådant yrkande, vilket i praktiken innebär att det räcker med stöd från Moderaterna för att vinna gehör för ett sådant yrkande”, konstateras det i pressmeddelandet.
På så sätt får utskottet en möjlighet att bereda ärendet på nytt, konstaterar SD."---

 https://www.expressen.se/nyheter/sd-begar-att-regeringens-lagforslag-om-flyktingamnesti-aterforvisas/

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-04-26 12:34 #24 av: eskils

Alla de tre andra allianspartierna har ju insett och sagt att förslaget är katastrofalt dåligt och farligt för Sverige, på olika sätt. En naturlig konsekvens är nu att sätter handling bakom orden och återförvisar det. Mycket bra idé från SD!

För att få en återförvisning krävs tydligen en tredjedel av riksdagsledamöternas röster, dvs 117 st.

SD ensamt har 42 ledamöter, så det fattas 75 st. Om L med sina 19 eller KD med sina 16 ledamöter är rakryggade och ställer upp så räcker det tyvärr inte. Det krävs att M med sina 82 ledamöter röstar för en återförvisning.

Go Uffe!! Tummen upp


Anmäl
2018-04-26 13:03 #25 av: Carmarino

#24 Ja, här är det verkligen läge för resten av alliansen att helt bortse från att det är SD som vill återföra ärendet. De tycker ju alla att det är ett dåligt förslag, och då spelar det ingen roll vem som kommer med initiativet.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-04-26 17:12 #26 av: eskils

#25 Annars så kan ju M, L och KD ensamma begära återförvisning av förslaget till utskottet. Tummen upp De har sammanlagt 82+19+16 ledamöter = 117 st, vilket är vad som behövs. Sedan kommer förstås SD att rösta med dem, så det kommer definitivt att gå vägen.

Om M tar ett sådant initiativ kommer de (och L+KD) förstås att bli kallade "rasister" m.m. från den islamistkramande vänstern. Det borde de kunna stå ut med, eftersom de har goda sakskäl att hänvisa till. Björklund var t ex bra i Aktuellt igår, tycker jag, när han hänvisade till Genèvekonventionen etc.

Om M inte gör någonting kommer de nog att kallas fega och svaga av sina väljare, varav en del väljer att rösta på SD istället i höst.

#22 Upprepar: "Av de nära 3700 som började språkintroduktion i svensk gymnasieskola 2011 hade 0,4 procent tagit gymnasieexamen efter tre år." 

 0,4 procent.... Tyst


Anmäl
2018-04-26 17:17 #27 av: Carmarino

#26 Ja, det är ju inget att tveka om. Förstår bara inte vilken del av "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" som de partier som röstar för förslaget inte förstår.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-05-05 09:52 #28 av: Göstage

Ann Heberlein (M) ger inte mycket för skryt om egen humanism och medmänsklighet från Fridolin och Lööf.

 "Lööfs deklaration att hon aldrig kompromissar med människovärdet reser även det frågor. Vad innebär det att föra en ”medmänsklig” politik? Vem är min nästa? Vem innesluts i Centerpartiets medmänsklighet? Fattigpensionärerna? Misshandlade kvinnor som inte har någonstans att fly eftersom kommunens jourlägenheter numera bebos av nyanlända? Barnen som köar för en tid på BUP? De handikappade som blivit av med LSS-stöd? Det kan väl inte vara så att Centerns och Annie Lööfs medmänsklighet bara gäller 9000 ensamkommande unga män?

I medmänsklighetens namn bidrar nu Annie Lööf och Centerpartiet till att driva igenom en lag som bedöms som direkt undermålig av Lagrådet och som kommer att suga resurser från andra, svagare grupper. Fattigpensionärerna, de psykiskt sjuka, de handikappade och de misshandlade kvinnorna innesluts inte lika självklart i Centerpartiets vision om ett medmänskligt Sverige. Kanske för att de inte skriker lika högt som de ensamkommande och deras tillskyndare? Annie Lööf gör som populister alltid gjort: Lyssnar på dem som vrålar högst och slänger valfläsket i deras vidöppna gap, utan någon som helst tanke på vad det kommer att leda till."

https://ledarsidorna.se/2018/05/sveriges-medmanskligaste-partiledare/

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-05-05 10:08 #29 av: Göstage

Humanism? Nej snarare "rasism", skriver debattören Bassam Al-Baghdady, ordförande för Centrum för Sekulär Bildning på Dagens Samhålle.

