Invandring och integration

Hjälp i närområdet- så blev "rasism" realpolitik

2017-02-25 07:56 #0 av: [Carpinus]1

* Från SD:s hemsida 2007:  "Till och med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) har rekommenderat att man ska inrikta sig på att åtgärda missförhållanden i flyktingarnas hemländer. En sådan politik är rationell då den åtgärdar problemens orsaker. Det är humanare att hjälpa på plats, för att man då kan hjälpa fler. En återvandringspolitik kan sedan ligga i linje med FN:s rekommendationer genom att återvandrare överför kunskap från i-land till u-land."

* SD augusti 2014, inför valet: "Det är bättre att hjälpa på plats".

* Moderaterna september 2015: "Vi måste hjälpa mer i närområdet"

* Löfven, februari 2017: "Vi har 700 000 till en miljon flyktingar i Libyen som vill iväg. Det är ett komplext problem, säger Löfven, som inte vill se det som att EU nu ska börja betala för läger i Afrika.
Däremot anser han att det är bra om EU är med och betalar för en bättre utveckling där.
– Det viktigaste är ju att man inte behöver fly. Och då är det bra för oss att vi är med och stöttar länderna så att man faktiskt inte behöver göra det, säger statsministern i Hamrun."---

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-02-25 08:00 #1 av: [Carpinus]1

"Kortfattat kan sägas att den svenska migrationspolitiken inte medfört någon ekonomisk vinst för samhället, trots en del stjärnögda påståenden om motsatsen", summerar Håkan Boström på GP:s ledarsida. Han fortsätter bland annat: "De mångmiljardbelopp som Sverige lagt på asylmottagande hade kunnat hjälpa många fler i närområdet. Sverige har istället dragit ned på biståndsbudgeten för att kunna hjälpa ett mindre antal på hemmaplan. Detta är inget annat än moralisk kortslutning, och visar brutalt tydligt hur ett rationellt konsekvenstänkande saknats i den svenska polititiken. Vi har främst vårdat vår självbild."---

Läs mer här.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-29 10:43 #2 av: [Carpinus]1

Nu konstaterar även Thord Palmlund, tidigare generaldirektör på dåvarande invandrarverket, att hjälp i flyktingarnas närområde med all sannolikhet var och är den mest effektiva hjälpen, och att den svenska prioriteringen kan ha bidragit till det stora flyktingtrycket mot Europa. Palmlund:

"Vi kan inte utesluta att invandringstrycket mot Europa hade varit lägre om Sverige och andra rika länder hade gjort mer i de aktuella katastrofområdena med större resurser. Allt talar för att denna valsituation kommer att bestå. Hjälp till flyktingar i deras närområden är med all sannolikhet det bästa sättet att ­använda våra resurser effektivt. I sammanhanget bör vi ge även diplomatiskt stöd till FN:s och EU:s ansträngningar att få resurser."---

Thord Palmlund verksam inom Sida, UD, invandrarverket och UNDP på SvD debatt 170528.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2017-05-29 16:45 #3 av: m2studio

#0 av: Carpinus 

Folket i mellan Östen behöver inte Europas pengarna, inte behöver bistånd som Afrika länderna behöver, DEM ÄR 100 gånger rikare än hela Europa, glöm ej att Europa, USA och Ryssland håller på erövra hela Mellan Östen på olja, Gas, natur mineraler och mm.

Därför man hittar terroristernas agerande. Ni lyssnar ej påderas radio och budskap, Ni kan blir fri från invandrare, så fort ni lämnar dem ifred och inte erövra dem. 

Sälj inte vapen och sådana teknologi till Diktaturer, sälj inga vapen överhuvudtaget till dem, dem kan klara sig själva väldig lätt med harmoni, men eran regeringar vill ha deras rikedom och inte lämnar dem ifred, därför ni har invandring, terrorister och mm.

Mellan Östen är så rik som Eliten vill ha allt och håller dessa folket i fattigdom. Verkar SD säger eller någon annan parti eller politiker, Skicka inte eran pengarna dit, stoppa eran politiker att inte erövra dem istället.

Anmäl
2017-05-29 17:39 #4 av: [Carpinus]1

#3 Min ärliga övertygelse är att i vissa regioner kommer man att slåss så länge det finns en slangbella att tillgå.