"Tanken om att förstå rasism slog mig efter Centerpartiets beslut att ställa sig bakom ett lagförslag som är designat av Miljöpartiet, regisserat av Socialdemokraterna och nu välsignat av Centerpartiet och även av Vänsterpartiet. Det är ett lagförslag som fullständigt sågats av lagrådet. Många har diskuterat förslagets undermålighet – dess brister, hur illa skrivet det är. Men få har diskuterat förslagets inneboende rasism, så låt oss göra det."---

"Det klart att det finns bättre ord att använda för att beskriva olika sorter av diskriminering än rasism. Men, tråkigt nog det har blivit så. Vill man vinna en komplicerad debatt med minsta möjliga intellektuella ansträngning, kan man alltid anföra rasism för skrämma bort sin åsiktsmotståndare. Intressant nog dyker anklagelsen ofta upp i situationer där olika former av diskriminering står mot varandra."---

 "Nu lever vi lyckligtvis inte i ett samhälle där lagar stiftas i syfte att särbehandla vissa nationaliteter, etniciteter eller grupper, tänker du kanske. Då är det väl rimligt att vi putsar på de detaljer där grupper ändå drabbas av diskriminering, oaktat syftet?

Ja, det vore en korrekt invändning. Om det inte vore för att regeringen, Centerpartiet och Vänsterpartiet är i full färd med att stifta en lag vars hela syfte och mål är att särbehandla en specifik grupp av en specifik nationalitet. Nej, det sägs kanske inte rakt ut i lagtext, men av debatten som förts kan vi alla förstå att detta är poängen med lagen.

Å ena sidan utvisar regeringen exmuslimer, ateister, yazidier och kristna till en säker död i mellanöstern, exempelvis det krigshärjade Irak.

Å andra sidan skräddarsyr man lagar för att bevilja 9000 andra – som helt saknar asylskäl – möjligheter att stanna i Sverige. Detta är ren diskriminering."---

"Jag vill att vi kräver ansvarstagande av våra politiska representanter. Vi behöver mer än någonsin en konstitutionsdomstol som skulle kunna kräva svar och visa det politiska och juridiska haveri som denna lag innebär. Riksdagen borde sätta ner foten en gång för alla och kräva allas likhet inför lagen."

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/var-det-inte-detta-som-brukade-kallas-rasism-22026

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-05-05 10:13 #30 av: VSK

#29

Riksdagen borde sätta ner foten en gång för alla och kräva allas likhet inför lagen

Kommer aldrig ske så länge vi har maktgalna fega ryggradslösa syltryggar till politiker, som endast tänker på de själva och dess löner. 

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-05-06 06:49 #31 av: Göstage

Ulf Kristersson (M) inför kvällens partiledardebatt på SVT: 

"Det är bra för Sverige att det nu växer fram en bred enighet om att vi behöver en långsiktigt hållbar och stramare flyktingpolitik.
Jag ser Socialdemokraternas nya linje som ett positivt svar på Moderaternas tidigare förslag om en blocköverskridande överenskommelse.

Det naturliga vore att Stefan Löfven nu också drar tillbaka det hårt kritiserade förslaget att låta 9 000 ensamkommande utan asylskäl stanna i Sverige. Det skulle vara  konsekvent, och det skulle vara en markering att Socialdemokraterna även i handling står upp för att ett nej också ska betyda ett nej.

Att Socialdemokraterna ena veckan lägger lagförslag om ensamkommande tillsammans med Miljöpartiet, och nästa vecka själva presenterar en stramare migrationspolitik, visar hur migrationsfrågan skär genom blocken."---

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/xRWxEl/dra-tillbaka-forslaget-att-9-000-ska-fa-stanna

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-05-18 07:55 #32 av: Göstage

Expressen har inför riksdagsbeslutet i början av juni då de 9000 afghanska männen kommer att få rätt att stanna med formell början den 1 juli skrivit en artikel, där en del sifferuppgifter presenteras. Det här är de 9000:

• 99,4 procent är män.

• 0 procent hade giltiga ID-handlingar när de sökte asyl.

• 78 procent har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket (men det är den ålder som den asylsökande själv uppger som gäller, om den inte är uppenbart oriktig.)

• Av hela urvalsgruppen uppgav 13,5 procent att de var födda i och hade bott hela livet i antingen Iran eller Pakistan.

• 49 procent har själva uppgett att de bott i Iran i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Iran i 10 år.

• 5 procent har själva uppgett att de bott i Pakistan i minst ett år innan de kom till Sverige. I snitt uppgav dessa personer att de bott i Pakistan i 13 år.

• 46 procent har själva uppgett att de levt i Afghanistan innan de kom till Sverige. Av dessa bedömdes 2,6 procentenheter som inte trovärdiga i beskrivningen av sin hemvist.

• 21 procent av dem som uppgav att de bott minst ett år i Iran uppgav att de någon gång deporterats till Afghanistan.
• 2 procent av dem som uppgav att de bott minst ett år i Iran uppgav att de någon gång rekryterats till kriget i Syrien, men eftersom den här procentsatsen är så låg och baseras på ett så litet antal beslut, är den här siffran inte lika statistiskt tillförlitlig som övriga poster.

https://www.expressen.se/nyheter/qs/de-9-000-afghanerna--vilka-ar-de-egentligen/

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl
2018-05-22 08:28 #33 av: Göstage

Regeringen agerar på ett sätt som känns välbekant från andra utnämningar, "Lex Eliasson" - man belönar sina trogna vasaller. Jenny Sonesson skriver på GP:s ledarsida om den senaste dubbningen.

"Löst tyckande har hämmat diskussionen om Sveriges mottagande av ensamkommande unga. Organisationen Rädda Barnen är, tyvärr, ett exempel på en aktör som har bidragit till det snedvridna debattklimatet. Det är symptomatiskt att regeringen väljer att belöna organisationens generalsekreterare.
Den 18 maj utsågs Elisabeth Dahlin till ny barnombudsman, med start i september, och blir chef för den statliga myndigheten med samma namn. Med tanke på att barnombudsmannen (BO) är remissinstans och har till uppgift att föreslå lagändringar är det olyckligt att just Dahlin får jobbet."---

"För tre år sedan uppmärksammade Agenda att Sverige tagit emot en tredjedel av de ensamkommande barn som sökt sig till Europa. I programmet hävdade Dahlin att: "Det är lite grann den här råttan i pizzan-frågan, det går mycket myter i sociala media om alla de här vuxna som ska finnas bland barnen." Hon påstod i samma inslag att drivkraften att ljuga om sin ålder i asylprocessen är väldigt överdriven. 

Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå kommun som jobbat med ensamkommande unga i över ett decennium och som numera kandiderar till riksdagen för SD, bemötte Dahlin i ett debattinlägg. Andersson uppgav att han i sin professionella roll stött på många som varit uppenbart vuxna och att flera av dessa i efterhand bekräftat att de utgivit sig för att vara minderåriga.

Dahlin valde att inte bara angripa Andersson utan även publicisten Svenska Dagbladet i sin replik. Skvaller, rykten och lögner inte hör hemma i en seriös debatt påpekade hon. Dahlin skrev: ”Vad som däremot är ett "råttan i pizzan"-problem är de upprepade påståendena om att en majoritet av barnen i själva verket skulle vara vuxna… Det är mycket oroande att rena sakfel fått en så stor spridning”. Rädda Barnens ord väger tungt, bara i Sverige har organisationen över 75 000 medlemmar.
Drygt tre år senare avslöjar Expressen att nästan 80 procent av de 9 000 ensamkommande afghanerna fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket."--- 

 "Sverige förtjänar en analytisk och ödmjuk barnombudsman som förmår att värna barns rättigheter även när känslostormar blåser."

 http://www.gp.se/ledare/sonesson-rädda-barnen-har-inte-värnat-barnperspektivet-1.6118490

"Det var bättre förr. Ju förr desto bättre."

¨Blandaren.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.