Och vilka är de där "ni" du talar om - var befinner du dig själv? Jag kan försäkra dig om att jag inte har det minsta inflytande i vapenaffärer - varken sådana vapen som exporteras eller sådana som nu importeras från tidigare krigsregioner och används i gatustrider här.

"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra."                                                            (~Margaret Mead, amerikansk kulturantropolog.)


Anmäl
2018-05-18 09:04 #5 av: Göstage

Det är svårt att se hazarers flykt  till Sverige annat än som ett misslyckande för den generösa svenska biståndspolitiken i Afghanistan. Och ju fler hazarer som kommer hit, desto större anledning finns det för deras kvarvarande släktingar att söka sig hit för återförening.  ("Afghanistan är ett starkt familjecentrerat samhälle där den utökade familjen spelar en central roll i medlemmarnas liv. Kommunikation, relationsskapande och socialisering tar sig nästan uteslutande uttryck inom ramen för den utökade familjen."---1)

I Expressen intervjuas en hazar som ser bättre målinriktad hjälp i närområdet som angelägen för att få hans folk att slippa bryta upp: "Juma Lomani kom till Sverige från Afghanistan som 19-åring 2003. Han tillhör folkgruppen hazarer, likt majoriteten av afghanska flyktingar i Sverige."---

"Juma är dock inte säker på att man bäst hjälper hazarer genom att låta dem komma till Sverige.
– Jag vill inte att alla hazarer ska komma till Sverige, jag vill att Sverige ska sätta press på den afghanska regeringen genom bistånd. Att regeringen där ska se till att det blir fred i Afghanistan, att korruptionen försvinner och att hazarerna får sina mänskliga rättigheter respekterade, säger Juma Lomani.
– Det är mycket viktigare. Då behöver folk inte lämna sin nära och kära och fly – då behöver de inte dö på vägen hit, säger han.

Det är svårt att ta fram exakta belopp för internationellt bistånd, men enligt Sidas informationssajt openaid.se gav Sverige omkring en miljard i bistånd till Afghanistan förra året. Detta jämfört med exempelvis 470 miljoner till Syrien, eller 307 miljoner till Irak.
Men effekten ligger inte enbart i hur stora summor man ger, menar Juma Lomani:
– Sverige hjälper till med mycket i Afghanistan, men pengarna går till korrupta politiker utan att man kräver någonting tillbaka. Man måste ställa krav, säger han."---

https://www.expressen.se/nyheter/det-ar-en-delseger-men-det-racker-inte/

1/ Hamid Zafar, rektor: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/mer-kunskap-kravs-om-ensamkommande-unga-19046

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-05-28 10:54 #6 av: Göstage

Bloggaren Åsa Sundh i VK arbetar vintertid i det s.k. "närområdet" och hon hör till de som pläderar för att de humanitära insatserna för flyktingarna  skulle få större effekt där.

"Europa kommer inte att kunna ta emot alla människor som kommer att vilja söka sig norrut. EU måste helt enkelt erkänna att unionen inte klarar av att ta emot världens alla skyddsbehövande. Vidare är det varken rimligt eller hållbart att Sverige tar emot flest asylsökande i västvärlden med dygnskostnader på tusentals kronor. Det är heller inte försvarbart att regeringen årligen dränerar biståndsbudgeten med miljarder för att finansiera massinvandringen till Sverige.  Dessa miljarder skulle kunna göra mycket mer nytta i flyktingarnas närområden.

Morgondagens verkliga utmaning är dock storleken (65 miljoner?) och intensiteten på folkvandringarna från öst och syd mot norr och väst. Dessa folkvandringar, där miljoner inte flyr från krig eller förföljelse och frågar efter skydd utan efter chans till ett bättre liv, har mycket lite med asylrätt att göra. Hur förbereder de politiskt /o/ansvariga sig och Sverige för att hantera dem? Politiskt käbbel, rasistanklagelser och brunsmetning har visat sig vara en mycket ineffektiv och dålig lösning. Det vill vi inte ha mer av. Nu kräver vi konkreta förslag och lösningar."

http://blogg.vk.se/asasuh/2018/02/11/reformera-asylratten/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl